Undervisning

Digitale løsninger for undervisere

Slik gjør du din digitale undervisning god. Se tips på de eksterne sidene.

Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse ved Universitetet i Oslo

Har du over lengre tid engasjert deg i arbeid med å bedre utdanningskvaliteten der du arbeider? Har du fokus på studentenes læring? Da oppfordrer vi deg til å søke om å bli merittert underviser ved UiO.