Ledelsens spalte

Ivar Prydz Gladhaug, Foto: Øystein Horgmo, UiO
Publisert 22. juni 2020 23:24

Et uvanlig og utfordrende semester nærmer seg slutten. Både undervisning og eksamener er kommet vel i havn, takket være stor fleksibilitet og innsats fra både studenter og ansatte.

Ivar Prydz Gladhaug, Foto: Øystein Hrogmo, UiO
Publisert 30. apr. 2020 16:30

Det krevende arbeidet med digitalisering av studiene har fortsatt i tiden etter påske. Det som nå ligger foran oss, er avvikling av eksamen, da mange av våre eksamener ikke kan gjennomføres på vanlig måte.

Ivar Prydz Gladhaug, Foto: Øystein Hrogmo, UiO
Publisert 6. apr. 2020 15:13

Påskeforberedelsene dette året er blitt svært annerledes enn hva vi alle regnet med for noen uker siden. Fakultetet og alle studenter og ansatte har på kort tid måttet tilpasse seg en helt ny virkelighet. Samlet sett må vi kunne si at vi så langt har klart å tilpasse oss situasjonen på en god måte.

Ivar Prydz Gladhaug, Foto: Øystein Hrogmo, UiO
Publisert 20. mars 2020 16:30

Kunnskapsdepartementet vedtok i går, 19. mars, en forskrift som gir universitetet et utvidet handlingsrom for å tilpasse undervisning og eksamen slik at studentene kan få gjennomført sin utdanning uten forsinkelser.

Ivar Prydz Gladhaug, Foto: Øystein Hrogmo, UiO
Publisert 18. mars 2020 08:00

Siden Korona-utbruddet nådde Det medisinske fakultet 29.2 gjennom smittesituasjonen på Øyeavdelingen OUS, har fakultetsledelsen kontinuerlig vært i beredskap.

Jens Petter Berg
Publisert 11. feb. 2020 15:40

Oslo LifeScience: I løpet av fire dager vil flere tusen mennesker, både forskere fra ulike fagmiljø og byens befolkning, delta på ulike arrangementer om helseforskning, helsenæring, miljøforskning og bærekraft.

Ivar Prydz Gladhaug, Foto: Øystein Hrogmo, UiO
Publisert 22. jan. 2020 12:39

Vi håper dere alle har fått en god start på det nye året etter en velfortjent jule- og nyttårsferie. Ved starten på et nytt arbeidsår er det naturlig å reflektere over de oppgaver vi vet står foran oss. Flere av satsingene vi nå sammen skal konsentrere oss om vil prege Det medisinske fakultet ikke bare det kommende året men sannsynligvis hele det tiåret vi nå går inn i.

Bildet kan inneholde: juletre, jul, julepynt, tre, julepynt.
Publisert 19. des. 2019 13:52

Vi i dekanatet er godt fornøyd med det vi i felleskap og i samarbeid med alle ansatte har fått til ved Det medisinske fakultet i løpet av vårt første år som valgte ledere.

bildet viser Visedekan Eivind Engebretsen
Publisert 27. nov. 2019 16:41

Ett av våre viktigste samfunnsoppdrag som universitet og fakultet er å utdanne nye generasjoner med akademikere gjennom våre studier og vår forskerutdanning. Men vi må også gi unge akademikere støtte og ferdigheter til å ta større grep om egen karriere. Spesielt når vi utdanner flere enn vi selv har stillinger til.

Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterprogrammer og Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet. Foto: Øystein Horgmo
Publisert 24. sep. 2019 07:39

En aldrende befolkning, migrasjon og antibiotika-resistens er bare noen av de utfordringene vi står ovenfor i verden i dag. For at helsevesenet skal kunne møte dette, er studentene viktig.

Jens Petter Berg
Publisert 28. mai 2019 14:01

Forskerutdanningen ved MED er viktig for meg som forskningsdekan. Vi er gode på organisering av forskerutdanningen. Nå ser vi på hvordan vi kan hjelpe hverandre til å bli enda bedre.

Publisert 11. apr. 2019 10:10

Endelig skal også medisinstudiet få mer valgfrihet. På tredje studieår kan to kull av studenter velge mellom seks metodeemner og 12 temaemner. I januar 2020 starter vi i tillegg med en valgfri praksisperiode i siste semester.

Ivar Prydz Gladhaug
Publisert 25. feb. 2019 16:07

Det nye dekanatet var på plass første arbeidsdag etter nyttår og vi føler vi har hatt en god start på vår fireårsperiode i fakultetsledelsen.

Kristin Heggen, Ingrid Os, Fride Vartdal og Hilde Nebb i festantrekk.
Publisert 20. des. 2018 13:48

Det er tid for skifte av dekan og dekanat etter åtte år. Det har vore åtte krevende, men framfor alt meiningsfulle og interessante år.

Innpakket gave.
Publisert 16. des. 2016 12:39

«Sorgen og gleden de vandre til hope» heter en gammel salme. Slik også på vårt fakultet. Mest glede heldigvis. Aller mest på grunn av en helhjertet innsats fra dyktige ansatte og studenter. Vi vil takke alle for alt de har gjort for fakultetet dette året og ønsker alle en riktig god jul og et framgangsrikt nytt år!

Unn-Hilde Grasmo Wendler og Frode Vartdal i grønne t-skjorter.
Publisert 27. okt. 2016 11:31

Universitetet skal møte dei globale miljø- og klimautfordringane. MED-fakultetet følgjer opp det grøne skiftet ved UiO og innfører kildesortering frå 1. november. Dessutan arbeider fakultetet med å redusere flyreiser, både for å spare miljøet og spare ressursar.