Emner innen samfunnsvitenskap

Viser 1–210 av 210 emner
Emne Studiepoeng
ANTH4010 – Advanced Anthropological Theory (10 studiepoeng) 10
ANTH4020 – Academic Writing and Project Development (10 studiepoeng) 10
ANTH4030 – Advanced Anthropological Methods (10 studiepoeng) 10
ANTH4090 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
ANTH4100 – Core Themes in Contemporary Anthropology (10 studiepoeng) 10
ANTH4150 – Ethnography in Practice (10 studiepoeng) 10
ANTH4200 – Fieldwork (30 studiepoeng) 30
ANTH4610 – Work, Capital and Business (10 studiepoeng) 10
ANTH4620 – Finance, Markets and Resources (10 studiepoeng) 10
ANTH4710 – Internship (10 studiepoeng) 10
ANTH4720 – Searching ethnographic form: About the boundaries of writing about the boundaries of our world (10 studiepoeng) 10
ANTH4730 – Critical Readings in Visual Anthropology: Ethnography, Theory, and Experimentation (10 studiepoeng) 10
ECON4032 – Internship i økonomi (10 studiepoeng) 10
ECON4091 – Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 – Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4137 – Applied Micro Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4140 – Mathematics 3: Differential Equations, Static and Dynamic Optimization (10 studiepoeng) 10
ECON4150 – Introductory Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4170 – Data Science for Economists (10 studiepoeng) 10
ECON4220 – Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON4245 – Corporate Governance and Sustainability (10 studiepoeng) 10
ECON4260 – Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4310 – Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4325 – Monetary Policy (10 studiepoeng) 10
ECON4330 – International Macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4335 – The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 – International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4510 – Finance Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4620 – Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4624 – Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4640 – Political Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 – Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4820 – Strategic Competition (10 studiepoeng) 10
ECON4830 – Economic dynamics and Uncertainty (10 studiepoeng) 10
ECON4910 – Environmental Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4915 – Development Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4921 – Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 – Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 – Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 – Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 – Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 – Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
ENERGI4010 – Bærekraftig energiomstilling (10 studiepoeng) 10
HGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
HGO4011 – Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 – Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 – Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 – Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 – Urban geographical theory (10 studiepoeng) 10
HGO4202 – Urbanism - urban policies and planning (10 studiepoeng) 10
HGO4203 – Sustainable urban transformations (10 studiepoeng) 10
HGO4301 – The Social Dimensions of Environmental Change (10 studiepoeng) 10
HGO4302 – Transformations to Sustainability (10 studiepoeng) 10
HGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
HGO4501 – Development (10 studiepoeng) 10
HGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGO4604 – The futures of work (10 studiepoeng) 10
HGO4605 – Transformations in the global economy: value chains and production networks (10 studiepoeng) 10
HGO4940 – Advanced Geographic Information Systems (10 studiepoeng) 10
OLA4001 – Ledelse, organisasjon og institusjon (20 studiepoeng) 20
OLA4060 – Fordypningsemne - organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 studiepoeng) 30
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 – Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 – Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 – Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4025 – Analytic perspectives on peace and conflict (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 – Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4081 – Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 – Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4096 – Master's Thesis (45 studiepoeng) 45
PECOS4111 – Conflict and Cooperation (10 studiepoeng) 10
PSY4020 – Applied quantitative research methods (5 studiepoeng) 5
PSY4090 – Masteroppgave i psykologi (60 studiepoeng) 60
PSY4091 – Masteroppgave i psykologi (50 studiepoeng) 50
PSY4092 – Master thesis in Psychology (60 studiepoeng) 60
PSY4110 – Applied Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
PSY4111 – Applied Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse (10 studiepoeng) 10
PSY4115 – Current Topics in Social Psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4116 – Sentrale temaer i anvendt helsepsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4130 – Promoting Change through Social Psychology (15 studiepoeng) 15
PSY4140 – Metoder i forebyggende arbeid (15 studiepoeng) 15
PSY4204 – Hands-on training in emotional and cognitive development (10 studiepoeng) 10
PSY4205 – Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSY4206 – Language Acquisition (5 studiepoeng) 5
PSY4301B – Decisions, judgments, and social cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4303B – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSY4307 – Fundamentals of Cognitive and Clinical Neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4308 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 1 (5 studiepoeng) 5
PSY4309 – Trends in Cognitive Psychology and Neuroscience 2 (5 studiepoeng) 5
PSY4310 – Research methods in cognitive neuroscience Part I (10 studiepoeng) 10
PSY4311 – Affective Neuroscience: Peer reviewing and open science practices (5 studiepoeng) 5
PSY4312 – Cognitive Control in Action (5 studiepoeng) 5
PSY4313 – Music Cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4314 – Research communication in cognitive neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSY4315 – Rettspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4316 – Visual curiosity and Learning (5 studiepoeng) 5
PSY4317 – Hemispheric asymmetry and cognition (5 studiepoeng) 5
