Emner innen samfunnsvitenskap

Viser 251–498 av 498 emner
Emne Studiepoeng
PSYC4300 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne (10 studiepoeng) 10
PSYC4301 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (15 studiepoeng) 15
PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne (5 studiepoeng) 5
PSYC4305 – Klinisk nevropsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4310 – Psykologisk behandling og behandlingsforskning (10 studiepoeng) 10
PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5
PSYC4330 – Klinisk nevropsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC4400 – Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse. (5 studiepoeng) 5
PSYC4401 – Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten (5 studiepoeng) 5
PSYC4500 – Personlighetspsykologi (15 studiepoeng) 15
PSYC4501 – Helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten (4) (5 studiepoeng) 5
PSYC5301 – Psykologisk arbeid med familier og systemer (5 studiepoeng) 5
PSYC5303 – Pedagogisk-psykologisk rådgivning (5 studiepoeng) 5
PSYC5304 – Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge (15 studiepoeng) 15
PSYC5401 – Forpraksis barn/unge (5 studiepoeng) 5
PSYC5410 – Hovedpraksis og etikk (30 studiepoeng) 30
PSYC6100 – Hovedoppgave (30 studiepoeng) 30
PSYC6310 – Praktikum (25 studiepoeng) 25
PSYC6320 – Praktikum (20 studiepoeng) 20
PSYC6330 – Klinisk fordypning 1 (5 studiepoeng) 5
PSYC6340 – Klinisk fordypning 2 (5 studiepoeng) 5
PSYC6502 – Terapi med barn og ungdom utsatt for traumer og overgrep (5 studiepoeng) 5
PSYC6512 – Utfordringer og muligheter i det terapeutiske arbeidet med sped- og småbarn og deres familier (5 studiepoeng) 5
PSYC6513 – Klinisk nevropsykologi - Undersøkelse og intervensjon (5 studiepoeng) 5
PSYC6514 – Affektintegrasjon og endringsprosesser i psykoterapi (5 studiepoeng) 5
PSYC6516 – Psykoseforståelse og evidensbasert behandling (5 studiepoeng) 5
PSYM4800 – Internship in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (18 studiepoeng) 18
PSYM4810 – Summer School: Global Mobility and Acculturation (5 studiepoeng) 5
PSYM4821 – Project Development and Methodology (5 studiepoeng) 5
PSYM4830 – Promoting Change through Social Psychology (10 studiepoeng) 10
PSYM4890 – Master dissertation in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society (42 studiepoeng) 42
SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1910 – Introduction to Geographical Information Systems (GIS) (10 studiepoeng) 10
SGO2040 – CityStudio Oslo (30 studiepoeng) 30
SGO2100 – Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2200 – Economic globalisation and regional development (10 studiepoeng) 10
SGO2302 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2400 – Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO2500 – North/South - development (10 studiepoeng) 10
SGO3090 – Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3200 – Innovation in Sustainability Transitions and Transformations (10 studiepoeng) 10
SGO3300 – Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 – Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4090 – Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SGO9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SGO9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOS1000 – Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS2001 – Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 – Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2402 – Family, gender equality and the welfare state (10 studiepoeng) 10
SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2603 – Nordic welfare society - contemporary perspectives (10 studiepoeng) 10
SOS2700 – Religious fundamentalism, extremism and violence (10 studiepoeng) 10
SOS2900 – Anvendt maskinlæring for avvikssosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4001 – Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 – Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4016 – Individuelt leseemne i sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4020 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4022 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4100 – Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective (10 studiepoeng) 10
SOS4200 – Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 – Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS4510 – Cultural Sociology (10 studiepoeng) 10
SOS9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9008 – Qualitative Research Methods and Analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9009 – Advanced statistical methods (5 studiepoeng) 5
SOS9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT1050 – Etnografisk metode (10 studiepoeng) 10
SOSANT1090 – Antropologiens historie (10 studiepoeng) 10
SOSANT1200 – Politisk antropologi (10 studiepoeng) 10
