Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 459 emner
Emne Studiepoeng
ANT4700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA1120 – Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA4114 – Arabic Linguistics (10 studiepoeng) 10
ARA4118 – Arabic Manuscripts (10 studiepoeng) 10
ARA4302 – Readings in Arabic Literature, Religions and Politics (10 studiepoeng) 10
ARA4303 – Modern Arabic Fiction and Dramatic Arts (10 studiepoeng) 10
ARA4304 – Contemporary Arabic Literature: Texts and Contexts (10 studiepoeng) 10
ARA4505 – Arabic Cyberspace (10 studiepoeng) 10
ARA4506 – Key Concepts of Arabic Language and Culture – A Comparative Analysis (10 studiepoeng) 10
ARK2410 – University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4150 – Cape Field School Programme - South Africa (30 studiepoeng) 30
ARK4160 – Lithic Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4200 – Prosjektbeskrivelsesseminar (20 studiepoeng) 20
ARK4410 – University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
CSMN4010 – Rational Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4020 – Linguistic Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4021 – Pragmatics and Relevance Theory (10 studiepoeng) 10
CSMN4030 – Moral Agency (10 studiepoeng) 10
EAL4010 – East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAL4020 – Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAL4090 – Master’s Thesis in East Asian Linguistics (60 studiepoeng) 60
EAL4110 – Readings in East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAS4501 – Globalization and Area Studies (10 studiepoeng) 10
EAST1504 – East Asia: Great traditions (10 studiepoeng) 10
EAST2504 – East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4503 – The Making of East Asian Modernities (10 studiepoeng) 10
EAST4505 – East Asia: Security and International Relations (10 studiepoeng) 10
EAST4506 – East Asia’s Modern Canonical Texts: Readings in East Asian Modernities (10 studiepoeng) 10
EAST4507 – East Asia: Capital and Labour (10 studiepoeng) 10
EAST4510 – Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 – Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4590 – Master's Thesis in East Asian Studies (60 studiepoeng) 60
EAST4592 – Master's Thesis in East Asian Studies (30 ECTS) (30 studiepoeng) 30
ENG0101 – Innsikt og ferdighet i skriftlig engelsk (10 studiepoeng) 10
ENG1101 – Engelsk fonetikk og intonasjon, innføring (5 studiepoeng) 5
ENG1102 – Oversettelse og praktiske øvelser, innføring (5 studiepoeng) 5
ENG1510 – Storbritannia etter 1960 (10 studiepoeng) 10
ENG1511 – Nord-Irland (10 studiepoeng) 10
ENG2154 – Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2155 – Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2160 – Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG2161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
ENG2164 – The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG2306 – Britain in the Mid-Twentieth Century (Literature and Civilization) (10 studiepoeng) 10
ENG2308 – Early American Literature and Civilization 1607-1860 (10 studiepoeng) 10
ENG2309 – American Literature and Civilization 1860-1917 (10 studiepoeng) 10
ENG2311 – America in the Fifties and Sixties (Literature and Civilization) (10 studiepoeng) 10
ENG2322 – Canadian Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2328 – Medieval English Literature, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2329 – Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG2330 – British Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG2331 – Satire (10 studiepoeng) 10
ENG2334 – American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG2335 – British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG2505 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2510 – Englishness (10 studiepoeng) 10
ENG2511 – Britisk presse (10 studiepoeng) 10
ENG2515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 – Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 – The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2531 – Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
ENG2570 – American National Ideology: Individualism, Religion, Nationalism, (10 studiepoeng) 10
ENG2571 – Race and Racism in the United States (10 studiepoeng) 10
ENG2572 – American Women's History (10 studiepoeng) 10
ENG2573 – American Society and the Law (10 studiepoeng) 10
ENG2575 – Film and the Tragic Sense of (American) Life (10 studiepoeng) 10
ENG2576 – USA and the World: Contemporary American Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
ENG3100 – Thesis course, English Language (10 studiepoeng) 10
ENG3300 – Thesis course, English Literature (10 studiepoeng) 10
ENG3501 – Thesis course, British Area studies (10 studiepoeng) 10
ENG4100 – English Language Research: Methods and Thesis Outline (10 studiepoeng) 10
ENG4101 – Scotland's Languages Today (10 studiepoeng) 10
ENG4104 – Chaucer and the Manuscript Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4105 – English in Norway (10 studiepoeng) 10
ENG4107 – Corpora in Language Research: Theory and method (10 studiepoeng) 10
ENG4109 – Studies in Systemic Functional Grammar: Appraisal Theory (10 studiepoeng) 10
ENG4110 – Older English Philology and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4113 – On Metaphor (10 studiepoeng) 10
ENG4114 – Text and translation (10 studiepoeng) 10
