English version of this page

Kommende kurs

Tid og sted: 11. mars 2020 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 2. apr. 2020 09:0012:00, Georg Sverdurps hus, unvervisningsrom 1

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 6. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Tid og sted: 7. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer organisert etter AKAN-modellen. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Tid og sted: 16. apr. 2020 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 16. apr. 2020 09:0012:00, Georg Svderdrups hus, grupperom 1

Seminaret er rettet mot deg som bruker personlig verneutstyr i jobben. Fokus er på hansker, briller og masker. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og prøve utstyr.

Tid og sted: 16. apr. 2020 12:3015:30, Georg Sverdrups hus, grupperom 1

 The seminar is aimed at those who use personal protective equipment at work. The focus is on the gloves, goggles and masks. There will be an opportunity to ask questions and to test the equipment.

Note: This course is held in English.

Tid og sted: 21. apr. 2020 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Kurset er rettet mot deg som arbeider på laboratorium.

 

Tid og sted: 21. apr. 2020 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

The course is for people working in the laboratory.

Tid og sted: 12. mai 2020 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 12. mai 2020 09:0014. mai 2020 17:00, Chemistry building, VU49

The course will ensure that those who work with open radioactive sources have the necessary knowledge about radiation protection and radioactivity, so that the work is carried out in accordance with current laws and regulations.

Tid og sted: 11. juni 2020 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.