SOSANT1300 – Economic anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT1400 – Antropologi og religion (10 studiepoeng) 10
SOSANT2000 – Central themes in contemporary anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2110 – Regional etnografi: Midtøsten (10 studiepoeng) 10
SOSANT2120 – Regional ethnography: Africa (10 studiepoeng) 10
SOSANT2130 – Regional etnografi: Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SOSANT2140 – Regional ethnography: East and Southeast Asia (10 studiepoeng) 10
SOSANT2150 – Regional etnografi: Norden (10 studiepoeng) 10
SOSANT2160 – Regional etnografi: Oceania (10 studiepoeng) 10
SOSANT2170 – Regional ethnography: Europe (10 studiepoeng) 10
SOSANT2210 – Multiculturalism and the politics of identity (10 studiepoeng) 10
SOSANT2270 – Contemporary studies in kinship and gender (10 studiepoeng) 10
SOSANT2410 – Kosmologi og rituelt liv (10 studiepoeng) 10
SOSANT2510 – Environmental Anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2525 – Overheating: The anthropology of accelerated change (10 studiepoeng) 10
SOSANT2530 – Development (10 studiepoeng) 10
SOSANT2550 – Medical anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT2555 – På død og liv. Noen antropologiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
SOSANT2600 – Antropologi i praksis (10 studiepoeng) 10
SOSANT2610 – The anthropology of food (10 studiepoeng) 10
SOSANT2620 – The Anthropology of Contemporary Islam (10 studiepoeng) 10
SOSANT2630 – Digital Anthropology (10 studiepoeng) 10
SOSANT3090 – Bacheloressay (10 studiepoeng) 10
SOSANT4090 – Masteroppgaven (40 studiepoeng) 40
SOSANT9013 – Writing and method (2 studiepoeng) 2
SOSANT9014 – Writing and method (2 studiepoeng) 2
SOSANT9100A – Recent Theory in Anthropology (5 studiepoeng) 5
SOSANT9100B – Recent Theory in Anthropology (5 studiepoeng) 5
SOSGEO1120 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOSGEO2800 – Migration, diversity, and inequality (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4210 – Sosiologiske perspektiver på organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4801 – Social Movements in the Age of Migration (10 studiepoeng) 10
STV1000 – Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV1020 – Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10
STV1100 – Politisk teori (10 studiepoeng) 10
STV1200 – Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10
STV1212 – Nuclear Weapons and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV1233 – North Atlantic Treaty Organization, Norway's High North, and America's Evolving Transatlantic Relation (10 studiepoeng) 10
STV1300 – Komparativ politikk (10 studiepoeng) 10
STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng) 10
STV1501 – EU som politisk system (10 studiepoeng) 10
STV1510 – Nordic politics (10 studiepoeng) 10
STV1515 – Maskinlæring og programmering for samfunnsvitere (10 studiepoeng) 10
STV1540 – Innvandring og integreringspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV1555 – The 2020 US Elections in a Global Context (10 studiepoeng) 10
STV2110 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
STV2217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV2220 – International Political Economy (10 studiepoeng) 10
STV2230 – International Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV2250 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV2313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV2318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV2340 – Holdninger, verdier og politisk atferd (10 studiepoeng) 10
STV2360 – Democratic Institutional Design (10 studiepoeng) 10
STV2370 – Chaos politics? Theory Meets Reality in Comparative Politics (10 studiepoeng) 10
STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk (10 studiepoeng) 10
STV2410 – Organisering og reform av offentlig virksomhet (10 studiepoeng) 10
STV2420 – Theorizing Public Organizations (10 studiepoeng) 10
STV2423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV2500 – EU decision-making processes and policy areas (10 studiepoeng) 10
STV3090 – Politisk analyse (10 studiepoeng) 10
STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B – Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D – Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E – Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020F – Grunnlagsproblemer i deskriptiv og normativ statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4020G – Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4020H – Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 – Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4130 – Democracy and Inequality/Oppression (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4208B – International Negotiations (10 studiepoeng) 10
