Emner innen medisin (nedlagte)

Viser 1–49 av 49 emner
Emne Studiepoeng
ERN4221 – Molecular Nutrition (10 studiepoeng) 10
ERN4321 – The World Nutrition Situation - Data and Issues (10 studiepoeng) 10
ERN4322 – Nutrition, Globalisation and Governance (10 studiepoeng) 10
ERN4323 – Nutrition and Human Rights (10 studiepoeng) 10
GERSYK4101 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 studiepoeng) 10
GERSYK4302 – Metode (10 studiepoeng) 10
GERSYK4402 – Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 studiepoeng) 20
HELSEF4402 – Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 – Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HLED4207 – Nordic Health Politics and Policy (5 studiepoeng) 5
HLED4208 – Just health care (5 studiepoeng) 5
HLED4404 – Health Communication (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 – Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HME4201 – Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HME4204 – Health Politics and Welfare State Theories (10 studiepoeng) 10
HME4205 – Internship (10 studiepoeng) 10
HME4206 – Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HME4208 – Just health care (5 studiepoeng) 5
HME4209 – Leadership and organization (10 studiepoeng) 10
HME4210 – Leadership in practice (5 studiepoeng) 5
HME4211 – Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HME4302 – Health Economics (10 studiepoeng) 10
HME4303 – Project evaluation and analysis of investment decisions (10 studiepoeng) 10
HME4304 – Cost accounting and budgeting (10 studiepoeng) 10
HME4305 – Methods for the economic analysis of costs and demand in health care (10 studiepoeng) 10
HME4306 – Topics in Health Economics (10 studiepoeng) 10
HME4307 – Measuring QALYs: A theoretical and practical approach (5 studiepoeng) 5
HME4308 – Health economics and market failures (10 studiepoeng) 10
HME4309 – Advanced course in economic evaluation of health care (10 studiepoeng) 10
HME4310 – Medical Informatics and Logistics (10 studiepoeng) 10
HME4401 – Need for health care services related to demographic, epidemiologic, and health care technology development (10 studiepoeng) 10
HME4402 – Evaluation of the quality of services delivered by the health care sector (5 studiepoeng) 5
HME4404 – Health Communication (5 studiepoeng) 5
HMM4101 – Research methods and statistics (10 studiepoeng) 10
HMM4104A – Research design (5 studiepoeng) 5
HMM4104B – Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMM4202 – Structure, organization and financing of health care systems (10 studiepoeng) 10
HMM4301 – Optimal allocation of health care resources and economic evaluation of health care technologies (10 studiepoeng) 10
HMM4401 – Health and medicine (10 studiepoeng) 10
HØKON4307 – Topics in Economic Evaluation (5 studiepoeng) 5
INTHE4000 – Theoretical Foundation (22 studiepoeng) 22
INTHE4004 – Research Methodology, part 1 (8 studiepoeng) 8
INTHE4011 – Literature Review and Research Question (6 studiepoeng) 6
INTHE4111 – Medical Research Ethics in Developing Countries (10 studiepoeng) 10
INTHE4112 – Strategic Communication in Community Health (5 studiepoeng) 5
INTHE4119 – Evidence Informed Health Policy (10 studiepoeng) 10
MEDFL5265 – Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4223 – Metodefordypning (15 studiepoeng) 15
SYKVIT4314 – Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5