Emner innen humanistiske fag

Viser 1251–1500 av 1503 emner
Emne Studiepoeng
POR2104 – Portugisisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
POR2105 – Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR4090 – Masteroppgave i portugisisk (60 studiepoeng) 60
POR4101 – Portugisisk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
POR4103 – Portugisisk filologi (10 studiepoeng) 10
POR4104 – Oversettelsesvitenskap i et portugisiskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
POR4107 – Portugisiskspråklig middelalderlitteratur, eldre tekster (10 studiepoeng) 10
POR4120 – Avanserte temaer innen portugisisk språk (10 studiepoeng) 10
POR4302 – Portugisiskspråklig prosa (16. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4306 – Portugisiskspråklig litteratur: Den historiske roman (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4307 – Portugisiskspråklig litteratur, 16.-19. århundre: Epos (10 studiepoeng) 10
POR4308 – Portugisiskspråklig litteratur: Teater (16.-18. århundre) (10 studiepoeng) 10
POR4316 – Portugisiskspråklig lyrikk (16.-21. århundre) (10 studiepoeng) 10
REL1000 – Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne (10 studiepoeng) 10
REL1001 – Religionhistorisk teori (10 studiepoeng) 10
REL1003 – Verdensreligionene (20 studiepoeng) 20
REL1111 – Religion i SKAM (10 studiepoeng) 10
REL2210 – Kristendom - kompleksitet og endring (10 studiepoeng) 10
REL2220 – Hinduisme i oldtid og nåtid (10 studiepoeng) 10
REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon (10 studiepoeng) 10
REL2240 – Jødedom - historie og identitet (10 studiepoeng) 10
REL2250 – Islam - tradisjoner og utvikling (10 studiepoeng) 10
REL2260 – Antikken og oldtidens religioner (10 studiepoeng) 10
REL2270 – Midtøstens religioner i gammel tid (10 studiepoeng) 10
REL3010 – Buddhism in the contemporary world (10 studiepoeng) 10
REL3020 – Religion og politikk (10 studiepoeng) 10
REL3040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL3050 – Islam i Europa (10 studiepoeng) 10
REL3060 – Nyreligiøsitetens røtter (10 studiepoeng) 10
REL3070 – Tibetansk religion og kultur (10 studiepoeng) 10
REL3090 – Bacheloroppgave i religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL3181 – Religious texts in original languages (20 studiepoeng) 20
REL3210 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4000 – Prosjektbeskrivelse - religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL4001 – Religionshistorisk teori og metode (20 studiepoeng) 20
REL4002 – Feltarbeid i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4011 – Religionshistorisk forskningstema 1 (5 studiepoeng) 5
REL4012 – Religionshistorisk forskningstema 2 (5 studiepoeng) 5
REL4013 – Religionshistorisk forskningstema 3 (5 studiepoeng) 5
REL4014 – Religionshistorisk forskningstema 4 (5 studiepoeng) 5
REL4015 – New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4016 – New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis (10 studiepoeng) 10
REL4017 – Religionshistorisk forskningstema 7 (10 studiepoeng) 10
REL4018 – New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia (10 studiepoeng) 10
REL4020 – Religion og politikk (10 studiepoeng) 10
REL4040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL4112 – Leseemne i religionshistorie (10 studiepoeng) 10
REL4140 – Religion and War (10 studiepoeng) 10
REL4150 – Islamsk familierett (10 studiepoeng) 10
REL4160 – Buddhist Modernities (10 studiepoeng) 10
REL4181 – Historical Religious Texts (20 studiepoeng) 20
REL4220 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (10 studiepoeng) 10
REL4270 – Tibetan Literary Culture (10 studiepoeng) 10
REL4500 – Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger (10 studiepoeng) 10
REL4510 – Topics in Islamic Studies I (10 studiepoeng) 10
REL4530 – Topics in Buddhist Studies (10 studiepoeng) 10
REL4550 – Islam og pluralisme - historiske røtter (10 studiepoeng) 10
REL4990 – Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
RETKLA1101 – Klassisk retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2102 – Samtaleanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 – Diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 – Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM2160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM3104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4102 – Retorisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
RETKOM4104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (10 studiepoeng) 10
RETKOM4111 – Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
RETKOM4112 – Retorisk fordypningsemne C (10 studiepoeng) 10
RETKOM4113 – Retorisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
RETKOM4122 – Samtaleanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
ROMA2020 – Roma – sted og symbol (20 studiepoeng) 20
ROMA2021 – Romas idéhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS1001 – Russisk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1002 – Russisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1101 – Russisk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1102 – Russisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1310 – Russisk litteratur 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
