English version of this page

Kompetanseutvikling

Enheter med egne kompetansetilbud til sine ansatte

Kommende kurs

25 juni
09:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg
14 aug.
09:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg
04 sep.
09:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje
04 sep.
09:00, USIT - Kristen Nygaards Hus - 2.etasje
10 sep.
09:00, Georg Sverdurps hus, grupperom 4