English version of this page

Forsknings- og utdanningstermin

Alle fast ansatte i vitenskapelig stilling kan etter søknad tilstås ett års forsknings- og utdanningstermin etter 6 års tjeneste, eller ½ år etter tre års tjeneste.

Generelle retningslinjer

Rett til permisjon med lønn under forsknings- og utdanningstermin er fastlagt i UiOs Retningslinjer for tildeling av forsknings- og utdanningstermin.

Søknadsskjema

Skjema for søknad om forsknings- og utdanningstermin (word) - nynorsk (word)

Foto: UiO/Yngve Vogt

Tilskudd til utenlandsopphold

Gjennom Erasmus+ kan du som ansatt ved UiO få tilskudd til korte opplærings- eller undervisningsopphold i Europa.