English version of this page

Ressursside Inspera UV

Alle skriftlige eksamener på UV avholdes i det digitale eksamenssystemet Inspera.

På UV gjennomføres også innlevering og sensur av masteroppgaver i Inspera.  


Tilgang

For å få tilgang til Inspera må du være registrert som bruker.

Dersom du er ny i Inspera og trenger tilgang, ta kontakt med superbruker eller studiekonsulent på ditt institutt for å få opprettet en brukerkonto.

Superbruker/studiekonsulent melder inn nye brukere via dette skjemaet. Før innmelding, må du sjekke om personen allerede har en bruker i Inspera, les hvordan her. Gjelder det endring av eksisterende bruker, benytt dette skjemaet.

Merk at dersom en konto ikke er i bruk løpet av 18 måneder, blir den deaktivert.

Overgang fra intern til ekstern sensor og vice versa, eller fra student til sensor er ikke alltid uproblematisk. Sjekk i god tid før sensurstart at tilgang med riktig epost er i orden. 

Innlogging

Ansatte ved UiO logger seg inn med FEIDE

UVs brukerveiledning for interne sensorer

Eksterne sensorer logger seg på med MinID eller som registrert bruker.

UVs brukerveiledning for eksterne sensorer

Gå til UiOs nettside om Tilgang til Inspera og innlogging for mer informasjon. 

Logg inn i Inspera

Opplæring

Hvis du er ny bruker, anbefaler vi at du gjør deg kjent med informasjonen på UiOs nettside: Ny i Inspera

Administrative

Informasjon om kurs høsten 2020 finner du her

Vitenskapelige

Vitenskapelige ansatte som ønsker en innføring i Inspera, kan kontakte superbruker på instituttet sitt eller fakultetets koordinator.

Opptak av kurs i hvordan sensurere i Inspera

Inspera arrangerer jevnlig webinarer det er mulig å være med på.

Link - Senter for læring og utdanning - setter årlig opp kurs for vitenskapelige om vurdering og eksamen, se kurskalenderen for neste kurs.   

Har du lyst til oppleve hvordan Inspera er for studenter, kan du ta en demoprøve.

UiO har også en egen demobase i Inspera. Her kan du øve deg på å lage oppgaver, prøve deg som sensor m.m. Ta kontakt på eksamen(at)uv.uio.no om du ønsker tilgang. 

Logg inn i Insperas demobase

Veiledninger

Rutiner og veiledning for gjennomføring av eksamen ved UiO

Administrative

Forarbeid i FS 

Forarbeid i Inspera 

Gjennomføring av eksamen

Sensur og etterarbeid

Begrunnelse og klage

Problemløser for hovedansvarlig

Arkivering av digitale eksamener

Skyggesensor

Det finnes ikke en god løsning for dette ennå, men her er en mulig workaround: Legg til skyggesensor i kommisjonen. Sett "Delt poenggivning" og "En sensor godkjenner". Skyggesensor får da tilgang til alle besvarelser (og kan i teorien også sette karakterer), men trenger ikke godkjenne vurdering eller gjøre noe som helst annet for at sensor kan fullføre sensur.

Alternativ workaround: Last ned besvarelsene i pdf og send dem via Filesender til skyggesensor.

Sensorer

Sensurere i Inspera

Skrive begrunnelse

Klagesensur

Emneansvarlige

Lage, tilpasse og dele et oppgavesett

Skoleeksamen

På skoleeksamen brukes for det meste langsvarsoppgaver. Vær oppmerksom på at studentene kun kan legge inn tabell, telle ord m.m. hvis du har valgt langsvarsoppgave. Filopplasting kan ikke brukes.

Det er mulig å lage automatisk rettede flervalgsprøver

Hjemmeeksamen

På korte en-dags hjemmeeksamener anbefales langsvarsoppgaver eller flervalgsprøver hvor kandidatene skriver direkte inn i Inspera. Da blir besvarelsen arkivert fortløpende, og kandidatene slipper å bruke tid på konvertere besvarelsen til pdf og til opplasting. Vær imidlertid oppmerksom på at Inspera går i sparemodus når kandidatene tar pause, og at de må bruke tid på logge seg på igjen.

Ved flere dagers hjemmeeksamener anbefales filopplasting. Skal kandidatene levere flere filer, må du lage én filopplastingsoppgave per fil. 

Masterinnlevering

For masteroppgaver brukes kun filopplasting.

Språk

Avklar med studiekonsulenten på emnet om det skal lages nynorskversjon.

Dersom det ikke kommer frem av emnebeskrivelsen, kan ikke ordinær oppgavetekst være på et annet språk enn det som fremkommer på emnesiden.

Endre personlig informasjon i Inspera

Du kan se hvilken informasjon som er registrert på din bruker i Inspera ved å trykke på tannhjulet oppe i høyre hjørne og velge "Brukerprofil". Her kan du endre epostadressen din selv. Dersom du ikke får gjort dette selv, kan du ta kontakt med studiekonsulenten som er ansvarlig for eksamen du skal være sensor på, eventuelt superbruker ved instituttet ditt. 

Hvordan skru av og på varsler

Du kan selv velge hva du vil bli varslet om og på hvilken måte (epost, Min side eller begge deler). Trykk på varslingsknappen (den som ligner på en bjelle) øverst til høyre når du er inne i Inspera. Velg Varslingsinnstillinger og skroll til du finner det du vil skru av eller på. Nærmere beskrivelse og illustrasjon finner du her under punkt 4. 

Emneord: digital eksamen, inspera, UV Av krgrude
Publisert 5. feb. 2016 09:36 - Sist endret 15. mars 2021 15:09