PSY4318 – Multidisciplinary Studies of Consciousness (5 studiepoeng) 5
PSY4320 – Research methods in cognitive neuroscience Part II (10 studiepoeng) 10
PSY4401B – Project development: Master thesis in work and organizational psychology (5 studiepoeng) 5
PSY4404 – Human - Technology - Organization (10 studiepoeng) 10
PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner (10 studiepoeng) 10
PSY4420 – Selection and development (10 studiepoeng) 10
PSY4430 – Arbeids- og organisasjonspsykologisk prosjekt (AOP) (20 studiepoeng) 20
PSY4502B – Fellesskap- og samfunnspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSY4505 – Identitet, kultur og kritisk psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4506 – Human Rights, Democracy and Reconstruction after Conflict: A community based approach (5 studiepoeng) 5
PSY4521 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4415 – Helsefremmende og forebyggende arbeid (4): psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (10 studiepoeng) 10
PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5401 – Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC6310 – Praktikum (25 studiepoeng) 25
PSYC6502 – Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep (5 studiepoeng) 5
PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier (5 studiepoeng) 5
PSYC6513 – Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6514 – Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi (5 studiepoeng) 5
PSYC6516 – Psykoseforståelse og evidensbasert behandling (5 studiepoeng) 5
PSYC6517 – Praktisk sakkyndighetsarbeid og rettspsykologi: En innføring for psykologer (5 studiepoeng) 5
PSYC6518 – Ungdomstid- terapeutiske utfordringer og muligheter for å hindre skjevutvikling (5 studiepoeng) 5
PSYC6519 – Terapi med barn og unge med angst og depresjon (5 studiepoeng) 5
PSYM4800 – Internship in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (18 studiepoeng) 18
PSYM4810 – Summer School: Global Mobility and Acculturation (5 studiepoeng) 5
PSYM4821 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSYM4830 – Promoting Change through Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYM4890 – Master dissertation in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (42 studiepoeng) 42
SOS4001 – Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 – Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4016 – Individuelt leseemne i sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4020 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4022 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4100 – Causes and consequences of social inequalities (10 studiepoeng) 10
SOS4150 – Population Health and Health Inequalities (10 studiepoeng) 10
SOS4200 – Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 – Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS4510 – Cultural Sociology (10 studiepoeng) 10
SOSANT4090 – Masteroppgaven (40 studiepoeng) 40
SOSANT4505 – Environmental Anthropology, Honours (5 studiepoeng) 5
SOSGEO4210 – Sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4801 – Social Movements in the Age of Migration (10 studiepoeng) 10
STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B – Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D – Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020F – Grunnlagsproblemer i deskriptiv og normativ statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4020G – Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4021 – Forskningsdesign i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4022 – Anvendt statistikk for statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4030A – Digital Data in Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4030B – Qualitative Data in Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4030C – Survey design for political scientists (10 studiepoeng) 10
STV4031 – Advanced Field Research for Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4032 – Advanced Statistics for Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4105 – Democracy: From Theory to Practice (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4208B – International Negotiations (10 studiepoeng) 10
STV4214B – International Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4225B – Strategy and Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV4227B – Geopolitics and Governance in the High North (10 studiepoeng) 10
STV4228B – Game Theory and International Cooperation (10 studiepoeng) 10
STV4229B – European Foreign Policy: The EU and the Major States. (10 studiepoeng) 10
STV4232 – Causes of War in International Politics (10 studiepoeng) 10
STV4242B – Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4252 – Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4282B – The Politics of Global Energy (10 studiepoeng) 10
STV4288 – Sikkerhetspolitikk i Afrika (10 studiepoeng) 10
STV4302B – Nationalism and Ethnic Politics (10 studiepoeng) 10
STV4313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4322B – The Politics of Organized Political Actors (10 studiepoeng) 10
STV4325B – The Causes of Political Violence (10 studiepoeng) 10
STV4326 – Threats to Modern Democracy (10 studiepoeng) 10
STV4340 – Designing Political Representation (10 studiepoeng) 10
STV4341 – Comparative Environmental Politics (10 studiepoeng) 10
STV4360 – Norsk institusjonell historie (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4424 – Climate, Energy and Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4431 – Medier, politikk og byråkrati: politisk kommunikasjon i regjeringsapparatet (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10
STV4445B – EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4447 – The Politics of Education and Research Policies (10 studiepoeng) 10
STV4452B – Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4510 – Terrorism and Political Violence in Western Democracies (10 studiepoeng) 10
STV4550 – Topics in autocratic politics (10 studiepoeng) 10
STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4911 – Master Thesis - Research Design and Project Management (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering (20 studiepoeng) 20
TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap (30 studiepoeng) 30
TIK4011 – Science and Technology in Politics and Society (10 studiepoeng) 10
TIK4021 – Innovation and global challenges (10 studiepoeng) 10
TIK4040 – Research and Design Seminar (10 studiepoeng) 10
TIK4090 – Masteroppgaven i ESST (40 studiepoeng) 40
TIK4093 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60