Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk (nedlagte)

Viser 1–147 av 147 emner
Emne Studiepoeng
MAT-BIO2100 – Matematisk biologi (10 studiepoeng) 10
MAT-IN3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1310 – Differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF2360 – Anvendelser av lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3300 – Partiell differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3360 – Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4110 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4140 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4160 – Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4170 – Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4300 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4310 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9110 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9140 – Numerical Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 – Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT0001 – Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0100V – Matematikk 2 for grunnskolelærere (30 studiepoeng) 30
MAT1000 – Matematikk i praksis I (10 studiepoeng) 10
MAT1001 – Matematikk 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1010 – Matematikk i praksis II (10 studiepoeng) 10
MAT1011 – Mer matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1012 – Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1030 – Diskret matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT1300 – Analyse 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1700 – Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (10 studiepoeng) 10
MAT2300 – Analyse 2 (10 studiepoeng) 10
MAT2310 – Optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2440 – Differensiallikninger og optimal kontrollteori (10 studiepoeng) 10
MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (10 studiepoeng) 10
MAT2710 – Spillteori (10 studiepoeng) 10
MAT3000 – Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT3010 – Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3200 – Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT3300 – Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT3510 – Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT3600 – Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT4000 – Tall, rom og lineæritet (10 studiepoeng) 10
MAT4220 – Algebraisk geometri II (20 studiepoeng) 20
MAT4300 – Mål- og integrasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4320 – Flere komplekse variable I (10 studiepoeng) 10
MAT4330 – Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT4340 – Elementær funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4350 – Funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4360 – C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4370 – Innføring i Fourieranalyse og Wavelet teori (10 studiepoeng) 10
MAT4550 – Differensialgeometri I (15 studiepoeng) 15
MAT4560 – Lie grupper (15 studiepoeng) 15
MAT4600 – Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT4610 – Aksiomatisk mengdelære (15 studiepoeng) 15
MAT4620 – Matematisk logikk II (15 studiepoeng) 15
MAT4700 – Stokastisk analyse I (10 studiepoeng) 10
MAT4701 – Stokastisk analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4710 – Stokastisk analyse II (20 studiepoeng) 20
MAT4711 – Stokastisk analyse II (10 studiepoeng) 10
MAT4730 – Matematisk finans (10 studiepoeng) 10
MAT9200 – Commutative algebra (10 studiepoeng) 10
MAT9220 – Algebraic geometry II (20 studiepoeng) 20
MAT9250 – Number Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9300 – Measure and integration (10 studiepoeng) 10
MAT9310 – Complex analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9330 – Flere komplekse variable II (10 studiepoeng) 10
MAT9340 – Elementary functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9350 – Functional analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9360 – C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9510 – Geometric structures (10 studiepoeng) 10
MAT9550 – Differential geometry (15 studiepoeng) 15
MAT9610 – Axiomatic set theory (15 studiepoeng) 15
MAT9620 – Mathematical Logic II (15 studiepoeng) 15
MAT9700 – Stochastic analysis I (10 studiepoeng) 10
MAT9730 – Mathematical finance (10 studiepoeng) 10
MEK-INF3210 – Matematisk modellering av strømning, varmetransport og deformasjon (10 studiepoeng) 10
MEK-INF4210 – Matematisk modellering av strømning, varmetransport og deformasjon (10 studiepoeng) 10
MEK1300 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK1500 – Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2300 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK2500 – Faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3100 – Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3220 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3300 – Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK3500 – Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4200 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4220 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4310 – Kompressibel strømning og sjokkbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4500 – Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4510 – Svingninger i konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4520 – Bruddmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4530 – Stabilitet og knekning av konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4540 – Komposittmaterialer og - konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4550 – Elementmetoden i faststoffmekanikk I (10 studiepoeng) 10
MEK4560 – Elementmetoden i faststoffmekanikk II (10 studiepoeng) 10
MEK4590 – Prosjekt i faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK9200 – Viscous Flow and Elastic Media (10 studiepoeng) 10
MEK9510 – Dynamics of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9520 – Fracture Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9530 – Stability and Buckling of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9540 – Composite Materials and Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9550 – The Finite Element Method in Solid Mechanics I (10 studiepoeng) 10
MEK9560 – The Finite Element Method in Solid Mechanics II (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2010 – Prosjekt i finans, forsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK1005 – Innføring i anvendt statistikk B (10 studiepoeng) 10
STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK1130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK2000 – Sentrale statistiske modeller og metoder (10 studiepoeng) 10
STK2010 – Prosjekt i dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
STK2400 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2500 – Livsforsikring (10 studiepoeng) 10
STK2510 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK2520 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK3900 – Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4010 – Asymptotisk teori (10 studiepoeng) 10
STK4020 – Bayesiansk statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4030 – Statistisk læring: Videregående regresjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK4040 – Multivariabel analyse (10 studiepoeng) 10
STK4050 – Statistiske simuleringer og numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
STK4070 – Lineærmodeller, varianskomponenter og generaliserte lineærmodeller (10 studiepoeng) 10
STK4110 – Bayesiansk tidsrekkeanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4120 – Ekstremverdistatistikk (10 studiepoeng) 10
STK4130 – Estimeringsteori (10 studiepoeng) 10
STK4140 – Forsøksplanlegging (10 studiepoeng) 10
STK4170 – Bootstrapping og resampling (10 studiepoeng) 10
STK4510 – Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (10 studiepoeng) 10
STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK9010 – Asymptotic Theory (10 studiepoeng) 10
STK9020 – Bayesian statistics (10 studiepoeng) 10
STK9030 – Statistical Learning: Advanced Regression and Classification (10 studiepoeng) 10
STK9040 – Multivariable analysis (10 studiepoeng) 10
STK9050 – Statistical simulations and computation (10 studiepoeng) 10
STK9070 – Linear models, random components and general linear models (10 studiepoeng) 10
STK9110 – Bayesian time series analysis (10 studiepoeng) 10
STK9120 – Extreme Value Theory (10 studiepoeng) 10
STK9130 – Estimation Theory (10 studiepoeng) 10
STK9140 – Experimental Design (10 studiepoeng) 10
STK9170 – Bootstrapping and resampling (10 studiepoeng) 10
STK9210 – Convergens of Probability Measures (10 studiepoeng) 10
STK9220 – Bayesian Nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9310 – Diffusion Processes with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9320 – Large Deviations with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9520 – Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9600 – Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10