Personvern, taushetsplikt og FS

Alle ansatte ved UiO har taushetsplikt, herunder et selvstendig ansvar til å overholde at personlige opplysninger om studenter og ansatte ikke blir formidlet til uvedkommende.

Brudd på regler om taushetsplikt, personvern m.m. kan føre til oppsigelse, straff, og/eller erstatningsplikt, se blant annet IT-reglementet ved UiO .

Innsyn i og utlevering av personopplysninger fra FS

Avdeling for studieadministrasjon (SADM) behandler henvendelser om

Avdeling for personalstøtte (AP) behandler henvendelser vedrørende ansatte ved UiO. Skriv til ap-post@admin.uio.no

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål knyttet til hvordan man behandler personopplysninger hentet fra FS sett i lys av forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven.
Innholdet skal være kjent for alle FS-brukere.

Publisert 28. nov. 2011 10:39 - Sist endret 21. des. 2018 13:43