ENG4132 – American and British English (10 studiepoeng) 10
ENG4153 – Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG4154 – Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4155 – Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4160 – Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG4161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
ENG4162 – Contrastive Analysis and Learner Language (10 studiepoeng) 10
ENG4164 – The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG4190 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4302 – The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4303 – Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4304 – Contemporary American and Canadian Short Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4306 – The Essential Oscar Wilde (10 studiepoeng) 10
ENG4308 – Toni Morrison: Writing Race (10 studiepoeng) 10
ENG4309 – Men and Women in Henry James (10 studiepoeng) 10
ENG4310 – Literary Theory in English (5 studiepoeng) 5
ENG4311 – Eudora Welty, Ethics, and Narrative (10 studiepoeng) 10
ENG4312 – The Harlem Renaissance (10 studiepoeng) 10
ENG4314 – The Fiction and Poetry of Thomas Hardy (10 studiepoeng) 10
ENG4315 – The Fiction of Joseph Conrad (10 studiepoeng) 10
ENG4316 – Novel and Drama to Film (10 studiepoeng) 10
ENG4317 – Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4318 – Postmodernism in American Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4319 – Critical Approaches to Nathaniel Hawthorne (10 studiepoeng) 10
ENG4320 – Travel Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4321 – Fantasy Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4322 – Aspects of Arcadia, Spenser to Stoppard (10 studiepoeng) 10
ENG4323 – Occupying the Literary Canon: Tony Harrison's Lyrical, Dramatic and Film Poetry (10 studiepoeng) 10
ENG4324 – Performing Tennessee Williams (10 studiepoeng) 10
ENG4325 – Theorizing American and Canadian Short Story Cycles/Composites (10 studiepoeng) 10
ENG4326 – Shakespeare's History Plays: Political Myth, Historiography and Dramatic Form (10 studiepoeng) 10
ENG4327 – Reading Dickens (10 studiepoeng) 10
ENG4328 – Literature and Censorship (10 studiepoeng) 10
ENG4329 – The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4330 – The Fiction of James Baldwin (10 studiepoeng) 10
ENG4331 – Narrative, History, Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4348 – Early American Literature and Civilization 1607-1860 (10 studiepoeng) 10
ENG4349 – American Literature and Civilization 1860-1917 (10 studiepoeng) 10
ENG4351 – America in the Fifties and Sixties (Literature and Civilization) (10 studiepoeng) 10
ENG4362 – Canadian Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4368 – Medieval English Literature, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4369 – Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4370 – British Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4371 – Satire (10 studiepoeng) 10
ENG4372 – Parody (10 studiepoeng) 10
ENG4374 – American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG4375 – British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4391 – Writing a Thesis on a Literary Topic (5 studiepoeng) 5
ENG4392 – Selvvalgt tilleggspensum til masteroppgaven (10 studiepoeng) 10
ENG4393 – Thesis Writing for Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4410 – Genre Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4411 – American Drama Between the Wars (10 studiepoeng) 10
ENG4413 – The Early English Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4415 – Horror Writing in English (10 studiepoeng) 10
ENG4417 – Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4421 – Reading the British Fin de Siècle (10 studiepoeng) 10
ENG4423 – Reading Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
ENG4424 – Autobiography: Writing Selves in English (10 studiepoeng) 10
ENG4430 – Modern Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4431 – Contemporary Poetry (10 studiepoeng) 10
ENG4432 – Postmodernism in American fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4433 – Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4434 – 20th Century American Literature: Race, Gender, Performativity (10 studiepoeng) 10
ENG4435 – The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4437 – Representations of India in British Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4450 – Author Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4451 – Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4452 – Reading Dickens: Texts and afterlives (10 studiepoeng) 10
ENG4453 – Jane Austen: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4454 – Tom Stoppard’s Drama of Ideas (10 studiepoeng) 10
ENG4457 – Alexander Pope and the Literary Imagination (10 studiepoeng) 10
ENG4458 – Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4470 – Literary Theory (10 studiepoeng) 10
ENG4471 – The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4472 – The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4473 – World Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4503 – British Censorship: Institutions, Cases and Issues of Identity, c. 1880-1930 (10 studiepoeng) 10
ENG4505 – Jane Austen and her Times
