English version of this page

Arbeidsstøtte

Arrangementsstøtte

Planlegging, lokaler, mat og servering – for møter, arrangementer og konferanser.

Forskningsstøtte

For forskere, forskningsledere og forskningsadministratorer

HR-portalen, SAPUiO, CT

Veiledninger og retningslinjer for brukerregistrering

Innkjøp

Bestilling, rammeavtaler og bestillingssystemet

Kommunikasjon

Kommunikasjon, nettpublisering og grafisk profil

Lønnsadministrasjon

Administrasjon av lønn, refusjon og andre utbetalinger gjennom SAPUiO

Organisasjonsendring

Forberedelser og endringsprosess ved omorganisering

Personalarbeid

For ledere, personalmedarbeidere og administratorer av eksterne personer

Personvern

Personvern, personvernombudet, regler og rutiner

Prosjekter og rammeverk

  • Liste over administrative prosjekter
  • Rammeverk for prosjekter og prosessforbedring

Rombestilling

Bestill rom til møter, kurs og lignende.

Saksbehandling og arkiv

ePhorte, saksbehandling, arkivtjenesten, delarkivene

Stedkoder

UiOs stedkoder, organisasjonsenheter og organisasjonsnummer

Studier

For ledere, undervisere, sensorer og studieadministratorer

Tableau

UiOs statistikk- og rapportverktøy

Valg

Arrangere valg ved UiO

Virksomhetsstyring

Årsplaner, rapportering, styringsdata, risikostyring

Økonomi

Økonomistyring, regnskapsføring, kodeverk