Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–58 av 58 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT0001 – Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0011 – Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 – Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 – Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2100 – Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2400 – Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 – Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT3440 – Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT4010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT4110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4120 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT4160 – Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT4170 – Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT4301 – Partielle Differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4305 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
MAT5930 – Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 – Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9120 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9230 – Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4020 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4110 – Anvendt matematikk (10 studiepoeng) 10
MEK4400 – Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4480 – Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK9340 – Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9420 – Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 – Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MOD5930 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
STK1000 – Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10