Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 751–1000 av 1075 emner
Emne Studiepoeng
KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9330 – Soft matter nanobiotechnology (10 studiepoeng) 10
KJM9350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9450 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM9500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9600 – Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 – Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9620 – Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9951 – Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM9961 – Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 – Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-IN9240 – Numerical analysis of PDEs (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3600 – Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT0011 – Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1060 – Matematikk for anvendelser 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 – Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 – Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2000 – Prosjektarbeid i matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2100 – Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2200 – Grupper, ringer og kropper (10 studiepoeng) 10
MAT2400 – Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2410 – Innføring i kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 – Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3055 – Arbeidspraksis, Matematisk institutt (10 studiepoeng) 10
MAT3100 – Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT3360 – Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT3400 – Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT3440 – Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT3500 – Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4010 – Skolematematikk fra et avansert synspunkt (10 studiepoeng) 10
MAT4110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4120 – Matematisk optimering (10 studiepoeng) 10
MAT4130 – Numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4160 – Emner i geometrisk modellering (10 studiepoeng) 10
MAT4170 – Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT4200 – Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT4210 – Algebraisk geometri I (10 studiepoeng) 10
MAT4215 – Algebraisk geometri II (10 studiepoeng) 10
MAT4230 – Algebraisk geometri III (10 studiepoeng) 10
MAT4250 – Tallteori (10 studiepoeng) 10
MAT4270 – Representasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4301 – Partielle Differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4305 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT4315 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT4380 – Ikke-lineære partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT4400 – Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4410 – Videregående lineær analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4450 – Videregående funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4460 – C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4500 – Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4510 – Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT4520 – Mangfoldigheter (10 studiepoeng) 10
MAT4530 – Algebraisk topologi I (10 studiepoeng) 10
MAT4540 – Algebraisk topologi II (10 studiepoeng) 10
MAT4551 – Symplektisk geometri (10 studiepoeng) 10
MAT4590 – Differensialgeometri (10 studiepoeng) 10
MAT4595 – Geometri og analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4630 – Beregnbarhetsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4640 – Aksiomatisk mengdelære (10 studiepoeng) 10
MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4740 – Malliavinkalkulus og anvendelser i finans (10 studiepoeng) 10
MAT4750 – Matematisk finans: modellering og risikostyring (10 studiepoeng) 10
MAT4760 – Avanserte Matematiske Metoder i Finans (10 studiepoeng) 10
MAT4770 – Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder (10 studiepoeng) 10
MAT4790 – Stokastisk Filtrering (10 studiepoeng) 10
MAT4800 – Kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4810 – Innføring i flere komplekse variable (10 studiepoeng) 10
MAT4820 – Kompleks dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4830 – Emner i kompleks analyse og dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4930 – Graduate research in Mathematics (30 studiepoeng) 30
MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
MAT5930 – Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 – Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9120 – Mathematical Optimization (10 studiepoeng) 10
MAT9170 – Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9210 – Algebraic Geometry I (10 studiepoeng) 10
MAT9215 – Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9230 – Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9270 – Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9305 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT9315 – Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT9380 – Nonlinear partial differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9390 – Topics in operator algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9460 – C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9520 – Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 – Algebraic topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9540 – Algebraic topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9551 – Symplectic geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9560 – Lie groups (15 studiepoeng) 15
MAT9570 – Algebraic K-theory (10 studiepoeng) 10
MAT9580 – Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9590 – Differential geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9595 – Geometry and analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9640 – Axiomatic Set Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9650 – Advanced topics in logic (10 studiepoeng) 10
MAT9720 – Stochastic analysis and stochastic differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9740 – Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9750 – Mathematical Finance: Modelling and risk management (10 studiepoeng) 10
MAT9760 – Advanced Mathematical Methods in Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9770 – Stochastic modelling in energy and commodity markets (10 studiepoeng) 10
MAT9790 – Stochastic Filtering (10 studiepoeng) 10
MAT9800 – Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9810 – Introduction to Several Complex Variables (10 studiepoeng) 10
MAT9820 – Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MAT9830 – Topics in complex analysis and dynamics (10 studiepoeng) 10
