Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1001–1075 av 1075 emner
Emne Studiepoeng
STK9180 – Confidence distributions (10 studiepoeng) 10
STK9190 – Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9205 – Short course in selected topics of statistics (5 studiepoeng) 5
STK9290 – Selected Themes in Advanced Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9400 – Risk and Reliability Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9500 – Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10
STK9900 – Statistical methods and applications (10 studiepoeng) 10
TEK3010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK3100 – Arbeidspraksis innen fornybare energisystemer (20 studiepoeng) 20
TEK4010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4020 – Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
TEK4030 – Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4050 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4110 – Programvaredefinert nettverk og ny nettfunksjonalitet (10 studiepoeng) 10
TEK4120 – Mobilkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4500 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
TEK5010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK5030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK5040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK5100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK5110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK5120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK5130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK5150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK5160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK5300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK5310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK5320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK5330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK5340 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK5350 – Energy Markets and Regulation (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5370 – Grid, smartgrid og IoT (10 studiepoeng) 10
TEK5400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK5520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK5600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
TEK9010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK9030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK9040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK9100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK9110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK9130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK9160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK9170 – Optimal and predictive control (10 studiepoeng) 10
TEK9300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK9310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK9320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK9330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK9340 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK9500 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK9520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK9540 – Kvantedatamaskiner og kvantekommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK9620 – Advanced turbulence modeling and simulations (10 studiepoeng) 10