English version of this page

Canvas

Ny i Canvas?

Tilgang til Canvas
Alle undervisere og administrativt ansatte knyttet til emne(r) har tilgang til Canvas.

Opplæring
Gå til kurs/arbeidsstue i Canvas for faglige ansatte

Veiledninger

Veiledninger for undervisere og studieadministrativt ansatte.

Logg på Canvas

Bruk nettleseren Chrome eller Safari. Internet Explorer er ikke lenger støttet.

Fakultetsnettverket

Kontakt

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Fakultetenes nettsider

Fakultetsspesifikk informasjon og veiledninger om Canvas.