Posthåndtering

Standard servicenivå

 • Daglig levering og henting av post i bygningens/etasjens postmottak.
 • Ødelagt post returneres avsender.
 • Budtjenester uføres etter avtale i hvert enkelt tilfelle. 

Følgende inngår

 • Utkjøring av internpost, eksternpost og pakkepost.
 • Sending av rekommanderte sendinger for UiO.
 • Sortering av innkommende og utgående post og pakker.
 • Digital utfylling av adresse på pakker.
 • Frankering.

Brukers ansvar

 • Fordele post til egne ansatte.
 • Legge utgående post i spesifisert utkurv innen angitt tidspunkt.
 • Merke brev og pakker godt.
 • Bestilling og oppfølging av eksterne budtjenester.
 • Bruker er selv ansvarlig for å motta leveranser fra budfirmaer.
 • Bruker må sørge for at leveranser merkes med mobilnummer så leveransen alltid kan leveres til mottaker og selv følge opp dersom mottaker ikke er tilgjengelig.
 • Fylle ut pro-forma invoice (tollpapirer) der dette er påkrevet og all annen oppfølging i forbindelse med tollklarering.

Leveransen omfatter ikke

 • Sending eller kjøring av private brev og pakker.
 • Privat budkjøring.
 • Levering og oppbevaring av leveranser på driftskontoret.
 • Mottak og sending av leveranser via budfirmaer.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.