Emner innen samfunnsvitenskap (nedlagte)

Viser 1–250 av 529 emner
Emne Studiepoeng
4360 – Macroeconomic policy and models (10 studiepoeng) 10
4410 – Introductory dynamic macroeconomics (10 studiepoeng) 10
4940 – Economic Reform in China (10 studiepoeng) 10
5210 – Topics in microeconomics (10 studiepoeng) 10
5315 – Recursive Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
DEVG312 – Development Theory Course (30 studiepoeng) 30
DEVG342 – Self-selected theme (30 studiepoeng) 30
DEVG4020 – Literature and writing seminar (10 studiepoeng) 10
DEVG4040 – Individual Reading List (10 studiepoeng) 10
DEVG4050 – Individual Reading List (20 studiepoeng) 20
DEVG4090 – Master Thesis (60 studiepoeng) 60
ECON1230 – Distributional justice (10 studiepoeng) 10
ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister (10 studiepoeng) 10
ECON1720 – Anvendt demografi (10 studiepoeng) 10
ECON1730 – Befolkning og velferd (10 studiepoeng) 10
ECON1810 – Organisasjon, strategi og ledelse (10 studiepoeng) 10
ECON1920 – Environment and resources (10 studiepoeng) 10
ECON1930 – Utvikling og mikroøkonomi (10 studiepoeng) 10
ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (20 studiepoeng) 20
ECON2910 – Vekst og utvikling (10 studiepoeng) 10
ECON2915 – Economic Growth (10 studiepoeng) 10
ECON3010B – Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass (10 studiepoeng) 10
ECON3200 – Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON3210 – Decisions, markets and incentives (10 studiepoeng) 10
ECON3215 – Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON3270 – Distributive Justice (10 studiepoeng) 10
ECON3410 – Introductory dynamic macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON3710 – Demography of Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON3720 – Demografi, videregående I-land (10 studiepoeng) 10
ECON3730 – Lønnsfastsettelse og arbeidsmarked (10 studiepoeng) 10
ECON3910 – Innføring i miljøøkonomi (10 studiepoeng) 10
ECON3912 – Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4082 – Oral Exam (0 studiepoeng) 0
ECON4085 – Avsluttende muntlig eksamen (0 studiepoeng) 0
ECON4088 – Oral Exam (0 studiepoeng) 0
ECON4090 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
ECON4135 – Applied statistics and econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON4136 – Applied Statistical Analysis for the Social Sciences (10 studiepoeng) 10
ECON4200 – Microeconomics and Game Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4210 – Decisions, markets and incentives (10 studiepoeng) 10
ECON4215 – Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON4230 – Microeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4235 – Microeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4270 – Distributive Justice (10 studiepoeng) 10
ECON4350 – Growth and Investment (10 studiepoeng) 10
ECON4515 – Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models (10 studiepoeng) 10
ECON4520 – Finance Theory 2: Option theory with applications (10 studiepoeng) 10
ECON4610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (10 studiepoeng) 10
ECON4615 – Health Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4622 – Public Economics II (10 studiepoeng) 10
ECON4710 – Demography of Developing Countries (10 studiepoeng) 10
ECON4720 – Demografi, videregående I-land (10 studiepoeng) 10
ECON4912 – Environmental, resource and energy economics for less developed countries (10 studiepoeng) 10
ECON4920 – Economic systems, institutions and globalisation (10 studiepoeng) 10
ECON4930 – Electricity Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4950 – History of Economics (10 studiepoeng) 10
ECON5100 – Advanced Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5101 – Advanced Econometrics - Time series (15 studiepoeng) 15
ECON5102 – Advanced Econometrics - Microeconometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5103 – Advanced Econometrics - Panel Data (15 studiepoeng) 15
ECON5125 – Time series econometrics for non-stationary variables (10 studiepoeng) 10
ECON5150 – Mathematics 4: Dynamic optimization (10 studiepoeng) 10
ECON5155 – Mathematics 4B: Topics (10 studiepoeng) 10