RUS1503 – Russisk historie (10 studiepoeng) 10
RUS2101 – Sentrale problemstillinger i russisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS2102 – Russisk språkbruk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2103 – Muntlig russisk språkbruk (10 studiepoeng) 10
RUS2104 – Russisk språkbruk 4 (10 studiepoeng) 10
RUS2130 – Russisk grammatikk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2131S – Delstudium i St. Petersburg (30 studiepoeng) 30
RUS2150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS2301 – Russisk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS2504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS3010 – Russland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS3310 – Russisk litteratur, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS4090 – Masteroppgave: Russisk språk (60 studiepoeng) 60
RUS4111 – Kirkeslavisk (10 studiepoeng) 10
RUS4112 – Russisk teoretisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4117 – Den russiske skriftkulturs opprinnelse og historie frem til 1700 (10 studiepoeng) 10
RUS4124 – Varieteter av russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4150 – Innføring i slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, russisk (60 studiepoeng) 60
RUS4301 – Russiske forfatterskap (10 studiepoeng) 10
RUS4302 – Litterært oversetterseminar for russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4310 – Milepæler i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS4390 – Masteroppgave: Russisk litteratur (60 studiepoeng) 60
RUS4491 – Masteroppgave i oversettelse - russisk (30 studiepoeng) 30
RUS4501 – Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
RUS4504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS4550 – Teori og metode for Russland-studier (10 studiepoeng) 10
RUS4590 – Masteroppgave i Russland-studier (60 studiepoeng) 60
SAN1110 – Sanskrit 1 (20 studiepoeng) 20
SAN1120 – Sanskrit 2 (20 studiepoeng) 20
SAN2130 – Sanskrit 3+4 (40 studiepoeng) 40
SAN4111 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages I (10 studiepoeng) 10
SAN4112 – Advanced Reading in Ancient Indian Languages II (10 studiepoeng) 10
SAN4590 – Master’s Thesis in Sanskrit (60 studiepoeng) 60
SAS1500 – Multikulturalisme på indisk (10 studiepoeng) 10
SAS2504 – Politisk kultur i India (10 studiepoeng) 10
SAS3000 – Bacheloressay i Indiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4002 – Key Debates in South Asia Studies (10 studiepoeng) 10
SAS4020 – Sørasiatisk feltarbeid (30 studiepoeng) 30
SEM4090 – Masteroppgave i semittisk språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
SEU1504 – Øst-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SEU2310 – Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan (10 studiepoeng) 10
SEU2502 – Nasjoner, minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa (10 studiepoeng) 10
SEU2503 – Øst-Europas politiske systemer (10 studiepoeng) 10
SEU2504 – Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet (10 studiepoeng) 10
SLAV1001 – Ukraina: kultur, historie og politikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4000 – Kulturell erindring i Sentral-Europa og på Balkan: Den kontroversielle fortiden (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10
SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier (10 studiepoeng) 10
SLAV4103 – Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SLAV4114 – Innføring i sammenlignende slavistikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4310 – Formalisme, strukturalisme, kultursemiotikk: øst- og sentral-europeisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA1000 – Grunnemne i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1100 – Praktisk spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1101 – Spansk språkkunnskap A (10 studiepoeng) 10
SPA1102 – Spansk språkkunnskap B (10 studiepoeng) 10
SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse (10 studiepoeng) 10
SPA2102 – Spansk språk: Pragmatikk (10 studiepoeng) 10
SPA2301 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (19. - 21. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2501 – Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4101 – Spansk språkhistorie og vulgærlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4103 – Spansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPA4109 – Middelalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4110 – Gullalderspansk: selvvalgte spesifikke emner (10 studiepoeng) 10
SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4116 – Kognitiv poetikk og spanskspråklige tekster (10 studiepoeng) 10
SPA4117 – Spansk språk: Tekst og diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA4191 – Masteroppgave i spansk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
SPA4192 – Masteroppgave i spansk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
SPA4193 – Masteroppgave i spansk språk (60 studiepoeng) 60
SPA4302 – Spanskspråklig litteratur 19.- 21. århundre (10 studiepoeng) 10
SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4306 – Spanskspråklig lyrikk II (10 studiepoeng) 10
SPA4307 – Spanskspråklige romaner og noveller II (10 studiepoeng) 10
