Flytting

Standard servicenivå

EA gjennomfører alle brukertjenester innenfor budsjettrammer.

Følgende inngår

  • Flytting av løse møbler, løst inventar og esker som ikke krever utstyr utover enkel tralle.
  • EA vurderer om flyttingen kan gjennomføres av EA og bestiller flyttebyrå ved behov.
  • Kun flytting mellom UiOs arealer.

Følgende inngår ikke

  • Flytting av gjenstander til eller fra hjemmet til medarbeidere.
  • Flytting av gjenstander som ikke tilhører UiO f.eks. private gjenstander.
  • Kjøring av avfall.
  • Lasting eller lossing av biler med brukerutstyr.

Brukers ansvar

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan  melde inn behov som gjelder drift og vedlikehold, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.