Emner innen musikkvitenskap (nedlagte)

Viser 1–152 av 152 emner
Emne Studiepoeng
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4593 – Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
MCT4011 – Entrepreneurship for MCT (5 studiepoeng) 5
MUS1101 – Elementær musikkteori (5 studiepoeng) 5
MUS1105 – Musikktenkningens historie (5 studiepoeng) 5
MUS1120 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisining) (5 studiepoeng) 5
MUS1121 – Utøvende 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1220 – Musikkteori 1A (10 studiepoeng) 10
MUS1221 – Satslære 1 A (grunnemne) (5 studiepoeng) 5
MUS1222 – Hørelære 1A (5 studiepoeng) 5
MUS1225 – Musikklab 1 (10 studiepoeng) 10
MUS1230 – Musikkteori 1B (5 studiepoeng) 5
MUS1231 – Satslære 1B (5 studiepoeng) 5
MUS1232 – Hørelære 1B og MIDI (5 studiepoeng) 5
MUS1235 – Musikklab 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1251 – Satslære (5 studiepoeng) 5
MUS1252 – Hørelære 2 (5 studiepoeng) 5
MUS1253 – Musikkproduksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1300 – Verdensmusikk (5 studiepoeng) 5
MUS1301 – Verdensmusikk og norsk folkemusikk (10 studiepoeng) 10
MUS1351 – Kor/ensemble 2 (5 studiepoeng) 5
MUS1410 – Vestlig kunstmusikk (5 studiepoeng) 5
MUS1420 – Vestlig kunst- og folkemusikk (10 studiepoeng) 10
MUS1430 – Vestlig kunstmusikk (15 studiepoeng) 15
MUS1440 – Klassisk og rytmisk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS1441 – Klassisk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1442 – Populærmusikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS1450 – Hva har du på din spilleliste? Musikk, sjanger og identitet. (10 studiepoeng) 10
MUS1500 – Jazz, pop og rock (10 studiepoeng) 10
MUS2002 – Filmmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS2004 – Musikk og identitet (10 studiepoeng) 10
MUS2005 – Musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2010 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS2011 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk (20 studiepoeng) 20
MUS2150 – Utøvende 2 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS2200 – Bruksmusikkarrangering (10 studiepoeng) 10
MUS2220 – Digital audio og MIDI (10 studiepoeng) 10
MUS2221 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2250 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2251 – Satslære 2A (5 studiepoeng) 5
MUS2252 – Hørelære 2 (5 studiepoeng) 5
MUS2253 – Musikkproduksjon (5 studiepoeng) 5
MUS2280 – Digital audio og MIDI (10 studiepoeng) 10
MUS2300 – Musikkformidling (10 studiepoeng) 10
MUS2310 – Musikkulturforståelse (10 studiepoeng) 10
MUS2320 – Fordypningsemne i musikkformidling (10 studiepoeng) 10
MUS2330 – Spesialpensum i musikkformidling (10 studiepoeng) 10
MUS2340 – Musikkformidlingsprosjekt (10 studiepoeng) 10
MUS2350 – Korledelse (5 studiepoeng) 5
MUS2351 – Schola Cantorum (5 studiepoeng) 5
MUS2352 – Schola Instrumentalis (5 studiepoeng) 5
MUS2353 – Chateau Neuf Storband (5 studiepoeng) 5
MUS2355 – Interpretasjon klassisk (10 studiepoeng) 10
MUS2357 – Interpretasjon rytmisk (10 studiepoeng) 10
MUS2358 – Kammerorkester (5 studiepoeng) 5
MUS2360 – Ensembleledelse (5 studiepoeng) 5
MUS2370 – Improvisasjon (5 studiepoeng) 5
MUS2401 – Ny musikk, ny estetikk. Solosang, madrigal og musikkdrama rundt 1600. (10 studiepoeng) 10
MUS2403 – Norsk operalivs historie (10 studiepoeng) 10
MUS2408 – Den russiske symfoni (10 studiepoeng) 10
MUS2420 – Opera og musikkteater (10 studiepoeng) 10
MUS2421 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS2601 – Populærmusikkanalyse (10 studiepoeng) 10
MUS2602 – Jazzanalyse (10 studiepoeng) 10
MUS2610 – Populærmusikkfordypning (10 studiepoeng) 10
MUS2611 – Populærmusikkfordypning (20 studiepoeng) 20
MUS2615 – Jazzfordypning (10 studiepoeng) 10
MUS2616 – Jazzfordypning (20 studiepoeng) 20
MUS2620 – Musikkestetikk (10 studiepoeng) 10
MUS2650 – Musikksosiologi (10 studiepoeng) 10
MUS2660 – Norsk musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS2661 – Norsk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS2670 – Kunstmusikk før ca.1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2671 – Kunstmusikk før ca.1800 (20 studiepoeng) 20
MUS2675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (10 studiepoeng) 10
MUS2676 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS2680 – Spesialpensum i musikkhistorie (10 studiepoeng) 10
