Posthåndtering

Midlertidig servicenivå sommer 2020

Oppdatert 07.07.20

Følgende inngår:

 • Budsentralen mottar og sorterer post.
 • Budsentralen er åpen alle virkedager 07.30 – 15.00.
 • I åpningstiden er Budsentralen mottakssted for leveranser fra eksterne bud.
 • Postruter kjøres mandag, onsdag og fredag til enheter som er åpne.
 • Post kan også leveres og hentes i Budsentralen.
 • Brev frankeres og sendes ut tirsdag og torsdag.

Følgende inngår ikke:

 • Mottak av gass og kjemikalier.
 • Se forøvrig det ordinære følgende inngår ikke-punktet under.

Brukers ansvar:

 • Sørge for at brev og pakker er godt nok emballert.
 • Ved utsending på andre dager enn tirsdag og torsdag, må du gjøre det selv gjennom ordinær posttjeneste. Husk at alle brev må ha frimerke, også konvolutter som er merket med P.P. i høyre hjørne.
 • Hvis du venter pakke eller post direkte fra en leverandør, må du selv følge opp bestillingen og avtale med leverandøren hvordan og til hvem de skal levere.
 • Sørge for sikkert mottak dersom leveransen har stor verdi.
 • Enheter som bestiller gass og kjemikalier må selv sørge for å motta dette.

Bestille nitrogen:

 • Send bestillingen til Budsentralen minst to virkedager før oppdraget må utføres, gjerne tidligere. Oppgi navn og mobilnummeret til kontaktpersonen.
 • Relokator flyttebyrå vil sørge for henting av tomme beholdere og returnering av fulle.
 • Oppdraget utføres i ett: Beholderne fylles opp med det samme Relokator leverer til sentrallageret, slik at Relokator kan returnere beholderne etter kort tid.

Standard servicenivå

 • Daglig levering og henting av post i bygningens/etasjens postmottak.
 • Fire postruter med bil til alle områder av Oslo der UiO har lokaler og en manuell rute i Lucy Smiths hus. 
 • Ødelagt post returneres til enheten.
 • Budtjenester uføres etter avtale i hvert enkelt tilfelle. 

Følgende inngår

 • Utkjøring av internpost, eksternpost og pakkepost.
 • Sending av rekommanderte sendinger for UiO.
 • Sortering av innkommende og utgående post og pakker.
 • Digital utfylling av adresse på pakker.
 • Frankering.

Følgende inngår ikke

 • Sending eller kjøring av private brev og pakker.
 • Privat budkjøring.
 • Mottak og sending av leveranser via budfirmaer.
 • Levering og oppbevaring av leveranser på kontoret til bygningsdrift.

Brukers ansvar

 • Fordele post til egne ansatte.
 • Legge utgående post i spesifisert utkurv.
 • Merke brev og pakker godt.
 • Bestilling og oppfølging av eksterne budtjenester.
 • Bruker er selv ansvarlig for å motta leveranser fra budfirmaer.
 • Bruker må sørge for at leveranser merkes med mobilnummer så leveransen alltid kan leveres til mottaker og selv følge opp dersom mottaker ikke er tilgjengelig.
 • Fylle ut tollpapirer (pro-forma invoice) der dette er påkrevet og all annen oppfølging i forbindelse med tollklarering.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.