Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Biovitenskap er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 100 studiepoeng
  • Obligatoriske fordypningsemner, 40 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester


Utviklingssemester

Frie emner

Fordypningsemner

EXPHIL03 - Examen philosophicum
 

5. semester

4. semester 

3. semester

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk

 BIOS1150 – Biologisk mangfold

2. semester

 BIOS1120 – Fysiologi

 BIOS1130 – Biokjemi I

 FYS1001 – Innføring i fysikk

1. semester

 BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

 BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og HMS-emner

 KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi

 

 10 studiepoeng

 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2019, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

MAT0001 - Støtteemne i matematikk er et frivillig ekstratilbud for blant annet Bachelorstudenter på bachelorprogrammet i biovitenskap, som ikke oppfyller R2-kravet fra videregående skole. 

Emnet undervises før studiestart og underveis i høstsemesteret. Emnet gir tilpasset gjennomgang av relevante deler av skolematematikken gjennom videoer, oppgaver og en orakeltjeneste. Informasjon om påmelding finner man på emnesiden under "Opptak og adgangsregulering".

Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

Obligatoriske fordypningsemner

Du velger 4 av følgende emner:

Hvilke emner du velger som obligatoriske fordypningsemner kan påvirke hvilke studieretninger på masterprogrammet i biovitenskap du kvalifiserer til. 

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner ved Universitetet i Oslo, reise på utveksling til utlandet eller Universitetssenteret på Svalbard(UNIS), eller skrive en prosjektoppgave. Dersom du ønsker å reise på utveksling til utlandet eller UNIS og samtidig planlegger å søke deg videre inn på et masterprogram anbefaler vi at du reiser i 4. eller 6. semester siden det er noen fordypningsemner som kun går på høstsemesteret.

Frie emner kan velges fritt blant alle bacheloremnene som tilbys ved UiO eller emner tatt ved andre læresteder. De kan gjerne velges blant de obligatoriske fordypningsemnene.

Studier ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

For programstudenter som ønsker å studere ett semester ved UNIS på Svalbard passer det best å dra på våren i 4. semester, eller høsten i 5. semester.

På våren vil emnet BIOS3300 – Marinbiologi dekkes av kurset AB-202 - Marine Arctic Biology. AB-203 Arctic - Environmental Management eller AB-207 Research Project in Arctic Biology vil inngå som valgfrie emner. Studenter som velger det anbefalte studieløpet (under) vil kunne være kvalifisert til minst tre av masterstudieretningene i biovitenskap så sant BIOS2100 – Generell økologi velges i 6. semester. Anbefalt studieløp:

6. semester BIOS2100 – Generell økologi Valgfritt emne BIOSxxxx
5. semester BIOSxxxx Valgfritt emne EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester UNIS
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap og emner i HMS BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

På høsten vil emnet BIOS2100 – Generell økologi dekkes av kurset AB-204 - Arctic Ecology and Population Biology. AB-201 - Terrestrial Arctic Biology vil inngå som valgfritt emne. Studenter som velger det anbefalte studieløpet (under) vil kunne være kvalifisert til minst tre av masterstudieretningene i biovitenskap. Anbefalt studieløp:

6. semester BIOSxxxx Valgfritt emne Valgfritt emne
5. semester UNIS
4. semester BIOSxxxx BIOSxxxx EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap og emner i HMS BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Studenter som velger to semestre på UNIS vil trenge å ta to fordypningsemner i biovitenskap på 2000- eller 3000-nivå i 6. semester, og vil da være kvalifisert til minst tre av masterstudieretningene i biovitenskap. Anbefalt studieløp blir da som følger:

6. semester BIOSxxxx BIOSxxxx EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester UNIS
4. semester UNIS
3. semester BIOS1140 – Evolusjon og genetikk BIOS1150 – Biologisk mangfold STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
2. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS1130 – Biokjemi I FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap og emner i HMS BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi KJM1002 – Innføring i kjemi / KJM1101 – Generell kjemi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i biovitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:28 - Sist endret 27. juni 2018 13:25