MUS2685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS2686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS2700 – Fritonal sats I (10 studiepoeng) 10
MUS2720 – Jazzarrangering I (10 studiepoeng) 10
MUS2740 – Orkestrasjon I (10 studiepoeng) 10
MUS2760 – Kontrapunkt I (10 studiepoeng) 10
MUS2800 – Lydteori 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2820 – Lydteori 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2840 – Lydprogrammering 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2860 – Lydprogrammering 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4002 – Filmmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4003 – Etnomusikk (20 studiepoeng) 20
MUS4004 – Musikk og identitet (20 studiepoeng) 20
MUS4005 – Musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS4006 – Musikk og bevegelse (10 studiepoeng) 10
MUS4010 – Folkemusikk, etnomusikk, verdensmusikk (20 studiepoeng) 20
MUS4211 – Fag- og oppgaveseminar (10 studiepoeng) 10
MUS4212 – Fagseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4213 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4215 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (20 studiepoeng) 20
MUS4221 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS4231 – Musikkanalyse (10 studiepoeng) 10
MUS4250 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/ komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4300 – Musikkulturforståelse (20 studiepoeng) 20
MUS4310 – Fordypningsemne i musikkformidling (20 studiepoeng) 20
MUS4321 – Musikkterapi (10 studiepoeng) 10
MUS4322 – Musikkpedagogikk (20 studiepoeng) 20
MUS4323 – Musikkpedagogisk fordypning (10 studiepoeng) 10
MUS4351 – Schola Cantorum (5 studiepoeng) 5
MUS4352 – Schola Instrumentalis (5 studiepoeng) 5
MUS4353 – Chateau Neuf Storband (5 studiepoeng) 5
MUS4355 – Interpretasjon klassisk (10 studiepoeng) 10
MUS4380 – Spesialpensum 1 i musikkformidling (20 studiepoeng) 20
MUS4381 – Spesialpensum 2 i musikkformidling (20 studiepoeng) 20
MUS4382 – Spesialpensum 3 i musikkformidling (10 studiepoeng) 10
MUS4401 – Ny musikk, ny estetikk. Solosang, madrigal og musikkdrama rundt 1600 (20 studiepoeng) 20
MUS4403 – Norsk operalivs historie (20 studiepoeng) 20
MUS4406 – Romantikkens musikkfilosofi (20 studiepoeng) 20
MUS4408 – Den russiske symfoni (20 studiepoeng) 20
MUS4409 – Pierre Boulez og modernismen I (20 studiepoeng) 20
MUS4410 – Pierre Boulez og modernismen II (20 studiepoeng) 20
MUS4412 – Operahistorie fra Wagner til i dag (20 studiepoeng) 20
MUS4420 – Opera og musikkteater (20 studiepoeng) 20
MUS4530 – Musikk og medier (20 studiepoeng) 20
MUS4601 – Populærmusikkanalyse (20 studiepoeng) 20
MUS4602 – Jazzanalyse (20 studiepoeng) 20
MUS4610 – Populærmusikkfordypning (20 studiepoeng) 20
MUS4615 – Jazzfordypning (20 studiepoeng) 20
MUS4650 – Musikksosiologi (20 studiepoeng) 20
MUS4670 – Kunstmusikk før ca.1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4675 – Kunstmusikk etter ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
MUS4677 – Vestlig kunstmusikk (10 studiepoeng) 10
MUS4679 – Kritisk noteedisjon (20 studiepoeng) 20
MUS4680 – Spesialpensum 1 i musikkhistorie/musikkestetikk (20 studiepoeng) 20
MUS4681 – Spesialpensum 2 i musikkhistorie/musikkestetikk (20 studiepoeng) 20
MUS4682 – Spesialpensum 3 i musikkhistorie/musikkestetikk (10 studiepoeng) 10
MUS4685 – Spesialpensum 1 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4686 – Spesialpensum 2 i musikkvitenskapelige emner (20 studiepoeng) 20
MUS4700 – Fritonal sats I (10 studiepoeng) 10
MUS4720 – Jazzarrangering I (10 studiepoeng) 10
MUS4731 – Satslære 4 (10 studiepoeng) 10
MUS4740 – Orkestrasjon I (10 studiepoeng) 10
MUS4760 – Kontrapunkt I (10 studiepoeng) 10
MUS4770 – Fritonal sats II (10 studiepoeng) 10
MUS4775 – Orkestrasjon II (10 studiepoeng) 10
MUS4780 – Kontrapunkt II (10 studiepoeng) 10
MUS4785 – Jazzarrangering II (10 studiepoeng) 10
MUS4792 – Spesialpensum 2 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4793 – Spesialpensum 3 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4800 – Lydteori 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4820 – Lydteori 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4840 – Lydprogrammering 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4860 – Lydprogrammering 2 (10 studiepoeng) 10