English version of this page

Liste over alle emner

Viser 1–250 av 846 emner
Emne Studiepoeng
ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ANTH4010 – Advanced Anthropological Theory (10 studiepoeng) 10
ANTH4020 – Academic Writing and Project Development (10 studiepoeng) 10
ANTH4030 – Advanced Anthropological Methods (10 studiepoeng) 10
ANTH4090 – Master thesis (30 studiepoeng) 30
ANTH4200 – Fieldwork (30 studiepoeng) 30
ARK4020 – Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 – Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 – Environmental Archaeology and Archaeometry (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4140 – The Archaeology of Migration and Mobility (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4300 – Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
AST4310 – Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 – Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5240 – Kosmologisk komponentseparering (5 studiepoeng) 5
BIO5930L – Masteroppgave i biologi, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
BIOS-IN5410 – Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
BIOS4030 – Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
BIOS4070 – Biogeokjemi (10 studiepoeng) 10
BIOS4218 – Feltkurs i tropisk regnskogsøkologi og biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS4250 – Soppenes biologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4301 – Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4500 – Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4601 – Genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS4610 – Molekylær plantevitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS5000 – Biologididaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
BIOS5112 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5114 – Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIOS5211 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIOS5219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter (10 studiepoeng) 10
BIOS5312 – Alpine Ecology (5 studiepoeng) 5
BIOS5313 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIOS5316 – Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: Effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS5810 – Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5912 – Eukaryotic Transcription Factors - Structures, Function, Regulation (10 studiepoeng) 10
BIOS5913 – Molekylære mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
BIOS5914 – Cellular and molecular Immunology (10 studiepoeng) 10
DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIGHEL4350 – Helsetjenester og informasjonsbehov (10 studiepoeng) 10
DIGHEL4360 – Informasjonsteknologi i helsesektoren (10 studiepoeng) 10
EAST4593 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 – Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
ECON4091 – Master's Thesis and Oral Exam (30 studiepoeng) 30
ECON4120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra (10 studiepoeng) 10
ECON4130 – Statistics 2 (10 studiepoeng) 10
ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation (10 studiepoeng) 10
ECON4170 – Data Science for Economists (10 studiepoeng) 10
ECON4220 – Microeconomics 3 (10 studiepoeng) 10
ECON4260 – Behavioral Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4310 – Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON4335 – The Economics of Banking (10 studiepoeng) 10
ECON4415 – International Trade (10 studiepoeng) 10
ECON4624 – Empirical Public Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4640 – Political Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4715 – Labour Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4921 – Institutions and Economic Systems (10 studiepoeng) 10
ECON4925 – Resource Economics (10 studiepoeng) 10
ECON4951 – Economic History and Inequality (10 studiepoeng) 10
ECON5106 – Advanced Applied Econometrics (15 studiepoeng) 15
ECON5200 – Advanced Microeconomics (15 studiepoeng) 15
ECON5300 – Advanced Macroeconomic Theory (15 studiepoeng) 15
EDID4102 – English in and out of school (10 studiepoeng) 10
EHS4020 – Introduction to Environmental Humanities (5 studiepoeng) 5
EIT5960 – Elektronikk, informatikk og teknologi. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
ENG4015 – Studentaktive læringsformer og vurdering i engelsk-undervisningen (10 studiepoeng) 10
ENG4103 – Historical English Syntax (10 studiepoeng) 10
ENG4111 – Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 – Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4341 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4367 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4414 – The Auto-Graphic Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4425 – Reading Joseph Conrad and W. G. Sebald: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4550 – Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENT4000 – Business Creation (5 studiepoeng) 5
ENT4050 – Foundations of Teamwork and Leadership (5 studiepoeng) 5
ENT4070 – Entrepreneurial Opportunity Evaluation (5 studiepoeng) 5
ENT4330 – Entrepreneurial Finance (5 studiepoeng) 5
ENT4400 – Corporate Innovation Strategies and Project Management (10 studiepoeng) 10
ENT4460 – Corporate Entrepreneurship Project (10 studiepoeng) 10
ENT5100 – Research Design (10 studiepoeng) 10
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EUS4015 – Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling (10 studiepoeng) 10
FARM4110 – Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi (10 studiepoeng) 10
FARM4120 – Utvikling av legemidler (10 studiepoeng) 10
FARM5000 – Masterforberedende emne i farmasi (5 studiepoeng) 5
FARM5130 – Apotekdrift og ledelse (10 studiepoeng) 10
FARM5160 – Klinisk laboratoriemedisin (10 studiepoeng) 10
FARM5180 – Legemidler ved kreft og autoimmune sykdommer (10 studiepoeng) 10
FARM5190 – Organisk syntese av bioaktive forbindelser (10 studiepoeng) 10
FARM5200 – Bruk av biopolymerer i legemidler og forbedring av helse (10 studiepoeng) 10
FARM5945 – Masteroppgave i farmasi (45 studiepoeng) 45
FIL4081 – Filosofisk metode og praksis (10 studiepoeng) 10
FIL4090 – Masteroppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Masteroppgave i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4300 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4393 – Miljøfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FINF4010 – Forvaltningsinformatikk: tverrfaglige perspektiver på digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4011 – Teknologi, forvaltningspolitikk og styring (10 studiepoeng) 10
FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
FINF4031 – Individuell semesteroppgave (10 studiepoeng) 10
FINF5001 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (60 studiepoeng) 60
FRA4002 – Histoire et théorie : la vie intellectuelle française (10 studiepoeng) 10
FRA4003 – Å skrive masteroppgave i fransk - metode og teori (10 studiepoeng) 10
