Etter- og videreutdanning (EVU)

EVU er studietilbud som er tilpasset behov i arbeidslivet. Etterutdanning gir ikke studiepoeng, mens videreutdanning gjør det. Det er instituttledelsen som avgjør om et EVU-tilbud skal settes i gang. Beslutningen må baseres på instituttets ressurser og faglige interesser, samt studiets markedspotensiale.

Administrasjon av EVU

 • Registrer EVU-tilbud
 • Påmeldings-/søknadsskjema
 • Deltakerregistrering i FS
  • Tildeling av studierett og oppmelding til eksamen
  • Semesteravgift og semesterregistrering

  Strategi 2020

  "UiO skal være en synlig og profesjonell tilbyder av forsknings- og profesjonsbasert etter- og videreutdanning og tilby egne alumniaktiviteter. Etter- og videreutdanningstilbudet skal sikres gjennom ekstern finansiering, til forskjell fra øvrige studietilbud hvor gratisprinsippet gjelder."

  Strategi 2020 (pdf)
   

  Kontakt

  FS Etterutdanningsmodul:
  evu-hjelp@admin.uio.no
   

  Se også

  EVU-tilbud ved UiO