Emner innen informatikk (nedlagte)

Viser 1–250 av 516 emner
Emne Studiepoeng
DIG3800 – Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG3810 – Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
DIG4800 – Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG4810 – Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
HUMIT1730MN – Hypermedier (10 studiepoeng) 10
HUMIT1750MN – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
HUMIT1760MN – Introduksjon til kognisjonsvitenskaper (10 studiepoeng) 10
HUMIT2710MN – Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
HUMIT2720MN – Datalingvistikk 1 (10 studiepoeng) 10
HUMIT3710MN – Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT3720MN – Datalingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
HUMIT4700MN – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4710MN – Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4720MN – Datalingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
HUMIT4740MN – Ekspertskjønn og regler (10 studiepoeng) 10
HUMIT4751MN – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
IN2001 – Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN3100 – Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IN5430 – IT and Management (10 studiepoeng) 10
INEC1830 – Strategi (10 studiepoeng) 10
INF-BIO5120 – Dypsekvenserings-teknologier og bioinformatisk analyse (5 studiepoeng) 5
INF-BIO5121 – High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-BIO9120 – Dypsekvenserings-teknologier og bioinformatisk analyse (5 studiepoeng) 5
INF-BIO9121 – High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-GEO3310 – Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF-GEO4310 – Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF-MAT2350 – Numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT2351 – Numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3350 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3360 – Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3370 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4350 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4360 – Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4370 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5340 – Spline metoder (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5350 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5360 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5370 – Trianguleringer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF-MAT5380 – Lokalsøk og meta-heuristikker for kombinatorisk optimering (5 studiepoeng) 5
INF-MAT5390 – Splines for Geometry and PDE's (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9340 – Spline methods (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9350 – Numerical Analysis (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9360 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9370 – Trianguleringer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF-MAT9390 – Splines for Geometry and PDE's (10 studiepoeng) 10
INF-STK5010 – Statistical Bioinformatics - Learning from big data in the life sciences (10 studiepoeng) 10
INF-STK9010 – Statistical Bioinformatics - Learning from big data in the life sciences (10 studiepoeng) 10
INF-VERK3810 – Matlab, Maple og visualisering (5 studiepoeng) 5
INF-VERK3820 – Fortran 77/95 programmering (5 studiepoeng) 5
INF-VERK3830 – C++ og C programmering (5 studiepoeng) 5
INF-VERK4810 – Matlab, Maple og visualisering (5 studiepoeng) 5
INF-VERK4820 – Fortran 77/95 programmering (5 studiepoeng) 5
INF-VERK4830 – C++ og C programmering (5 studiepoeng) 5
INF0105 – Informatikkens verden (5 studiepoeng) 5
INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
INF1010 – Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
INF103 – Fra brukergrensesnitt til maskinvare (15 studiepoeng) 15
INF1040 – Digital representasjon (10 studiepoeng) 10
INF1050 – Systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF1055 – Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF1070 – Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF1080 – Logiske metoder for informatikk (10 studiepoeng) 10
INF110 – Algoritmer og datastrukturer (15 studiepoeng) 15
INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF111 – Programmeringslaboratorium (6 studiepoeng) 6
INF1300 – Introduksjon til databaser (10 studiepoeng) 10
INF1400 – Digital teknologi (10 studiepoeng) 10
INF1410 – Introduksjon til kretsanalyse (10 studiepoeng) 10
INF1411 – Elektroniske systemer (10 studiepoeng) 10
INF1500 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon (10 studiepoeng) 10
INF1510 – Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
INF1800 – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF1820 – Introduksjon til språk- og kommunikasjonsteknologi (10 studiepoeng) 10
INF2000 – Organisering og ledelse av tekniske prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF2010 – Prosjektoppgave i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF2050 – Introduksjon til dataanimasjon (10 studiepoeng) 10
INF2080 – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2100 – Prosjektoppgave i programmering (10 studiepoeng) 10
INF2120 – Prosjektoppgave i modellering (10 studiepoeng) 10
INF2140 – Modeling and programming parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
INF2260 – Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF2270 – Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2300 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF2320 – Teknisk programvare (10 studiepoeng) 10
INF2340 – Simulering og visualisering (10 studiepoeng) 10
INF2400 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 – Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2450 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF2810 – Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 – Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 – Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3110 – Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF3120 – Utvikling av store programsystemer (10 studiepoeng) 10
INF3121 – Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3130 – Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF3140 – Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
INF3150 – Operativsystemer - del I (10 studiepoeng) 10
INF3160 – Operativsystemer - del II (10 studiepoeng) 10
INF3170 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF3180 – Advanced database systems
INF3190 – Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3200 – Algoritmer og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF3210 – Informasjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF3220 – Objektorientert analyse og design (10 studiepoeng) 10
INF3221 – Problemdefinering, krav og modellering (10 studiepoeng) 10
INF3230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF3232 – Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3240 – Informatikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
INF3250 – Design og kjønn (10 studiepoeng) 10
INF3260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI) (10 studiepoeng) 10
INF3270 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF3272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3290 – Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF3300 – Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (10 studiepoeng) 10