FRA4115 – Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4193 – Masteroppgave i fransk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
FRA4194 – Masteroppgave i fransk språk (60 studiepoeng) 60
FRA4195 – Masteroppgave i fransk språk (30 studiepoeng) 30
FRA4390 – Masteroppgave i franskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
FRA4391 – Masteroppgave i fransk litteratur (30 studiepoeng) 30
FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
FRA4592 – Masteroppgave i fransk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
FRM5000V – Planlegging av masteroppgaven i klinisk farmasi (0 studiepoeng) 0
FRM5020 – Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5905V – Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5931V – Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling (10 studiepoeng) 10
FRM5942V – Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom (10 studiepoeng) 10
FRM5944V – Væsketerapi og ernæring (10 studiepoeng) 10
FRM5990V – Klinisk farmasi, masteroppgave (30 studiepoeng) 30
FYS-MENA4111 – Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS-STK4155 – Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS4110 – Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 – Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4170 – Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4220 – Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 – Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4239 – Elektrisk bioimpedans (10 studiepoeng) 10
FYS4250 – Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4280 – Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS4340 – Transmisjonelektronmikroskopi, - diffraksjon og spektroskopi I (10 studiepoeng) 10
FYS4420 – Eksperimentalteknikker i porøse og komplekse systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4430 – Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4465 – Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4515 – Kjernefysikk I (10 studiepoeng) 10
FYS4525 – Advanced Nuclear Reactions and Applications in Astrophysics (5 studiepoeng) 5
FYS4545 – Resonanser i atomkjerner (5 studiepoeng) 5
FYS4555 – Partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4570 – Advanced Nuclear Structure (10 studiepoeng) 10
FYS4580 – Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4600 – Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4640 – Romvær og navigasjonssatellittsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4700 – Biofysikk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4711 – Stråling og dosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS4715 – Biologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4720 – Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS5190 – Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS5810 – Fysikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
FYS5930L – Masteroppgave i fysikk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
FYS5960 – Fysikk. Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
GEO-AST4410 – Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO4034 – Geofarer (10 studiepoeng) 10
GEO4100 – Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4120 – Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 – Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 – Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4211 – Petroleum Systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 – Paleozoologi, systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4216 – Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4250 – Reservoir Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4280 – Seismic Signal Processing and Imaging (10 studiepoeng) 10
GEO4300 – Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO4320 – Hydrological Modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4410 – Glacial and Periglacial Geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 – Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4515 – Fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEO4520 – Advanced Remote Sensing and Topographic Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4630 – Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4810 – Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4812 – Ore-Forming Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4822 – Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4850 – Advanced Structural Geology in Basin Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4901 – Atmosfære-hav-dynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4902 – Numerical Weather Prediction (10 studiepoeng) 10
GEO4990 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEO5000 – Geodidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
GEO5411 – Field Course in Glacial and Periglacial Geomorphology/Geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO5440 – Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO5550 – Seminar on Current Topics in Geoscience (5 studiepoeng) 5
GEO5680 – Floating University: Marine Expedition in Lake Baikal (5 studiepoeng) 5
GEO5681 – Floating University: Marine Expedition to Barents Sea (5 studiepoeng) 5
GEO5682 – Azerbaijan Summer School: Mud Volcanism and Petroleum Systems (5 studiepoeng) 5
GEO5930L – Masteroppgave i geofag, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
GERSYK4104 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4405 – Sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GRE4101 – Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4102 – Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4190 – Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 – Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 – Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 – Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HECON4100 – Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4260 – Need analyses, risk adjustments and formula funding (5 studiepoeng) 5
HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 – Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning (15 studiepoeng) 15
HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4410 – Introduction to Qualitative Methods (5 studiepoeng) 5
HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning (60 studiepoeng) 60
HEM4113 – Research Methods - course II (10 studiepoeng) 10
HEM4230 – The Economic and International/Global Dimension of Higher Education (15 studiepoeng) 15
HEM4312 – Advanced Courses in Research Methods (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 – Modeling in economic evaluation II (10 studiepoeng) 10
HGO4011 – Philosophy and methodology of human geography (10 studiepoeng) 10
HGO4040 – Individual reading list (10 studiepoeng) 10
HGO4080 – Master's thesis 30 credits (30 studiepoeng) 30
HGO4090 – Master's thesis 60 credits (60 studiepoeng) 60
HGO4201 – Urban geographical theory (10 studiepoeng) 10
HGO4301 – The Social Dimensions of Environmental Change (10 studiepoeng) 10
HGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
HGOV4100 – Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10