Reparasjon av skader

Reparasjon av skader på bygninger og bygningenes tekniske infrastruktur omfatter å rette opp skader eller mangler forårsaket av uforutsett ytre påvirkning som hærverk, innbrudd, vær og vind, snøbelastning, vannskader og grafitti.

Standard servicenivå

 • Skadebegrensende tiltak utføres hele døgnet.
 • Utbedring utføres normalt innenfor arbeidstid 07.00 – 15.00.
 • Responstid ved alvorlige skader er innen 15 minutter når:
  • noen sitter fast i heisen
  • inngangsdør er skadet eller vindu knust
  • elementer faller ned fra fasade
  • det er vannlekkasjer eller oversvømmelse i bygning
  • når det er større eller kritiske strømbrudd
  • eller når det er større eller kritiske feil på annen infrastruktur
 • Responstid ved alle andre skader er innen to virkedager

Følgende inngår

 • Skadebegrensende tiltak som avsperring av områder der det er fare for liv og helse.
 • Reparasjon av skader av bygninger og deres tekniske infrastruktur.
 • Fjerning av grafitti.

Følgende inngår ikke

Reparasjon og utbedring av skader på brukerutstyr.

Brukers ansvar

 • Begrense skadeomfanget mest mulig inntil EA kan overta.
 • Reparasjon og/eller erstatning av skadet brukerutstyr og kostnadene ved dette.

Meld fra om skader, mangler og behov

Meld inn behov som gjelder daglig drift renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.