Betaling og registrering

Studieadministrative rutiner for betaling og registrering

Betaling

Semesteravgift

Kopinor-avgift og emner med Enkeltemneoppt. = J

Betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad (studentrettede sider)

Få refundert semesteravgift (studentrettede sider)


Registrering

Registrering

Semesterkvittering

Registrering etter fristen (krever innlogging)


Studentweb

Hva er Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb

 

Publisert 20. apr. 2009 14:43 - Sist endret 24. nov. 2017 14:50