Studieprogram og emner

UiO organiserer studiene i studieprogram. Et studieprogram kan deles inn i studieretninger, emnegrupper og emner. Et emne er den ordinære studieenheten, og de fleste emnene er på mellom fem og tretti studiepoeng.

Avdeling for studieadministrasjon (SADM) vedlikeholder det sentrale regelverket knyttet til disse feltene, men mye av ansvaret for den praktiske utføringen av oppgaver er delegert til fakultetene.

Etablering, endring og nedlegging av studier

Hvem har ansvar for hva når studieprogram, studieretninger og emner skal etableres, endres eller nedlegges?

Les: Etablering, endring og nedlegging av studier

Nettsider

Veiledninger for emne- og programsider

Utdanningsplaner

Hva er utdanningsplaner og hvordan administreres de?

Les: Utdanningsplaner

Grader og vitnemål

Hvem registrerer grader når studenten er ferdig med programmet sitt, og når skal studenten få vitnemålet?

Les: Grader og vitnemål

 

 

Publisert 27. mai 2009 15:42 - Sist endret 29. apr. 2019 13:29