English version of this page

Administrasjon av lønn, refusjon og andre utbetalinger gjennom SAPUiO

Alle utbetalinger gjennom UiOs lønns- og personalsystem SAPUiO håndteres sentralt av Seksjon for lønn på grunnlag av bilag utstedt av grunnenhetene i henhold til rutinene under.

Merk: Bestilling av månedslønn og timelønn legger grunnlaget for brukertilgang i alle administrative systemer som er relevante for den ansatte.

Kjøreplan

  • Frister for lønns-bestillinger og bilag
  • Datoer for utbetalinger

SAPUiO

Følg opp dine oppgaver i HR-portalen eller som LES-bruker i SAPUiO.

Månedslønn

Rutiner for å sette i gang og stanse utbetaling av månedslønn

Bilagslønn

Rutiner for utbetaling av stipend, tillegg og time- og oppdragskontrakter

Reiserefusjon

Attestering og anvisning av reiseregninger

Utgiftsrefusjon

Attestering og anvisning av utgiftsrefusjoner

Ompostering

Rutiner for flytting av lønns- og reiseføringer eller retting av feilposteringer

Betaling til utlandet

Rutiner for betaling til utlandet fra SAPUiO

Lønnsrapporter

Lønnsrapporter gjøres tilgjengelig på nettet i begynnelsen av hver måned.

Kontrollprogram

Kontrollrutiner for å sikre god kvalitet på lønns-, utgifts- og reisebilag gjennom alle ledd

Uteblitt betaling?

 

  • Månedslønn: Sjekk om status i ePhorte er korrekt.
  • Bilagslønn og refusjoner: Sjekk om papirbilaget er sendt innen fristen.

Hvis rutiner og frister er overholdt, kontakt Seksjon for lønn.

Se også