INF3330 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3331 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3340 – Statistiske metoder i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF3350 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF3380 – Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 – Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3410 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3430 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3440 – Signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3450 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3460 – Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk (10 studiepoeng) 10
INF3470 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3490 – Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF3510 – Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 – Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 – Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF3820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF3900 – Informatikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF4015NSA – Systems Automation and Scripting (10 studiepoeng) 10
INF4017NSA – Infrastructure Services and Operations (10 studiepoeng) 10
INF4018NSA – Enterprise Networking: Practices and Technologies (10 studiepoeng) 10
INF4019NSA – Service Management and Developer Operations (10 studiepoeng) 10
INF4060 – Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF4100 – Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF4110 – Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF4120 – Utvikling av store programsystemer (10 studiepoeng) 10
INF4121 – Software Testing (10 studiepoeng) 10
INF4130 – Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4140 – Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
INF4150 – Operativsystemer - del I (10 studiepoeng) 10
INF4160 – Operativsystemer - del II (10 studiepoeng) 10
INF4170 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4171 – Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4180 – Advanced database systems
INF4190 – Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF4200 – Algoritmer og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4210 – Informasjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF4220 – Objektorientert analyse og design (10 studiepoeng) 10
INF4221 – Problemdefinering, krav og modellering (10 studiepoeng) 10
INF4230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF4231 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (10 studiepoeng) 10
INF4232 – Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4240 – Informatikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
INF4250 – Design og kjønn (10 studiepoeng) 10
INF4260 – Menneske-maskin interaksjon (HCI) (10 studiepoeng) 10
INF4270 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF4280 – Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF4290 – Software verification and validation (10 studiepoeng) 10
INF4300 – Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4320 – Metoder i grafisk databehandling og diskret geometri (10 studiepoeng) 10
INF4330 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4331 – Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4340 – Statistiske metoder i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4350 – Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4360 – Topics in geometric modelling (10 studiepoeng) 10
INF4380 – Introduksjon til robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF4400 – Digital mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4410 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4411 – Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4430 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4431 – Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4440 – Signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4450 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF4460 – Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk (10 studiepoeng) 10
INF4470 – Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4490 – Biologically Inspired Computing (10 studiepoeng) 10
INF4500 – Rapid prototyping of robotic systems (10 studiepoeng) 10
INF4580 – Semantic technologies (10 studiepoeng) 10
INF4800 – Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF4900 – Informatikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF4930 – Graduate research in informatics (30 studiepoeng) 30
INF5000 – Algoritmedesign (10 studiepoeng) 10
INF5004NSA – Intrusion detection and firewalls (10 studiepoeng) 10
INF5010 – Social aspects of technology and science (10 studiepoeng) 10
INF5011 – Technology Society Ethics (10 studiepoeng) 10
INF5012NSA – Research Papers (5 studiepoeng) 5
INF5013NSA – Cyberethics (5 studiepoeng) 5
INF5020 – Philosophy of Information (10 studiepoeng) 10
INF5030 – Håndtering av virksomhetskritiske data (10 studiepoeng) 10
INF5040 – Åpen distribuert prosessering (10 studiepoeng) 10
INF5050 – Protokoller og ruting i Internett (10 studiepoeng) 10
INF5060 – Multimediakommunikasjon med nettverksprosessorer (5 studiepoeng) 5
INF5061 – Multimedia Networking using Network Processor Cards (10 studiepoeng) 10
INF5062 – Programming asymmetric multi-core processors (10 studiepoeng) 10
INF5063 – Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF5070 – Mediatjener og distribusjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5071 – Performance in distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5072 – Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF5080 – Multimedia - koding og transmisjon (5 studiepoeng) 5
INF5081 – Multimedia - koding og transmisjon (10 studiepoeng) 10
INF5090 – The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF5100 – Avanserte databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF5100NSA – Research Methods and Data Analysis (10 studiepoeng) 10
INF5120 – Modellbasert systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF5140 – Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer (10 studiepoeng) 10
INF5150 – Uangripelige IT-systemer (10 studiepoeng) 10
INF5160 – Databehandlingsseminar (5 studiepoeng) 5
INF5170 – Masterseminar i logikk (5 studiepoeng) 5
INF5180 – Produkt- og prosessforbedring innen systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5190 – Knowledge Management: Concepts and Practices (10 studiepoeng) 10
INF5200 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5210 – Informasjonsinfrastruktur (10 studiepoeng) 10
INF5220 – Qualitative research methods (10 studiepoeng) 10
INF5230 – Geographical Information systems: Analysis, modelling and applications (10 studiepoeng) 10
INF5240 – Globalization, Marginalization and IT (5 studiepoeng) 5
INF5250 – Information systems development in organizations (10 studiepoeng) 10
INF5260 – Utvikling av mobile informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5261 – Development of mobile information systems and services (10 studiepoeng) 10
INF5270 – Design av interaktive nettsteder (10 studiepoeng) 10
INF5271 – Informasjonsarkitektur og internettmedier (10 studiepoeng) 10
INF5272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF5275 – Web Content Management: Konfigurasjon og utvikling (10 studiepoeng) 10
INF5280 – Publikumsrettet e-virksomhet i offentlig og frivillig sektor (10 studiepoeng) 10
INF5290 – Databedrifter og ledelse (10 studiepoeng) 10
INF5300 – Utvalgte emner i digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5330 – Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5340 – Algoritmer i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5350 – Masterseminar i intelligente data (5 studiepoeng) 5
INF5360 – Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5370 – Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF5390 – Kunstig intelligens (10 studiepoeng) 10
INF5400 – Statistisk signalbehandling (10 studiepoeng) 10