Semesterkvittering

Alle som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og har registrert seg inneværende semester kan få semesterkvittering fra UiO. Enten i mobilappen Studentbevis eller på papir.

Semesterkvitterings hensikt

Les hva vi skriver om semesterkort og studiekort på studentrettede nettsider.

"Administrasjon" av semesterkvittering på papir

Studenter kan bestille semesterkvittering i Studentweb. Kvitteringen sendes til studentens semesteradresse, dvs. den adressen de oppgir i Studentweb. Bestillinger blir håndtert 1-2 ganger i uken.

Semesterkvittering på papir produseres på pressfalsark, og Avdeling for studieadministrasjon (SADM) sender bestillingene til Reprosentralen og så blir de levert direkte til Budsentralen til utsending.

Rett etter bestilling av semesterkvitteringen dukker det opp følgende beskjed i Studentweb/Bestillinger: Kvittering for semesterregistrering [år-termin] ble bestilt [dato], men den er ikke sendt ennå. Når kvitteringen er produsert i FS rapport 352.001 Semesterkvittering dukker det opp følgende beskjed i Studentweb/Bestillinger: Kvittering for semesterregistrering [år-termin] ble bestilt [dato], og ble skrevet ut [dato]. Syv dager etter at kvitteringen er produsert, forsvinner denne beskjeden og studenten kan legge inn ny bestilling.

Studenter som mister semesterkortet kan bestille nytt i Studentweb.

Studenter som er fritatt for betaling av semesteravgift får likevel semesterkvittering. Eksterne betalere, dvs. studenter som har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn SiO v/UiO (og har fått dette registrert hos UiO) får ikke semesterkvittering.

 

Publisert 20. apr. 2009 14:43 - Sist endret 8. mars 2019 12:50