Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Biovitenskap er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

 • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
 • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
 • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester

 

5. semester

 

 

4. semester

3. semester

BIOS1140 - Evolusjon og genetikk

 BIOS1150 - Biologisk mangfold

2. semester

 BIOS1120 - Fysiologi

 BIOS1130 - Biokjemi I

 FYS1001

 

1. semester

 BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 - Innføring i kjemi / KJM1101 - Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

 • BIOS**** - Bioinformatikk
 • BIOS**** - Biokjemi 2
 • BIOS**** - Humanfysiologi
 • BIOS**** - Toksikologi
 • BIOS**** - Zoologi
 • BIOS**** - Marinbiologi
 • BIOS****- Akvatisk biomangfold
 • BIOS****- Biogeokjemi
 • BIOS****- Botanikk og planteøkologi
 • BIOS**** - Cellebiologi 2
 • BIOS**** - Evolusjon 2
 • BIOS**** - Genetikk og utviklingsbiologi
 • BIOS**** - Mikrobiologi og mykologi
 • BIOS**** - Molekylærbiologi
 • BIOS**** - Plantevitenskap
 • BIOS**** - Design og analyse av biologiske studier
 • BIOS**** - Generell økologi
 • BIOS**** - Forskningslitteratur i kreftbiologi

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, reise på utveksling til utlandet eller Universitetssenteret på Svalbard(UNIS), eller skrive en prosjektoppgave. Dersom du ønsker å reise på utveksling til utlandet eller UNIS og samtidig planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram anbefaler vi at du reiser i 4. eller 6. semester siden det er noen fordypningsemner som kun går på høstsemesteret.

Frie emner ved Universitetet i Oslo kan du velge fritt blant alle bacheloremnene som tilbys. De kan gjerne velges blant de obligatoriske fordypningsemnene.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 3. mars 2017 14:57