SPA4308 – Spanskspråklig teater II (10 studiepoeng) 10
SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA4311 – Leseemne i spanskspråklig litteratur (10 studiepoeng) 10
SPA4390 – Masteroppgave i spanskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
SPA4490 – Masteroppgave i oversettelse - spansk (30 studiepoeng) 30
SPA4501 – Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4590 – Masteroppgave i spansk - kultur i den spanskspråklige verden (10 studiepoeng) 10
SPR4100 – Romansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPR4104 – Introduction to statistic methods in language and literature (10 studiepoeng) 10
SPR4106 – Syntax and Semantics in formal terms (10 studiepoeng) 10
SPR4110 – Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng) 10
SPR4120 – Språkholdninger (10 studiepoeng) 10
TRANS4102 – Oversettelse som studieobjekt: Pragmatiske og lingvistiske forskningsmetoder (10 studiepoeng) 10
TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TRANS4401 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (10 studiepoeng) 10
TRANS4402 – Oversetterens oppgave. Teoriemne for litterær oversettelse (20 studiepoeng) 20
TSJ1001 – Tsjekkisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
TSJ1002 – Tsjekkisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1102 – Tsjekkisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ2000 – Tsjekkisk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TSJ4091 – Masteroppgave i tsjekkisk (60 studiepoeng) 60
TSJ4121 – Tsjekkisk tekststudium (10 studiepoeng) 10
TSJ4490 – Masteroppgave i oversettelse - tsjekkisk (30 studiepoeng) 30
TYR1110 – Tyrkisk 1 (20 studiepoeng) 20
TYR1120 – Tyrkisk 2 (20 studiepoeng) 20
TYR2110 – Tyrkisk 3 (20 studiepoeng) 20
TYR2111 – Oversettelse til tyrkisk (10 studiepoeng) 10
TYR2120 – Tyrkisk 4 (20 studiepoeng) 20
TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
TYSK1104 – Tysk språk: Syntaks (10 studiepoeng) 10
TYSK1105 – Tysk språk: Lyd og tale (10 studiepoeng) 10
TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945 (10 studiepoeng) 10
TYSK1506 – Tyskland fra 1945 til i dag (10 studiepoeng) 10
TYSK2100 – Tysk språk: Semantikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2105 – Tysk språk- og teksthistorie (10 studiepoeng) 10
TYSK2300 – Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster (10 studiepoeng) 10
TYSK2302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK2500 – Tyskland i nasjonalismens tidsalder (1871-1945) (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 – Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20
TYSK3010 – Bacheloroppgave i tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4090 – Masteroppgave i tysk, lektor- og adjunktprogrammet (60 studiepoeng) 60
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4103 – Tysk språk: Das Nibelungenlied (10 studiepoeng) 10
TYSK4106 – Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4107 – Tysk språk: Deutsch-norwegische Kontraste auf Textebene (10 studiepoeng) 10
TYSK4109 – Tysk språk: Fremdspracherwerb - Deutsch als Fremdsprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4110 – Tysk språk: Grammatikalisierung im Deutschen (10 studiepoeng) 10
TYSK4112 – Tysk språk: masteremne: Deutsche Wortbildung (10 studiepoeng) 10
TYSK4115 – Tysk språk: Übersetzen – Theorie og Analyse (10 studiepoeng) 10
TYSK4116 – Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4120 – Die deutsche Sprache im 19. und 20. Jahrhundert (10 studiepoeng) 10
TYSK4123 – Tysk språk: Deutsch typologisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4124 – Tysk språk: Sprache und Sprachvarietäten (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4300 – Litterært oversetterseminar, fordypning tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4302 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4303 – Tyskspråklig litteratur: Genrestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4304 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (10 studiepoeng) 10
TYSK4305 – Tyskspråklig litteratur: forfatterskap (20 studiepoeng) 20
TYSK4306 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4307 – Tyskspråklig litteratur: Epokestudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4333 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (10 studiepoeng) 10
TYSK4336 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (10 studiepoeng) 10
TYSK4337 – Tyskspråklig litteratur: Unterwegs zur Moderne - der Realismus (20 studiepoeng) 20
TYSK4342 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (20 studiepoeng) 20
TYSK4343 – Tyskspråklig litteratur: Literatur als Erinnerung (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4506 – Tyskland og Norge: tysk-norske forbindelser gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
TYSK4507 – Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4508 – Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4509 – Den politiske kulturen i Tyskland (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
TYSK4593 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
VMS4100 – Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4101 – Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10