STV4214B – International Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4225B – Strategy and Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV4227B – Geopolitics and Governance in the High North (10 studiepoeng) 10
STV4228B – Game Theory and International Cooperation (10 studiepoeng) 10
STV4229B – European Foreign Policy: The EU and the Major States. (10 studiepoeng) 10
STV4232 – Causes of War in International Politics (10 studiepoeng) 10
STV4234 – China's Rise and Asian Security (10 studiepoeng) 10
STV4242B – Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4252 – Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4282B – The Politics of Global Energy (10 studiepoeng) 10
STV4287B – Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
STV4302B – Nationalism and Ethnic Politics (10 studiepoeng) 10
STV4313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4317 – Psychological Foundations of Political Decision-Making (10 studiepoeng) 10
STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4322B – The Politics of Organized Political Actors (10 studiepoeng) 10
STV4324B – The Politics of Poverty (10 studiepoeng) 10
STV4325B – The Causes of Political Violence (10 studiepoeng) 10
STV4340 – Designing Political Representation (10 studiepoeng) 10
STV4341 – Comparative Environmental Politics (10 studiepoeng) 10
STV4352B – Democracy and Social Democratic Development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV4354 – Likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4358 – Comparative Political Institutions (10 studiepoeng) 10
STV4402B – Organizational Design and Administrative Reforms (10 studiepoeng) 10
STV4407B – Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4424 – Climate, Energy and Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B – Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10
STV4445B – EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4447 – The Politics of Education and Research Policies (10 studiepoeng) 10
STV4452B – Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4510 – Terrorism and Political Violence in Western Democracies (10 studiepoeng) 10
STV4810V – Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk (20 studiepoeng) 20
STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4901 – Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 – Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45
STV9028 – The Methodology of Political Theory (10 studiepoeng) 10
STV9029 – Advanced Qualitative Field Methods (10 studiepoeng) 10
STV9040 – Designseminar (0 studiepoeng) 0
STV9050 – Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
STV9060 – Prøvedisputas (0 studiepoeng) 0
STV9430A – Political leadership and democratic innovations in local governments (10 studiepoeng) 10
STV9430B – Political leadership and democratic innovations in local governments (3 studiepoeng) 3
SV9103 – Introduction to the PhD Programme (0 studiepoeng) 0
SV9104 – Research ethics (2 studiepoeng) 2
SV9105 – Philosophy of social science (4 studiepoeng) 4
SV9106 – Research Communication (2 studiepoeng) 2
SV9107 – International publishing (2 studiepoeng) 2
SV9111 – Social Sciences Special Syllabus (1 studiepoeng) 1
SV9112 – Social Sciences Special Syllabus (2 studiepoeng) 2
SV9113 – Social Sciences Special Syllabus (3 studiepoeng) 3
SV9114 – Social Sciences Special Syllabus (4 studiepoeng) 4
SV9115 – Social Sciences Special Syllabus (5 studiepoeng) 5
SV9116 – Social Sciences Special Syllabus (6 studiepoeng) 6
SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
SVLEP1000 – Innføringsemne i samfunnsvitenskapene for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVLEP3090 – Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter (10 studiepoeng) 10
SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10
SVPRO4000 – Prosjektforum - lederskap og organisering (20 studiepoeng) 20
TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap (30 studiepoeng) 30
TIK4011 – Science and Technology in Politics and Society (10 studiepoeng) 10
TIK4021 – Innovation and global challenges (10 studiepoeng) 10
TIK4040 – Research and Design Seminar (10 studiepoeng) 10
TIK4090 – Masteroppgaven i ESST (40 studiepoeng) 40
TIK4093 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TIK9001 – Theory and History (5 studiepoeng) 5
TIK9011 – Science and Technology Studies (5 studiepoeng) 5
TIK9021 – Innovation Studies (5 studiepoeng) 5
TIK9022 – The Dark Sides of Innovation (8 studiepoeng) 8
TIK9023 – Understanding technological and industrial transformation processes (5 studiepoeng) 5
TIK9024 – Research, Innovation and Impact (8 studiepoeng) 8
TIK9101 – Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5
TIK9102 – Obligatorisk seminarrekke (3 studiepoeng) 3
UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier (10 studiepoeng) 10
UTV2000 – Utviklingsteori i praksis (10 studiepoeng) 10
UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier (30 studiepoeng) 30