ECON5160 – Mathematics 4A: Stochastic modeling and analysis (10 studiepoeng) 10
ECON5310 – Topics in macroeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9100 – Advanced Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9106 – Advanced Applied Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9200 – Advanced Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9300 – Advanced Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
EURO2100 – EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
EURO3090 – Oppgaveemne i Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HGO4240 – CityStudio Oslo (30 studiepoeng) 30
HGO4403 – Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
HME4302 – Health Economics (10 studiepoeng) 10
MAESST1 – Society, science and technology (30 studiepoeng) 30
MAESSTPO – M.A. ESST thesis writing (45 studiepoeng) 45
MILEN9012 – Integrated assessment modeling (5 studiepoeng) 5
MILEN9014 – Agent-based modeling as a tool to answer complex problems: an interdisciplinary PhD course (5 studiepoeng) 5
MILEN9020 – Technology and ethnographic methods, in the context of implementing new technology on household level. (5 studiepoeng) 5
MILEN9101 – From numbers to decisions; statistics and extreme weather (2 studiepoeng) 2
MILEN9102 – Development and implementation of technology, a focus on solar energy (2 studiepoeng) 2
MILEN9103 – Renewable technology in the road transport sector, emissions and challenges (2 studiepoeng) 2
OLA4000 – Organisering og ledelse i det nye arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
OLA4020 – Metodologi, verdier og dømmekraft (10 studiepoeng) 10
OLA4050 – Prosjektforum - Lederskap og organisering (30 studiepoeng) 30
PECOS4000 – Introduction to Peace and Conflict Studies (15 studiepoeng) 15
PECOS4004 – Trial lecture (5 studiepoeng) 5
PECOS4005 – Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4020 – Research methods (15 studiepoeng) 15
PECOS4090 – Master's Thesis (40 studiepoeng) 40
PECOS4091 – Master's Thesis (35 studiepoeng) 35
PECOS4100 – International Negotiations/Conflict resolution (15 studiepoeng) 15
PSBIO – Nevrobiologi støttedisiplin (10 studiepoeng) 10
PSPSYK – Psykiatri støttedisiplin (0 studiepoeng) 0
PSSAMF – Samfunnsfaglig støttedisiplin (0 studiepoeng) 0
PSY1000 – Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY1900 – Organisasjonspsykologi for studenttillitsvalgte (10 studiepoeng) 10
PSY2010 – Forskningsmetode II (10 studiepoeng) 10
PSY2011 – Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse (10 studiepoeng) 10
PSY2012 – Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement (10 studiepoeng) 10
PSY2100 – Individ, sosiale bånd, gruppe og kultur (10 studiepoeng) 10
PSY2200 – Utviklingspsykologi I (10 studiepoeng) 10
PSY2201 – The development of social adaptation: Stress and resilience (10 studiepoeng) 10
PSY2202 – Utvikling av språk og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
PSY2203 – Identitet, moral, kjønnsforståelse og prososial utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY2204 – Kognitiv utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY2300 – Innføring i kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2302 – Brain and cognition (10 studiepoeng) 10
PSY2400 – Ledelse, samarbeid og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
PSY2401 – Helsepsykologi og psykososialt arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
PSY2402 – Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv (10 studiepoeng) 10
PSY2403 – Menneske-teknologi samspill (10 studiepoeng) 10
PSY2404 – Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2406 – Introduction to organizational psychology (10 studiepoeng) 10
PSY2490V – Organisasjonspsykologi for tillitsvalgte (15 studiepoeng) 15
PSY2501 – Barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage (10 studiepoeng) 10
PSY2502 – Kulturell og kryss-kulturell psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY2504 – Psychology of religion (10 studiepoeng) 10
PSY2505 – Psykologien og samtiden (10 studiepoeng) 10
PSY2600 – Personality and Abnormal psychology (10 studiepoeng) 10
