Emner innen humanistiske fag

Viser 251–500 av 564 emner
Emne Studiepoeng
KULH4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 – Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (20 studiepoeng) 20
KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (60 studiepoeng) 60
KUN4130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4190 – Mastergradsessay i kuratering / modernismens kulturarv (30 studiepoeng) 30
KUN4201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN4230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN4240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN4450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1402 – Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT1404 – Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2100 – Latinsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
LAT2105 – Latinsk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2408 – Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4100 – Latinsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
LAT4102 – Latinsk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LAT4190 – Masteroppgave i latin (30 studiepoeng) 30
LAT4305 – Romersk Prosa (10 studiepoeng) 10
LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier (10 studiepoeng) 10
LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LING1107 – Språktilegnelse (10 studiepoeng) 10
LING1112 – Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 10
LING1113 – Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2100 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2113 – Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2121 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4111 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
LING4160 – Linguistics Specialization C (10 studiepoeng) 10
LING4181 – Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 – Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2320 – Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT3461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT3462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B – Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4360A – Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B – Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4391 – Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
MAS4090 – Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MAS4091 – Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies (30 studiepoeng) 30
MCT4022 – Physical-Virtual Communication and Music 2 (5 studiepoeng) 5
MCT4031 – Applied MCT Project 1 (10 studiepoeng) 10
MCT4043 – Music-related Motion Tracking (5 studiepoeng) 5
MCT4090 – Master's Thesis in Music, Communication and Technology (30 studiepoeng) 30
MES4010 – Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 – Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4210 – Topics in Arabic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4230 – Topics in Persian Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4270 – Topics in Turkish Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4500 – Topics in Middle East Politics and Society I (10 studiepoeng) 10
MES4520 – Topics in Middle East Politics and Society II (10 studiepoeng) 10
MES4560 – Topics in Islamic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4590 – Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 – Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2111 – Skjermkulturer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2725 – Video Games: Aesthetics, Industry and Culture (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT4091 – Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MEVIT4099 – Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon (30 studiepoeng) 30
MEVIT4117 – Contemporary TV fiction (10 studiepoeng) 10
MEVIT4321 – Political Communication: Strategic Communication and Lobbying (10 studiepoeng) 10
MEVIT4535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4701 – Screen Technologies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4702 – Screen Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4790 – Master’s Thesis in Screen Cultures, with presentation (60 studiepoeng) 60
MEVIT4800 – Methods in media studies: qualitative and quantitative data and analysis (10 studiepoeng) 10
MEVIT4834 – Methods in media studies: close textual and visual analysis (10 studiepoeng) 10
MEVIT4892 – Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4896 – Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 – Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 – Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MITRA4095 – Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1352 – Ensemble 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1401 – Norwegian Music for International Students (10 studiepoeng) 10
MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2160 – Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS2261 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2281 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2371 – Improvisasjon (10 studiepoeng) 10
MUS2445 – Musikkens historie 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2531 – Music and Media (10 studiepoeng) 10
MUS2605 – Popular Music Studies (10 studiepoeng) 10
MUS2667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2830 – Interaktiv musikk (10 studiepoeng) 10
MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap (20 studiepoeng) 20
MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
MUS4091 – Masteroppgave i musikkvitenskap (30 studiepoeng) 30
MUS4216 – Methodological Topic: History and Analysis (10 studiepoeng) 10
MUS4217 – Metodologisk emne: Musikk, kultur, samfunn (10 studiepoeng) 10
MUS4218 – Methodological topic: Cognitive musicology (10 studiepoeng) 10
MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4227 – Research Methodologies in Musicology (10 studiepoeng) 10
MUS4251 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4260 – Utøvende M (instrumental- eller vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS4320 – Music Psychology (10 studiepoeng) 10
MUS4531 – Music and media (10 studiepoeng) 10
MUS4652 – Music, Technology, and Society (10 studiepoeng) 10
MUS4667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4687 – Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS4730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4791 – Spesialpensum 1 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUSE4990 – Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MUSKUL4110 – Metoder innen kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4210 – Metoder innen museumsstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4590 – Masteroppgave i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4910 – Utstillingsproduksjon - teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA1300 – History of Literature in The Modern Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 – Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
MØNA2505 – Iran in the World: Politics, Society, Praxis (10 studiepoeng) 10
MØNA2507 – Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids and Mughals (10 studiepoeng) 10
MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring (10 studiepoeng) 10
NED2101 – Nederlandsk språk (10 studiepoeng) 10
NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2101 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI2120 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster (10 studiepoeng) 10
NFI2501 – North Sea cultural encounters in the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI4080 – Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4111 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI4123 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOAS4105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 – Nordisk litteratur før 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
NOR4091 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
NOR4120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4171 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR4172 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4312 – Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng) 10
NOR4320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4390 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
NOR4900 – Nordisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 studiepoeng) 30
NORINT0105M – Innføring i norsk (5 studiepoeng) 5
NORINT0106M – Innføring i norsk 2 (5 studiepoeng) 5
NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 (15 studiepoeng) 15
NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs (10 studiepoeng) 10
NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (15 studiepoeng) 15
NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 (20 studiepoeng) 20
NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter (5 studiepoeng) 5
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
PECOS4041 – Thesis seminar 2, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30
PER1020 – Persisk B (10 studiepoeng) 10
PER2010 – Persisk D (30 studiepoeng) 30
PER2120 – Persisk språk 4 (20 studiepoeng) 20
PER3020 – Persisk F (10 studiepoeng) 10
PER4590 – Masteroppgave i persisk (60 studiepoeng) 60
POL1002 – Polsk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POL4121 – Polsk tekststudium (10 studiepoeng) 10
POR1101 – Portugisisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
REL1001 – Religionsvitenskapelig teori (10 studiepoeng) 10
REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon (10 studiepoeng) 10
REL2250 – Islam - tradisjoner og utvikling (10 studiepoeng) 10
REL2260 – Antikken og oldtidens religioner (10 studiepoeng) 10
REL3020 – Religion and Politics (10 studiepoeng) 10
REL3040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4002 – Feltarbeid i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4112 – Leseemne i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4510 – Topics in Islamic Studies I (10 studiepoeng) 10
REL4990 – Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
REL4991 – Masteroppgave i religionsvitenskap (60 studiepoeng) 60
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske perspektiver på tekst og samfunn (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 – Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM3104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4110 – Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (10 studiepoeng) 10
RETKOM4113 – Retorisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
RETKOM4125 – Samtaleanalyse 2 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10