Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiO består av formelle bestemmelser, fakultetenes rutiner for studiekvalitetsarbeid og arenaer for erfaringsdeling. Kvalitetssystemet skal støtte kvalitetsarbeid på alle nivåer i organisasjonen.

Systembeskrivelsen

UiO har en felles beskrivelse av kvalitetssystemet som plasserer ansvar og gir rammer for evaluering av studier.

Verktøykasse for studentevaluering

Verktøykassen for studentevaluering skal være en hjelp til planlegging og gjennomføring av evalueringer.