PSY3190 – Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3290 – Bacheloroppgave i utviklingspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3390 – Bacheloroppgave i bedømmings- og beslutningspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3391 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY3490 – Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4010 – Research Design and Methodology (10 studiepoeng) 10
PSY4100 – Health and Society (10 studiepoeng) 10
PSY4101 – Helseatferd, selv-regulering og positiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4102 – Kropp, utseende og identitet (10 studiepoeng) 10
PSY4103 – Anvendt Sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4104 – Personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4105 – Anvendt helsepsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4106 – Health and society (5 studiepoeng) 5
PSY4107 – Anvendt helse- og kommunikasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4108 – Social Psychology of Food (5 studiepoeng) 5
PSY4109 – Motivational processes and self-regulation (5 studiepoeng) 5
PSY4113 – Seksuelle livsstiler (5 studiepoeng) 5
PSY4114 – Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4120 – Metoder i forebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSY4201 – Kommunikasjon og språk (10 studiepoeng) 10
PSY4202 – Nevrokognitiv utvikling (10 studiepoeng) 10
PSY4203 – Emotional Development (10 studiepoeng) 10
PSY4300 – Applied Cognitive Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4301 – Judgment and Decision-Making and Social Cognition (10 studiepoeng) 10
PSY4302 – Human Cognitive Neuropsychology (10 studiepoeng) 10
PSY4303 – Vision and the Brain (10 studiepoeng) 10
PSY4304 – Current issues in Cognitive Neuroscience (10 studiepoeng) 10
PSY4305 – Genetics of Cognitive Neuroscience (10 studiepoeng) 10
PSY4306 – Neurolinguistics (10 studiepoeng) 10
PSY4400 – Professional Knowledge Work in Industrial- and Organizational Psychology (20 studiepoeng) 20
PSY4401 – Research Approaches in Work and Organizational Psychology (10 studiepoeng) 10
PSY4402 – Prosjektarbeid i arbeids- og organisasjonspsykologi (20 studiepoeng) 20
PSY4403 – Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSY4413 – Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSY4500 – Multicultural Societies (10 studiepoeng) 10
PSY4501 – Utvikling, livsløp og kultur (10 studiepoeng) 10
PSY4502 – Samfunn, ideologi og utvikling av identitet (15 studiepoeng) 15
PSY4503 – Perspektiver på psykologien (5 studiepoeng) 5
PSY4504 – Religionspsykologi: Kulturell kontekst og individuell erfaring (5 studiepoeng) 5
PSY4510 – Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSY4520 – Qualitative Methods and Project Development (10 studiepoeng) 10
PSY4600 – Samfunn, helse og utvikling (20 studiepoeng) 20
PSY500 – Profesjonsstudiet i psykologi, 6. semester (30 studiepoeng) 30
PSY500F – Psykologisk ferdighetstrening for innreisende studenter (30 studiepoeng) 30
PSY510 – Profesjonsstudiet i psykologi, 7. semester (60 studiepoeng) 60
PSY511 – Profesjonsstudiet i psykologi, 8. semester (0 studiepoeng) 0
PSY512 – Profesjonsstudiet i psykologi, 9. semester (0 studiepoeng) 0
PSY520 – Profesjonsstudiet i psykologi, 10. semester (90 studiepoeng) 90
PSY9100 – Forskningsmetodologi (6 studiepoeng) 6
PSY9145 – Kvantitativt forum (1 studiepoeng) 1
PSY9150 – Measuring and analyzing constructs in psychological research (5 studiepoeng) 5
PSY9160 – Multilevel modelling (2 studiepoeng) 2
PSY9160B – Multilevel modelling (2 studiepoeng) 2
PSY9180 – Oppfriskningskurs i kvantitative metoder (1 studiepoeng) 1
PSY9201 – Forskningsseminar sosial, helse og personlighet (5 studiepoeng) 5
PSY9222 – Psychotherapy research: Case studies (2 studiepoeng) 2
PSYC1200 – Innføring i generell psykologi (20 studiepoeng) 20
PSYC1204 – Innføring i sosial - og personlighets­psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC2100 – Eksperimental psykologisk metode I:Kognitiv (5 studiepoeng) 5
PSYC2101 – Kvantitativ metode I (5 studiepoeng) 5
