Emner innen europeiske språk, litteratur, europa- og amerikastudier

Viser 251–438 av 438 emner
Emne Studiepoeng
LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B – Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4340A – Litterært tekststudium I (10 studiepoeng) 10
LIT4340B – Litterært tekststudium I (20 studiepoeng) 20
LIT4360A – Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B – Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4380 – Verdenslitteratur (10 studiepoeng) 10
LIT4381 – Verdenslitteratur (20 studiepoeng) 20
LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
LIT4391 – Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4392 – Oppgaveseminar 2 (5 studiepoeng) 5
LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk (10 studiepoeng) 10
LIT4461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
NED1104 – Innføring i nederlandsk (20 studiepoeng) 20
NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring (10 studiepoeng) 10
NED2101 – Nederlandsk språk (10 studiepoeng) 10
POL1001 – Polsk språk 1 (10 studiepoeng) 10
POL1002 – Polsk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POL1102 – Polsk språk 3 (10 studiepoeng) 10
POL2000 – Polsk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
POL2103 – Polsk språkbruk 3 (10 studiepoeng) 10
POL4091 – Masteroppgave i polsk (60 studiepoeng) 60
POL4121 – Polsk tekststudium (10 studiepoeng) 10
POR1001 – Innføring i portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR1101 – Portugisisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
POR1102 – Portugisisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POR1104 – Praktisk portugisisk: grammatikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
POR2102 – Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser (10 studiepoeng) 10
POR2104 – Portugisisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
POR2105 – Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR4090 – Masteroppgave i portugisisk (60 studiepoeng) 60
POR4103 – Portugisisk filologi (10 studiepoeng) 10
POR4104 – Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
POR4120 – Avanserte temaer innen portugisisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS1001 – Russisk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1002 – Russisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1101 – Russisk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1102 – Russisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1310 – Russisk litteratur 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
RUS1503 – Russisk historie (10 studiepoeng) 10
RUS2101 – Sentrale problemstillinger i russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2102 – Russisk språkbruk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2103 – Muntlig russisk språkbruk (10 studiepoeng) 10
RUS2104 – Russisk språkbruk 4 (10 studiepoeng) 10
RUS2130 – Russisk grammatikk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2131S – Delstudium i St. Petersburg (30 studiepoeng) 30
RUS2301 – Russisk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS2504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS3010 – Russland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS3310 – Russisk litteratur, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS4090 – Masteroppgave: Russisk språk (60 studiepoeng) 60
RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4150 – Slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, russisk (60 studiepoeng) 60
RUS4301 – Russiske forfatterskap (10 studiepoeng) 10
RUS4302 – Litterært oversetterseminar for russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4310 – Milepæler i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS4390 – Masteroppgave: Russisk litteratur (60 studiepoeng) 60
RUS4491 – Masteroppgave i oversettelse - russisk (30 studiepoeng) 30
RUS4501 – Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
RUS4504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS4550 – Teori og metode for Russland-studier (10 studiepoeng) 10
RUS4590 – Masteroppgave i Russland-studier (60 studiepoeng) 60
SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
SEU1504 – Øst-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2310 – Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan (10 studiepoeng) 10
SEU2502 – Nasjoner, minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa (10 studiepoeng) 10
SEU2503 – Øst-Europas politiske systemer (10 studiepoeng) 10
SEU2504 – Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet (10 studiepoeng) 10
SLAV1001 – Ukraina: kultur, historie og politikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4000 – Kulturell erindring i Sentral-Europa og på Balkan: Den kontroversielle fortiden (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10
SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier (10 studiepoeng) 10
SLAV4103 – Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SLAV4114 – Innføring i sammenlignende slavistikk (10 studiepoeng) 10
SPA1000 – Grunnemne i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1100 – Praktisk spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1101 – Spansk språkkunnskap A (10 studiepoeng) 10
SPA1102 – Spansk språkkunnskap B (10 studiepoeng) 10
SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse (10 studiepoeng) 10
SPA2102 – Spansk språk: Pragmatikk (10 studiepoeng) 10
SPA2301 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
SPA2502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA2503 – Litteratur og politikk i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4103 – Spansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPA4109 – Middelalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4110 – Gullalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4117 – Spansk språk: Tekst og diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA4191 – Masteroppgave i spansk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
SPA4192 – Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
SPA4193 – Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4302 – Spanskspråklig litteratur 19.- 21. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4306 – Spanskspråklig lyrikk II (10 studiepoeng) 10
SPA4307 – Spanskspråklige romaner og noveller II (10 studiepoeng) 10
SPA4308 – Spanskspråklig teater II (10 studiepoeng) 10
SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA4311 – Leseemne i spanskspråklig litteratur (10 studiepoeng) 10
SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
SPA4390 – Masteroppgave i spanskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
SPA4490 – Masteroppgave i oversettelse - spansk (30 studiepoeng) 30
SPA4502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA4503 – Litteratur og politikk i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4590 – Masteroppgave i spansk - kultur i den spanskspråklige verden (60 studiepoeng) 60
SPR4100 – Romansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPR4104 – Introduction to statistic methods in language and literature (10 studiepoeng) 10
SPR4106 – Syntax and Semantics in formal terms (10 studiepoeng) 10
TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TRANS4401 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (10 studiepoeng) 10
TRANS4402 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (20 studiepoeng) 20
TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3 (10 studiepoeng) 10
TSJ2000 – Tsjekkisk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TSJ4091 – Masteroppgave i tsjekkisk (60 studiepoeng) 60
TSJ4121 – Tsjekkisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
TSJ4490 – Masteroppgave i oversettelse - tsjekkisk (30 studiepoeng) 30
TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
TYSK1104 – Tysk språk: Syntaks (10 studiepoeng) 10
TYSK1105 – Tysk språk: Lyd og tale (10 studiepoeng) 10
TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945 (10 studiepoeng) 10
TYSK1506 – Tyskland fra 1945 til i dag (10 studiepoeng) 10
TYSK2100 – Tysk språk: Semantikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2105 – Tysk språk- og teksthistorie (10 studiepoeng) 10
TYSK2300 – Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster (10 studiepoeng) 10
TYSK2333 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK2500 – Tyskland i nasjonalismens tidsalder (1871-1945) (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 – Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20
TYSK3010 – Bacheloroppgave i tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4090 – Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4103 – Tysk språk: Das Nibelungenlied (10 studiepoeng) 10
TYSK4106 – Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4107 – Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene (10 studiepoeng) 10
TYSK4109 – Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4110 – Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen (10 studiepoeng) 10
TYSK4112 – Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung (10 studiepoeng) 10
TYSK4115 – Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse (10 studiepoeng) 10
TYSK4116 – Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4120 – Die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert (10 studiepoeng) 10
TYSK4123 – Tysk språk: Deutsch typologisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4124 – Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4300 – Litterært oversetterseminar, fordypning tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4303 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4305 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
TYSK4306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4307 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4308 – Tyskspråklig litteratur: Das Nibelungenlied - Ein Epos und seine Rezeption (10 studiepoeng) 10
TYSK4309 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4319 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4328 – Tyskspråklig litteratur: Das Nibelungenlied - Ein Epos und seine Rezeption (20 studiepoeng) 20
TYSK4332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4333 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK4336 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK4337 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (20 studiepoeng) 20
TYSK4342 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (20 studiepoeng) 20
TYSK4343 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4506 – Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
TYSK4507 – Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4508 – Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4509 – Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
TYSK4593 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60