Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–56 av 56 emner
Emne Studiepoeng
ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2403 – Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 – Europa og verden: et idéhistorisk blikk på tidligmoderne kulturmøter og kunnskapsproduksjon (10 studiepoeng) 10
IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4016E – Jesus in the History of Ideas: The Figure of Christ in the Past and the Present (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 – Europa og verden: et idéhistorisk blikk på tidligmoderne kulturmøter og kunnskapsproduksjon (10 studiepoeng) 10
IDE4100 – Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN4132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN4190 – Mastergradsessay i kuratering / modernismens kulturarv (30 studiepoeng) 30
KUN4240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10