Emner innen filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, gresk og latin

Viser 1–149 av 149 emner
Emne Studiepoeng
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4301 – Moderne litteraturteorier og antikke tekster (10 studiepoeng) 10
ANT4302 – Ancient Theories of Literature (10 studiepoeng) 10
ANT4500 – Antiquity in European Ideologies: Close Reading of Key Texts from the Classical Tradition (10 studiepoeng) 10
ANT4501 – Ancient Heritages: Premodern Perspectives (10 studiepoeng) 10
ANT4510 – Theory and History of Classical Philology (10 studiepoeng) 10
FIL1009 – Vitenskap og demokrati: filosofiske problemstillinger (10 studiepoeng) 10
FIL2000 – Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2010 – Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2108 – Psykologiens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2109 – Fordypning Metafysikk (10 studiepoeng) 10
FIL2207 – Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2209 – Erkjennelsesteori (10 studiepoeng) 10
FIL2302 – Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2311 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2312 – Feminist Philosophy (10 studiepoeng) 10
FIL2403 – Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2702 – Fordypning – Teoretisk filosofi fra Antikken til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2703 – Fordypning - Praktisk filosofi fra Antikken til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4010 – Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4011 – Aktuelle emner i filosofi II (10 studiepoeng) 10
FIL4012 – Lesning av filosofiske originalverk fra antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4081 – Filosofisk metode og praksis (10 studiepoeng) 10
FIL4100 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4300 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4312 – Feminist philosophy (10 studiepoeng) 10
FIL4322 – Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 – Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S – Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4393 – Miljøfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL4400 – Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4406 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4530 – Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4552 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4600 – Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4630 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL4632 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (30 studiepoeng) 30
FIL4700 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 – Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
GRE1401 – Attisk prosa I (5 studiepoeng) 5
GRE1403 – Homer (5 studiepoeng) 5
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2110 – Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2316 – Gresk korlyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE2400 – Tematisk tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 – Gresk fagprosa (10 studiepoeng) 10
GRE2403 – Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 – Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4110 – Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4301 – Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4304 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE4307 – Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 – Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4316 – Arkaisk gresk lyrikk (10 studiepoeng) 10
GRE4400 – Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4401 – Gresk komedie (10 studiepoeng) 10
GRE4402 – Gresk filosofi (10 studiepoeng) 10
GRE4404 – Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4406 – Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
GRE4407 – Greske moralfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4408 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
IDE2019 – Tenkning om natur og miljø fra antikken til antropocen (10 studiepoeng) 10
IDE2023 – Fordypning i middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE2048 – Frihet og framskritt: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2049 – Et verdensbilde i endring: fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800) (10 studiepoeng) 10
IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4022 – Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE4048 – Frihet og framskritt: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE4100 – Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2005E – Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2202 – Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN2235 – Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN2560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2570 – On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN4202 – Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN4232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN4235 – Archaelogy of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN4306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN4550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4570 – On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
LAT1403 – Latinske lyriske tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2100 – Latinsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
LAT2110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT2400 – Tematisk tekstseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT2402 – Cicero 2 (10 studiepoeng) 10
LAT2403 – Romerske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT2407 – Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT2408 – Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT2409 – Mussolini Dux: The Latin Literature of Italian Fascism (10 studiepoeng) 10
LAT2420 – Latinsk læredikt (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4101 – Latinsk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
LAT4102 – Latinsk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LAT4108 – Vulgærlatin (10 studiepoeng) 10
LAT4109 – Nylatin – latin i Europa 1300-1800 (10 studiepoeng) 10
LAT4110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT4301 – Augustin (10 studiepoeng) 10
LAT4302 – Plautus (10 studiepoeng) 10
LAT4303 – Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi (10 studiepoeng) 10
LAT4304 – Tekstseminar i latin: Caesar (10 studiepoeng) 10
LAT4305 – Tekstseminar i latin: Romersk prosa (10 studiepoeng) 10
LAT4306 – Tekstseminar i latin: Cicero (10 studiepoeng) 10
LAT4308 – Livius (10 studiepoeng) 10
LAT4309 – Tekstseminar i latin: Ovid - Metamorfoser (10 studiepoeng) 10
LAT4310 – Latinsk komedie (10 studiepoeng) 10
LAT4311 – Latinsk verssatire (10 studiepoeng) 10
LAT4401 – Horats (10 studiepoeng) 10
LAT4402 – Romersk historie (10 studiepoeng) 10
LAT4404 – Latinsk læredikt (10 studiepoeng) 10
LAT4405 – Fordypningsseminar i latin I (10 studiepoeng) 10
LAT4406 – Fordypningsseminar i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT4407 – Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT4409 – Mussolini Dux: The Latin Literature of Italian Fascism (10 studiepoeng) 10