Studentweb

Studentweb er en nettbasert tjeneste for studenter hvor de selv kan utføre studieadministrative rutiner og oppgaver via nettet, f.eks. undervisningsmelding og registreringer hver semester. De får også innsyn i informasjonen vi har lagret om dem, f.eks. eksamensresultater og hvilke data som er sendt om dem til Lånekassen.

Hva studentene kan gjøre i Studentweb

Studentweb omfatter kommunikasjon mellom studenter og informasjon i FS. Når studenten gjør endringer i Studentweb blir dette oppdatert i FS umiddelbart. Opplysninger som studenten ser i Studentweb, ser ansatte i FS. Tjenesten er kryptert, det vil si at opplysningene studentene oppgir blir kodet til en uforståelig tekst, slik at den ikke kan leses av andre.

Oversikt over hva studentene kan gjøre i Studentweb:

 • Foreta registreringer
  • fylle ut og lagre utdanningsplanen
  • registrere seg
  • søke plass på undervisningen
  • melde seg til eksamen og trekke eksamensmeldinger
  • endre semesteradresse
  • endre PIN-kode
  • reservere/akseptere oppføring i UiOs personsøketjeneste
  • angi hvilken målform man generelt benytter
  • angi hvor man ønsker å bruke stemmeretten sin
  • bestille karakterutskrift
  • bestille semesterkvittering
 • Få innsyn i opplysninger
  • se resultat av undervisningsopptak
  • se eksamensmeldinger
  • se eksamensresultater
  • se oppnådde grader
  • se e-poster og sms-er og brev UiO har sendt ut via FS
  • finne betalingsinformasjon for semesteravgift
  • se opplysninger som er sendt til Lånekassen

Pålogging som saksbehandler

Alle FS-brukere har mulighet til å logge seg på Studentweb som saksbehandler og se en students opplysninger slik som studenten får se dem. Dette kan gjøres via FS ved slå opp studenten i Student samlebilde og deretter klikke på Studentweb-ikonet. Saksbehandler logger seg først inn i Studentweb som seg selv og velger deretter menyvalg 'Saksbehandler'. Her ligger studentens fødselsnummer klart for innlogging som student. Merk at de fleste saksbehandler kun har innsynsrettigheter, det er ikke mulig å oppdatere studentens data. Et fåtall saksbehandlere er validert for å oppdatere studentens data, men det anbefales ikke at man gjør endringer.

Pålogging som saksbehandler kan være et nyttig verktøy f.eks. i en veiledningssituasjon. Funksjonaliteten gjør det lettere å guide en student gjennom Studentweb, slik at oppdateringer gjøres der fremfor manuelt i FS. Ved manuelle oppdateringer er det lett å glemme noe, f.eks. ved registrering av en vurderingsmelding må man også huske å registrere undervisningsmelding hvis det er krav om dette. Studentweb sier fra hvis man har glemt noe og sørger for at alle nødvendige opplysninger blir oppdatert i FS.

Publisert 20. apr. 2009 14:43 - Sist endret 24. apr. 2018 12:10