Emner innen biovitenskap (nedlagte)

Viser 1–146 av 146 emner
Emne Studiepoeng
BIO1000 – Grunnkurs i biologi (10 studiepoeng) 10
BIO1010 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (10 studiepoeng) 10
BIO1110 – Biologisk mangfold 2 (10 studiepoeng) 10
BIO1200 – Biologisk mangfold (20 studiepoeng) 20
BIO1200A – Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIO1200B – Biologisk mangfold B (10 studiepoeng) 10
BIO2020 – Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2100 – Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2110 – Eksperimentell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2130 – Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO2140 – Molekylærbiologi og biologiske metoder (20 studiepoeng) 20
BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A – Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO260 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3081 – Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO3100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO3300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3310 – Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO3400 – Akvatisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO3500 – Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4005 – Primate Behaviour and Ecology (10 studiepoeng) 10
BIO4010 – Livshistoriestrategier (5 studiepoeng) 5
BIO4020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO4021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4030 – Klima og populasjonsprosesser (10 studiepoeng) 10
BIO4050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO4060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4081 – Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO4100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO4115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO4240 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 – Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4310 – Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO4330 – Forurensningseffekter i akvatiske miljøer (10 studiepoeng) 10
BIO4340 – Kystøkosystemer og biologisk mangfold (5 studiepoeng) 5
BIO4350 – Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4360 – Næringskjeder, økologi og evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4370 – Fiskeøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4380 – Giftige alger (5 studiepoeng) 5
BIO4390 – Limnologi II (10 studiepoeng) 10
BIO4490 – Marine biodiversity (10 studiepoeng) 10
BIO4505 – Eksperimentell toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4510 – Stofftoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4520 – Toksiske mekanismer og metoder i toksikologien (10 studiepoeng) 10
BIO4530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO5000 – Introduksjonskurs for masterstudenter (5 studiepoeng) 5
BIO9000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO9020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO9060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO9110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO9115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO9270 – Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9290 – Latent variable modeling (10 studiepoeng) 10
BIO9530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9905CEES1 – Effect Studies and Adaptation to Climate Change (5 studiepoeng) 5
BIO9910 – Adaptive Dynamics (10 studiepoeng) 10
BIOS1001 – Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410A – Bioinformatics for Molecular Biology (8 studiepoeng) 8
MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV1020 – Fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV1030 – Generell biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1040 – Bakteriell genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
MBV2010 – Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2040 – Bakteriell genetikk (10 studiepoeng) 10
MBV2050 – Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (10 studiepoeng) 10
MBV3010 – Videregående cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3030 – Proteinenes biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV3040 – Nukleinsyrenes biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV3050 – Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3060 – Generell mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3070 – Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV3090 – Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
MBV4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
MBV4110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV4120 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV4130 – Prokaryotenes biologi (10 studiepoeng) 10
MBV4140 – Anvendt bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV4150 – Molecular biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV4160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV4210 – Fysikalsk biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV4240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV4250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV4260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV4270 – BIOSTRUCT - Avansert glykobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV4340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4910IGEM – International Genetically Engineered Machine (10 studiepoeng) 10
MBV9100BTS – Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MBV9110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9130 – Prokaryotenes biologi (10 studiepoeng) 10
MBV9150 – Molecular and Cell Biology of Microbes - Host Interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9200BTS – Molecular Medicine in Cancer and Immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9210 – Fysikalsk biokjemi (10 studiepoeng) 10
MBV9240 – Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9270 – BIOSTRUCT - Advanced Glycobiology (10 studiepoeng) 10
MBV9300BTS – Membrane Proteins; from Isolation to Crystals (5 studiepoeng) 5
MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 – Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9480 – Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
MBV9510 – Biomolecular NMR Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 – Advanced biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MNKOM9000 – Forskningsformidling (5 studiepoeng) 5
NAM1010 – Bio-geologiske prosesser (10 studiepoeng) 10