ENG4515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4525 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4531 – Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2206 – Fordypning - Tanke, tolkning og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FIL2208 – Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2308 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4170 – Metafysikk II med lite essay med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4210 – Erkjennelsesteori /vitenskapsfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4410 – Språkfilosofi/logikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4411 – Språkfilosofi II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4461 – Referanse, kontekst og talehandling (10 studiepoeng) 10
FIL4471 – Referanse, kontekst og talehandling med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4481 – Referanse, kontekst og talehandling med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4500 – Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL4510 – Filosofihistorie med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4610 – Filosofihistorie 1600-1800 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4631 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (20 studiepoeng) 20
FIL4710 – Filosofisk estetikk (20 studiepoeng) 20
HIN4011 – Advanced Readings in Hindi (5 studiepoeng) 5
HIS2141 – Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS2311 – The Industrialization of Europe (10 studiepoeng) 10
HIS2313 – The Social and Economic History of Modern Norway (10 studiepoeng) 10
HIS2315 – Business History: Europe and the United States since 1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2334 – Vitenskapen i den moderne verden (10 studiepoeng) 10
HIS2335 – Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS2358 – Genocide in Historical Context (10 studiepoeng) 10
HIS2376 – Foreign Aid and Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
HIS2416 – State, Politics and Culture in 20th Century South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS2417 – Politics, Poverty and Water in Post-colonial India (10 studiepoeng) 10
HIS4011 – Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4012 – Theory in Practice: Classics of History (10 studiepoeng) 10
HIS4141 – Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4157 – Gender and urban economy (10 studiepoeng) 10
HIS4172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS4311 – The Industrialization of Europe (10 studiepoeng) 10
HIS4313 – The Social and Economic History of Modern Norway (10 studiepoeng) 10
HIS4315 – Business History: Europe and the United States since 1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4334 – Vitenskapen i den moderne verden (10 studiepoeng) 10
HIS4335 – Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS4416 – State, Politics and Culture in 20th Century South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS4417 – Politics, Poverty and Water in Post-colonial India (10 studiepoeng) 10
HIS4421 – War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
HIS4425 – Early medieval culture (10 studiepoeng) 10
HUMIT3710 – Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4710 – Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4751 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
IBS3101 – Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 – Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 – Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4010 – Introduction to information resources in Ibsen studies (5 studiepoeng) 5
IBS4020 – Methods and Theory in Ibsen Studies (0 studiepoeng) 0
IBS4104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
JAP2503 – Japanese History (10 studiepoeng) 10
JAP4003 – Research course in Japanese linguistics (10 studiepoeng) 10
JAP4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
JAP4091 – Japanese Master’s Degree thesis – Language programme (60 studiepoeng) 60
JAP4310 – Moderne japansk litteratur/språk (10 studiepoeng) 10
JAP4501 – Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4510 – Topics in Modern Japan Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4520 – Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JOUR3421 – Trends in international journalism (20 studiepoeng) 20
JOUR3422 – Trends in International Journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4332 – Massmedia in transition Societies. The Baltics as a case. (10 studiepoeng) 10
JOUR4422 – Foreign Affairs Journalism. The Norwegian Experience and the International Perspective (20 studiepoeng) 20
KIN2111 – Klassisk kinesisk språk (10 studiepoeng) 10
KIN4011 – History/History of Ideas 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4012 – Language/Literature 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4013 – Anthropology/Sociology 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4021 – History/History of Ideas 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4022 – Language/Literature 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4023 – Anthropology/Sociology 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4090 – Chinese Master’s Degree thesis in language (60 studiepoeng) 60
KIN4111 – Classical Chinese (10 studiepoeng) 10
KIN4310 – Approaches to the Study of Chinese Civilization. Theories and Methodologies (20 studiepoeng) 20
KIN4320 – Topics in Chinese History and Thought (10 studiepoeng) 10
KIN4330 – Topics in Chinese Literature (10 studiepoeng) 10