PSYC2102 – Eksperimentalpsykologisk metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC2103 – Prosjekt - Kognitiv og nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2200 – Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC2201 – Nevrobiologi, genetikk og nevroanatomi (10 studiepoeng) 10
PSYC2202 – Kognitiv nevrovitenskap (10 studiepoeng) 10
PSYC2203 – Kognitiv nevrovitenskap og psykopatologi (15 studiepoeng) 15
PSYC2205 – Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2206 – Kognitiv nevrovitenskap 1 (20 studiepoeng) 20
PSYC2207 – Kognitiv nevrovitenskap 2 (20 studiepoeng) 20
PSYC2400 – Anvendt kognitiv psykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC2401 – Nevropsykologisk testing (5 studiepoeng) 5
PSYC2402 – Psykologisk testkurs (5 studiepoeng) 5
PSYC3101 – Kvantitativ metode II (5 studiepoeng) 5
PSYC4100 – Prosjekt - personlighet (5 studiepoeng) 5
PSYC4200 – Personlighetspsykologi (10 studiepoeng) 10
PSYC4303 – Psykopatologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4304 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (20 studiepoeng) 20
PSYC5300 – Psykologisk behandling av barn og ungdom (5 studiepoeng) 5
PSYC5302 – Tilstander og utredning barn og ungdommer (5 studiepoeng) 5
PSYC5400 – Hovedpraksis (30 studiepoeng) 30
PSYC6300 – Praktikum (15 studiepoeng) 15
PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6500 – Fordypningsemne i pedagogisk psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC6503 – Imaging methods in cognitive neuroscience (5 studiepoeng) 5
PSYC6504 – Intervensjoner og endringsprosesser i psykodynamisk terapi. (5 studiepoeng) 5
PSYC6505 – Forståelse og endring i aktiv psykoterapi – SKT (5 studiepoeng) 5
PSYC6506 – Klinisk rusbehandling (5 studiepoeng) 5
PSYC6507 – Metoder i forebyggende arbeid (5 studiepoeng) 5
PSYC6508 – Helseatferd (5 studiepoeng) 5
PSYC6509 – Health and Society (5 studiepoeng) 5
PSYC6510 – Vision and the Brain (5 studiepoeng) 5
PSYC6511 – Psykologisk arbeid med flyktninger (5 studiepoeng) 5
PSYC6515 – Kognitiv terapi med ferdighetstrening (5 studiepoeng) 5
PSYK1K – Profesjonsstudiet i psykologi, 1. semester (20 studiepoeng) 20
PSYK1KB – Profesjonsstudiet i psykologi, 1. og 2. semester (60 studiepoeng) 60
PSYK1KN – Profesjonsstudiet i psykologi, 2. semester (30 studiepoeng) 30
PSYK1KO – Profesjonsstudiet i psykologi, 1. semester (20 studiepoeng) 20
PSYK1PF – Profesjonsstudiet i psykologi, 5. semester (30 studiepoeng) 30
PSYK1SO – Sosialpsykologi, 4. semester av profesjonsstudie i psykologi (30 studiepoeng) 30
PSYK1UT – Profesjonsstudiet i psykologi, 3. semester (30 studiepoeng) 30
SGO1001S – Innføring i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1002 – Innføring i Samfunnsgeografi II (10 studiepoeng) 10
SGO1900 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO2300 – Industri og miljø (10 studiepoeng) 10
SGO2301 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2600 – Migration, Transnationalism and Development (10 studiepoeng) 10
SGO3100 – By- og regional utvikling (20 studiepoeng) 20
SGO3400 – Utviklingsgeografi (20 studiepoeng) 20
SGO4000 – Faghistorie og vitenskapsteori - tilbudt siste gang høsten 2007 (10 studiepoeng) 10
SGO4001 – Faghistorie og forskningsdesign (15 studiepoeng) 15
SGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO4012 – Bygeografi (15 studiepoeng) 15
SGO4014 – Politisk geografi (15 studiepoeng) 15
SGO4015 – Development Theory (15 studiepoeng) 15
SGO4016 – Økonomisk geografi (15 studiepoeng) 15
SGO4030 – Geographical Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO4040 – Særpensum (10 studiepoeng) 10
SGO4080 – Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4201 – Urbanisme - byens strukturer og strømninger (10 studiepoeng) 10
SGO4202 – Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (10 studiepoeng) 10
SGO4301 – Global Environmental Change (10 studiepoeng) 10
SGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
SGO4402 – Politisk geografi: Forskningstema og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SGO4403 – Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
SGO4501 – Development (10 studiepoeng) 10
SGO4502 – Development Theory Course 2 (10 studiepoeng) 10
SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10