Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i biovitenskap er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

 • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
 • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
 • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester


Utviklingssemester

Frie emner

Fordypningsemner

EXPHIL03 - Examen philosophicum
 

5. semester

4. semester 

3. semester

Error: java.lang.NullPointerException

 Error: java.lang.NullPointerException

2. semester

 BIOS1120 – Fysiologi

 BIOS1130 – Biokjemi I

 FYS1001 – Innføring i fysikk

1. semester

 BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fra høsten 2018 fikk emner i realfag (unntatt informatikk) nye opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2019, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Fellesemner

 

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Vår

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException (Undervises første gang vår 2020)
 • Error: java.lang.NullPointerException (Undervises første gang vår 2020)
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • BIOS3700 – Cellebiologi 2
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

Høst

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException 
 • Error: java.lang.NullPointerException 
 • Error: java.lang.NullPointerException (Høsten 2019 går den som Error: java.lang.NullPointerException)
 • Error: java.lang.NullPointerException (Høsten 2019 går den som Error: java.lang.NullPointerException)
 • Error: java.lang.NullPointerException 
 • Error: java.lang.NullPointerException 

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke studieretninger på masterprogrammet i biovitenskap du kvalifiserer til. 

Utviklingssemester

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan reise på utveksling til utlandet, studere ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), ha arbeidspraksis i en bedrift eller velge frie emner. 

Utveksling

Dersom du ønsker å reise på utveksling til utlandet og samtidig planlegger å søke deg inn på et masterprogram, vær oppmerksom på at noen fordypningsemner kun går på høstsemesteret. Hvis disse ikke kan erstattes av emner fra andre læresteder på utveksling, anbefaler vi utveksling i 4. eller 6. semester.

Semester på Svalbard (UNIS)

Programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard kan reise i 4., 5. eller 6. semester. Det er også mulig å studere to semestre ved UNIS, da anbefaler vi å reise i 4. og 5. semester. Se forslag til studieløp ved UNIS i:

Se filmer og les mer om å studere på Svalbard (UNIS)

Arbeidspraksis

Som programstudent på biovitenskap kan du få praksisplass i en bedrift. Et praksisopphold vil kunne gi deg reell arbeidserfaring, og du vil få arbeidsoppgaver relevante for din utdanning. Bachelorstudenter på biovitenskap kan søke opptak til praksisemnet Error: java.lang.NullPointerException.

Frie emner

Du kan velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskravene til emnet. Du kan gjerne velge emner blant de obligatoriske fordypningsemnene, eller emner innenfor et annet fagområde. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Hvis du får problemer med å melde deg til et fritt emne, kontakt studieseksjonen ved Institutt for biovitenskap.

Computational Science: Bioscience studieløp

For studenter som ønsker å kvalifisere seg til den unike og beregningsorienterte masterretningen CS:Bioscience har vi satt opp et alternativt studieløp. I dette studieløpet byttes STK1000 ut med STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, mens MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra inngår i graden som frie emner. 

CS: Bioscience studieløp

6. semester

Fordypningsemne

Fordypningsemne

Fritt emne

5. semester

Fordypningsemne Fordypningsemne MAT1120 – Lineær algebra

4. semester 

 EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra

3. semester

Error: java.lang.NullPointerException

 Error: java.lang.NullPointerException

2. semester

 BIOS1120 – Fysiologi

 BIOS1130 – Biokjemi I

 FYS1001 – Innføring i fysikk

1. semester

 BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 20. juni 2019 13:02