MBV-INF4410 – Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410 – Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV4110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV4120 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV4150 – Molecular biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV4160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV4230 – Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV4250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV4260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV4310 – Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4910IGEM – International Genetically Engineered Machine (10 studiepoeng) 10
MBV9110 – Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 – Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9150 – Molecular and cell biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 – Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9220 – Protein Crystal Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9230 – Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 – Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9310 – Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9340 – Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9510 – Biomolecular NMR spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 – Advanced Biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3200 – Prosjektarbeid i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4020 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4110 – Anvendt matematikk (10 studiepoeng) 10
MEK4250 – Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4320 – Hydrodynamisk bølgeteori (10 studiepoeng) 10
MEK4330 – Turbulensteori og modellering (10 studiepoeng) 10
MEK4340 – Strømningsteknikk (10 studiepoeng) 10
MEK4350 – Stokastiske og ikke-lineære havbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4400 – Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4420 – Marin hydrodynamikk (10 studiepoeng) 10
MEK4430 – Flerfasestrømning (10 studiepoeng) 10
MEK4450 – Offshoreteknologi (10 studiepoeng) 10
MEK4460 – LES i marin hydrodynamikk og havvind (5 studiepoeng) 5
MEK4470 – Beregningsorientert fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4480 – Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4490 – Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4600 – Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4930 – Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MEK9110 – Applied Mathematics (10 studiepoeng) 10
MEK9250 – Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence (10 studiepoeng) 10
MEK9310 – Compressible Flow and Shock Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9320 – Hydrodynamic Wave Theory (10 studiepoeng) 10
MEK9330 – Turbulence theory and modeling (10 studiepoeng) 10
MEK9340 – Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9350 – Stochastic and Nonlinear Ocean Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9400 – Theory of Hydrodynamic Stability (10 studiepoeng) 10
MEK9420 – Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9430 – Multiphase Flow (10 studiepoeng) 10
MEK9440 – Numerical Fluid Dynamics with Free Surface (10 studiepoeng) 10
MEK9460 – LES in marine hydrodynamics and offshore wind power (5 studiepoeng) 5
MEK9470 – Computational Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 – Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MEK9600 – Experimental Methods in Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning (10 studiepoeng) 10
MENA3001 – Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3100 – Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3200 – Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA3300 – Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA5010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA5020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9010 – Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA9020 – Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 – Advanced Characterization methods (5 studiepoeng) 5
MENA9520 – Ab Initio Modelling of Solar Cell Materials (5 studiepoeng) 5
MNKOM3000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM9010 – Communicating Science (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 – Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
MOD5930 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
NAT2000 – Naturfag i praksis (10 studiepoeng) 10
NAT2010V – Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11 (15 studiepoeng) 15
NAT2020V – Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 (15 studiepoeng) 15
NATDID4901V – Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (30 studiepoeng) 30
STK-IN4300 – Statistiske læringsmetoder i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-IN4355 – Internship i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-IN9300 – Statistical learning methods in Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF3000 – Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF4000 – Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2011 – Prosjektarbeid i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK-MAT3710 – Sannsynlighetsteori (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4710 – Sannsynlighetsteori (10 studiepoeng) 10
STK1000 – Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4000 – Spesialpensum og seminar (10 studiepoeng) 10
STK4011 – Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4021 – Anvendt Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4051 – Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4060 – Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 – Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 – Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4180 – Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 – Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 – Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 – Utvalgte emner i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 – Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4530 – Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 – Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 – Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9021 – Applied Bayesian Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9051 – Computational statistics (10 studiepoeng) 10
STK9060 – Time series (10 studiepoeng) 10
STK9080 – Survival and Event History Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9150 – Environmental and Spatial Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9160 – Statistical Model Selection (10 studiepoeng) 10