Emner innen teologi

Viser 1–70 av 70 emner
Emne Studiepoeng
DIAK1001 – Diakoni i etisk, teologisk og historisk lys (10 studiepoeng) 10
KRIS2001 – Bibelske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS3201 – Bacheloroppgave: Bibelske tekster (20 studiepoeng) 20
KRIS4102 – Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst (10 studiepoeng) 10
LES4210 – Veiledet praksis i institusjon (10 studiepoeng) 10
LES4220 – Tolket praksis (10 studiepoeng) 10
LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping (10 studiepoeng) 10
LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (10 studiepoeng) 10
LES4360 – Islamsk omsorgsarbeid (10 studiepoeng) 10
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10
RESA2200 – Sentrale begreper i islamstudier (10 studiepoeng) 10
RESA2201 – Praksis (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA4203 – Moderne religionskritikk (10 studiepoeng) 10
RESA4213 – Islamsk etikk i et komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4217 – Koranlesning (10 studiepoeng) 10
RESA4218 – Tillit og autoritet i islam (10 studiepoeng) 10
RESA4250 – Muhammad og hans arv (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
TEOL1005 – Bibelhebraisk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1006 – Bibelhebraisk II (10 studiepoeng) 10
TEOL1007 – Hellenistisk gresk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1008 – Hellenistisk gresk II (10 studiepoeng) 10
TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier (10 studiepoeng) 10
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL2003 – Den oldkirkelige teologi- og dogmedannelse (10 studiepoeng) 10
TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (10 studiepoeng) 10
TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium (10 studiepoeng) 10
TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning (20 studiepoeng) 20
TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse (20 studiepoeng) 20
TEOL3001 – Dogmehistorie (10 studiepoeng) 10
TEOL3010 – Tro og eksistens (10 studiepoeng) 10
TEOL4001 – Protestantisk religion (20 studiepoeng) 20
TEOL4020 – Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen (10 studiepoeng) 10
TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk (20 studiepoeng) 20
TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4202 – Jesus og evangeliene (10 studiepoeng) 10
TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (15 studiepoeng) 15
TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi (30 studiepoeng) 30
TEOL4601 – Bønn og kontemplasjon (10 studiepoeng) 10
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1002 – Levd religion i Norge (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2001 – Velferdsstat, frivillighet og medborgerskap (10 studiepoeng) 10
TFF2002 – Skjønnlitteratur og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF2004 – Reformasjonen som kulturrevolusjon (10 studiepoeng) 10
TFF2010 – Kristendom, oppvekst og læring (15 studiepoeng) 15
TFF2020 – Kristendom, oppvekst og læring (20 studiepoeng) 20
TFF2120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF2220 – Film, populærkultur og livstolkning (20 studiepoeng) 20
TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk (10 studiepoeng) 10
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF3275 – Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF3450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF3480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF4110 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (10 studiepoeng) 10
TFF4120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF4270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF4275 – Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF4280 – Ritualer og demokrati (10 studiepoeng) 10
TFF4450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF4480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10