Emner innen kjemi (nedlagte)

Viser 1–103 av 103 emner
Emne Studiepoeng
FYS-KJM4740 – MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
KJM-FYS5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
KJM-MEF4010 – Eksperimentelle metoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3500 – Polymerer, kolloider og overflater (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4010 – Eksperimentelle metoder (10 studiepoeng) 10
KJM1000 – Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1001 – Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (10 studiepoeng) 10
KJM1011 – Organisk kjemi 1 (10 studiepoeng) 10
KJM1020 – Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1021 – Kjemisk struktur og reaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM1030 – Uorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1040 – Fysikalsk og analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1050 – Fysikalsk og analytisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM1060 – Struktur og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM1100 – Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1100V – Generell kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM1110 – Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1110V – Organisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM1120 – Uorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1120V – Uorganisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM1130V – Fysikalsk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM2010 – Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM2020 – Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM2030 – Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM2200 – Biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM2200V – Biologisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM2400V – Analytisk kjemi for lærere (Videreutdanningsmodul for kjemilærere) (10 studiepoeng) 10
KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3100 – Materialkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM3410 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse I (10 studiepoeng) 10
KJM3420 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder I (10 studiepoeng) 10
KJM3500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3600 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM3700 – Miljøkjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM3800 – Petrokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4000 – Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM4020 – Vitenskapelig kommunikasjon (5 studiepoeng) 5
KJM4030 – Pedagogikk og undervisningstrening (5 studiepoeng) 5
KJM4100 – Materialkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4200 – Organic Chemistry II (10 studiepoeng) 10
KJM4300 – Fysikalsk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM4410 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse I (10 studiepoeng) 10
KJM4420 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder I (10 studiepoeng) 10
KJM4500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4600 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM4700 – Miljøkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4800 – Petrokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (5 studiepoeng) 5
KJM5010 – Analyse og strukturbestemmelse II (LC-NMR) (5 studiepoeng) 5
KJM5110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5130 – Materialers termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM5150 – Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5260 – Organometallisk kjemi i organisk syntese (10 studiepoeng) 10
KJM5350 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM5370 – Physical NMR spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM5460 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II (10 studiepoeng) 10
KJM5510 – Polymermaterialer (10 studiepoeng) 10
KJM5520 – Reologi og lysspredning (10 studiepoeng) 10
KJM5530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM5540 – Kolloider og overflater (10 studiepoeng) 10
KJM5550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5710 – Arbeidsmiljøkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5730 – Vann- og jordkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5750 – Atmosfærekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5900 – Radioaktivitet (10 studiepoeng) 10
KJM5901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM5910 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM5911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
KJM5940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
KJM5950 – Radiopharmaceutical chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9000 – Analyse og strukturbestemmelse I (LC-MS) (5 studiepoeng) 5
KJM9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9150 – Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9460 – Analytisk kjemi. Separasjonsmetoder II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS – BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9530 – Amfifile polymerer (10 studiepoeng) 10
KJM9550 – Generell polymerkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9901 – Radiokjemiske metoder (10 studiepoeng) 10
KJM9911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9940 – Ekstraksjon og ionebytting (10 studiepoeng) 10
KJM9950 – Radiopharmaceutical chemistry (10 studiepoeng) 10
MEF1000 – Materialer og energi (10 studiepoeng) 10
MEF3000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MEF4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MEF5020 – Nanochemistry (10 studiepoeng) 10
MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA4000 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA4100 – Matrialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA4200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MNHMS0010LS – Innføring i laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015ES – Innføring i el-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0015FS – Innføring i feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
MNHMS0020LS – In-depth Laboratory Safety (0 studiepoeng) 0
MNLAB0010 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet ved MN-fakultetet (0 studiepoeng) 0