Betaling og registrering

Studieadministrative rutiner for betaling og registrering

Betaling

Semesteravgift

Kopinor-avgift og emner med Enkeltemneoppt. = J

Betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad (studentrettede sider)

Få refundert semesteravgift (studentrettede sider)


Registrering

Registrering

Konkrete datoer og frister rundt undervisningsopptak

Semesterkvittering

Registrering etter fristen (krever innlogging)

Studentkortene til personer som ikke har registrert seg og betalt semesteravgift innen satte frister for semesteret, blir sperret hhv 15. oktober og 15. mars hvert år.


Studentweb

Hva er Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb

 

Publisert 20. apr. 2009 14:43 - Sist endret 30. nov. 2020 09:59