Behandling av personopplysninger hentet fra FS - FAQ

Alle ansatte på Universitetet i Oslo har taushetsplikt om forhold knyttet til enkeltpersoner, programvare og rutiner som ikke er allment kjent. Brudd på taushetsplikten kan medføre inndragning av brukertilgang til FS, samt i grove tilfeller også politianmeldelse og oppsigelse, se blant annet IT-reglementet ved UiO.

Under følger en FAQ (ofte stilte spørsmål) som alle FS-brukere skal være kjent med og den gir svar på mange aktuelle spørsmål om hvordan man i praksis skal forholde seg til taushetsplikt og personvern. FAQ'en gir også opplysninger om hvor du som ansatt skal henvende deg dersom du er i tvil om hva som skal gjøres i en konkret sak.

FAQ - ofte stilte spørsmål

På nettsidene under finner du spørsmål og svar på aktuelle problemstillinger knyttet til bruken av Felles studentsystem (FS) sett i lys av forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningslovgivningen. Spørsmålene og svarene er gruppert etter følgende kategorier:

 

Publisert 28. nov. 2011 10:53 - Sist endret 21. des. 2018 13:45