Start av månedslønn

Ved nytilsettinger, forlengelser og gjeninntredelser skal det sendes en lønnsbestilling til Seksjon for lønn. Husk at lønnsbestillinger også legger grunnlaget for systemtilganger!

Start ved nytilsettinger

Ved nytilsetting må Seksjon for lønn få tilsendt følgende dokumenter for å kunne igangsette utbetaling av månedslønn:

1. Arbeidskontrakt

 • Signert arbeidskontrakt sendes Seksjon for lønn straks den foreligger, se personalrutine.
 • Kontrakter mottatt innen bilagsfristen vil bli kjørt ved første hoved- eller korrigeringskjøring. Kontrakter mottatt etter bilagsfristen prioriteres i den grad det er mulig.
 • Korrekt lønnsutbetaling krever at arbeidskontrakten inneholder følgende opplysninger:
  • Personinformasjon
   • Navn
   • Personnummer/ansattnummer
  • Stillingsinformasjon
   • Stillingskode
   • Stillingsnummer (for ledere)
   • Yrkeskode
   • Stillingsprosent hvis mindre enn 100 %
  • Lønnsinnplassering
   • Lønnsansiennitet
   • Lønnsramme eller lønnstrinn ved direktplasserte
   • Alternativ lønnstrinn
  • Tiltredelsestidspunkt
  • Ved midlertidighet
   • Årsak til midlertidighet
   • Dato for opphør av kontrakten
  • Pensjonstrekk
 • Følgende opplysninger påvirker ikke lønn, men skal likevel finnes i arbeidskontrakten:

2. Vedlegg til arbeidskontrakt

 • Vedlegg til arbeidskontrakt skal sendes sammen med arbeidskontrakten, se personalrutine.
 • Vedlegg til arbeidskontrakt skal inneholde følgende opplysninger:
  • Personinformasjon
   • Navn
   • Personnummer/ansattnummer
   • Kjønn
   • Nasjonalitet
  • Adresseinformasjon
   • Gateadresse (hvis det finnes)
   • Postnummer
   • Sted
   • Land
   • Telefonnummer
  • Kontonummer
   • Merk: Hvis lønnen skal utbetales til utenlandsk bank, må det legges ved eget skjema (pdf).
   • Bankkontoopplysninger kan den ansatte senere selv endre i HR-portalen, se veiledning.
  • Høyeste utdanning
  • Nærmeste pårørende
  • Stillingsinformasjon
  • Roller
   • For eksempel anviser, attestant, leder
  • Arbeidsplanregel
  • Konteringsinformasjon
   • Kostnadssted
   • Tiltak
   • Eventuelt prosjekt

3. Bekreftelse på tiltredelse

 • Første dagen en nyansatt arbeidstaker møter på jobben skal en tiltredelsesbekreftelse sendes til Seksjon for lønn, se personalrutine.
 • Tiltredelsesbekreftelsen skal inneholde følgende opplysninger:
  • Ansattnummer/personnummer
  • Tiltredelsesdato
  • Eventuelle endringer i vedlegg til arbeidsavtale
 • Merk:
  • Seksjon for lønn kan ikke igangsette lønn uten å ha mottatt denne bekreftelsen.
  • Det er ikke tillatt å bekrefte tiltredelse uten at den ansatt faktisk har møtt på jobb første arbeidsdag.

4. Tilleggsopplysninger ved internasjonale ansatte

Start ved forlengelser

Start ved gjeninntredelser

 

Publisert 20. juli 2015 16:41 - Sist endret 4. des. 2019 09:11