English version of this page

Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1001–1106 av 1106 emner
Emne Studiepoeng
STK4060 – Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 – Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4090 – Statistisk large-sample-teori (10 studiepoeng) 10
STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 – Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4180 – Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 – Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 – Intensivkurs i utvalgte temaer i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 – Utvalgte temaer i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 – Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4530 – Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4550 – Ekstremverdistatistikk og store avvik (10 studiepoeng) 10
STK4610 – Statistiske metoder for samfunnsvitenskap: Utvalgsundersøkelse (10 studiepoeng) 10
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser (10 studiepoeng) 10
STK4930 – Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 – Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9021 – Applied Bayesian Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9051 – Computational Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9060 – Time Series (10 studiepoeng) 10
STK9080 – Survival and Event History Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9090 – Statistical large-sample theory (10 studiepoeng) 10
STK9150 – Environmental and Spatial Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9160 – Statistical Model Selection (10 studiepoeng) 10
STK9180 – Confidence Distributions (10 studiepoeng) 10
STK9190 – Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9205 – Short Course in Selected Topics of Statistics (5 studiepoeng) 5
STK9290 – Selected Themes in Advanced Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9400 – Risk and Reliability Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9500 – Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10
STK9550 – Extreme value statistics and large devia-tions (10 studiepoeng) 10
STK9610 – Statistical methods for social sciences: Survey sampling (10 studiepoeng) 10
STK9900 – Statistical Methods and Applications (10 studiepoeng) 10
TEK3010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK3100 – Arbeidspraksis innen fornybare energisystemer (20 studiepoeng) 20
TEK4010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4020 – Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
TEK4030 – Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4050 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4100 – Signalbehandling i radiokommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4110 – Programvaredefinert nettverk og ny nettfunksjonalitet (10 studiepoeng) 10
TEK4500 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
TEK5010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK5030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK5040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK5100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK5110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK5120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK5130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK5150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK5160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK5300 – Renewable Energy: Science and Technology (10 studiepoeng) 10
TEK5310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK5320 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
TEK5330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK5340 – Energisystemanalyse: modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK5350 – Energy Markets and Regulation (10 studiepoeng) 10
TEK5370 – Grid, smartgrid og IoT (10 studiepoeng) 10
TEK5380 – Prosjekt innen fornybar energi (10 studiepoeng) 10
TEK5390 – Hydrogen Technology (10 studiepoeng) 10
TEK5400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK5400 – Nanophotonics (10 studiepoeng) 10
TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK5520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK5600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
TEK5930 – Fornybare energisystemer, masteroppgave (30 studiepoeng) 30
TEK9010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK9030 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
TEK9040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9050 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
TEK9100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
TEK9110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK9130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK9160 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
TEK9300 – Renewable Energy: Science and Technology (10 studiepoeng) 10
TEK9310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK9320 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
TEK9330 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
TEK9340 – Energisystemanalyse: modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
TEK9400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK9520 – Cybersikkerhet i industrielle systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9600 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
TEK9610 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
TEK9620 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
TEKIN5930 – Robotikk og intelligente systemer. Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
TEKIN5960 – Robotikk og intelligente systemer. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60