English version of this page

Administrasjon av lønn, refusjon og andre utbetalinger gjennom SAPDFØ

Alle utbetalinger gjennom UiOs lønns- og personalsystem SAPDFØ håndteres sentralt av Seksjon for lønn på grunnlag av bilag utstedt av grunnenhetene i henhold til rutinene under.

Merk: Bestilling av månedslønn og timelønn legger grunnlaget for brukertilgang i alle administrative systemer som er relevante for den ansatte.

Kjøreplan

  • Frister for lønnsbestillinger, bilag og ledergodkjenning
  • Datoer for utbetalinger

Rapportering og analyse

Månedslønn

Rutiner for å sette i gang og stanse utbetaling av månedslønn

Tilsetting og arbeidskontrakt (ToA)

Rutiner for time- og oppdragskontrakter

Utgiftsrefusjon

Attestering og anvisning av utgiftsrefusjon

Reiseregning

Attestering og anvisning av reiseregning

BetalMeg

Reiseregning, utgiftsrefusjon og godgjørelser (honorarer) for eksterne

Ompostering

Rutiner for flytting av lønns- og reiseføringer eller retting av feilposteringer

Betaling til utlandet

Rutiner for betaling til utlandet fra SAP-DFØ

Lønnsrapporter

Lønnsrapporter gjøres tilgjengelig på nettet i begynnelsen av hver måned.

Kontrollprogram

Kontrollrutiner for å sikre god kvalitet på lønns-, utgifts- og reisebilag gjennom alle ledd