Emner innen humanistiske fag

Viser 251–500 av 661 emner
Emne Studiepoeng
IDE2082 – Kunsterfaringens idéhistorie i Europa (10 studiepoeng) 10
IDE2084 – Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE2091 – Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE3950 – Humanistisk formidling - idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ISL1100 – Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL2100 – Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1000 – Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1100 – Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 – Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1102 – Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2103 – Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA2108 – Italiensk språk, vokabular og dialekt (10 studiepoeng) 10
ITA2109 – Oversettelse italiensk-norsk eller norsk-italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA2110 – Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2308 – Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA2317R – La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA2318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2501 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring (10 studiepoeng) 10
JAP1010 – Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1020 – Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 – Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP1501 – Present-Day Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 – Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2020 – Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2110 – Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP2300 – Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2501 – Japanese Contemporary Society Through Film and Animation (10 studiepoeng) 10
JAP2502 – Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2504 – Japan før moderniteten (10 studiepoeng) 10
JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP3010 – Japansk E (40 studiepoeng) 40
JAP3011 – Japansk E, del 1 (10 studiepoeng) 10
JAP3110 – Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP3120 – Japansk 6 (30 studiepoeng) 30
KIN1010 – Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1020 – Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 – Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 – En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3010 – Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KIN3110 – Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 – Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa (10 studiepoeng) 10
KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (10 studiepoeng) 10
KONS1000 – Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS1001 – Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS1005 – Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2010 – History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS2060 – Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 – Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS2070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3021 – Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KOR1502 – Korea: Philosophy and Religion (10 studiepoeng) 10
KOR1504 – Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOR1506 – South Korea's Popular Culture (10 studiepoeng) 10
KOR2510 – North Korea: Ideology, Society and Politics (10 studiepoeng) 10
KULH1001 – Europas kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1002 – Fortiden i nåtiden: kulturhistoriske samtidsanalyser (10 studiepoeng) 10
KULH1003 – Witchcraft and Magic (10 studiepoeng) 10
KULH1005 – Kulturell identitet (10 studiepoeng) 10
KULH1111 – Tupac, hiphop og kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1492 – Kultur- og religionsmøter i Europa (10 studiepoeng) 10
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2003 – Fortelling og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet (10 studiepoeng) 10
KULH2006 – Kulturteori (10 studiepoeng) 10
KULH2007 – Kulturarv: historie og kritikk (10 studiepoeng) 10
KULH2008 – Museum: a Cultural History (10 studiepoeng) 10
KULH2009 – Folklore: samling og kuratering (10 studiepoeng) 10
KULH2011 – The Cultural History of Nature (10 studiepoeng) 10
KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1003 – Introduksjon til visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN2000 – Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
KUN2005E – Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2011 – Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2015 – Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2016 – Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN2031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2040 – Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2061 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2085 – Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2135 – Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN2140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2200 – Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2202 – Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2210 – Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN2235 – Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 – Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2360 – Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2500 – Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2512 – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN2560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2570 – On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (20 studiepoeng) 20
LAT1001 – Innføring i latin I (10 studiepoeng) 10
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1105 – Latinsk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
LAT1401 – Caesar (5 studiepoeng) 5
LAT1402 – Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT1403 – Latinske lyriske tekster (5 studiepoeng) 5
LAT1404 – Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2105 – Latinsk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
LAT2400 – Tematisk tekstseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2402 – Cicero 2 (10 studiepoeng) 10
LAT2403 – Romerske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT2407 – Seneca (10 studiepoeng) 10
LAT2408 – Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LATAM3501 – Oppgaveemne – Latinamerikansk områdekunnskap (10 studiepoeng) 10
LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1107 – Språktilegnelse (10 studiepoeng) 10
LING1109 – Fleirspråklegheit (10 studiepoeng) 10
LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1112 – Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 10
LING1113 – Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2100 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2104 – Morfologi og syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2108 – Språkendring (10 studiepoeng) 10
LING2113 – Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2114 – Språkstruktur i et mindre kjent språk (10 studiepoeng) 10
LING2121 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2300 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng) 10
LIT2320 – Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng) 10
LIT2340 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT3461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT3462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 studiepoeng) 20
MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 studiepoeng) 5
MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 studiepoeng) 5
MEVIT1013 – Medieanalyse: Intervjuer og fokusgrupper (5 studiepoeng) 5
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 – Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2111 – Skjermkulturer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3350 – Media and Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3520 – Mediated Faces and Identities (10 studiepoeng) 10
MEVIT3526 – Alternativ film (20 studiepoeng) 20
MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3540 – Bildedannelse - et universitet av bildemedier (10 studiepoeng) 10
MEVIT3800 – Medievitenskapelige profesjonsferdigheter (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1200 – Musikkbasis (10 studiepoeng) 10
MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1350 – Ensemble 1 (5 studiepoeng) 5
MUS1352 – Ensemble 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1401 – Norwegian Music for International Students (10 studiepoeng) 10
MUS1445 – Musikkens historie 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2001 – Film music (10 studiepoeng) 10
MUS2006 – Music and body movements (10 studiepoeng) 10
MUS2007 – Gender and Music (10 studiepoeng) 10
MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2151 – Utøvende 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2160 – Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS2211 – Databasert musikkproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2255 – Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon) (10 studiepoeng) 10
MUS2256 – Hørelære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2261 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2281 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2322 – Musikkpedagogikk (10 studiepoeng) 10
MUS2325 – Musikklivet og musikkbransjen (10 studiepoeng) 10
MUS2371 – Improvisasjon (10 studiepoeng) 10
MUS2445 – Musikkens historie 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS2501 – Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant) (10 studiepoeng) 10
MUS2525 – Opera through the stage door (10 studiepoeng) 10
MUS2531 – Music and Media (10 studiepoeng) 10
MUS2605 – Popular Music Studies (10 studiepoeng) 10
MUS2651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS2665 – Musikkhistoriske temaer 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2666 – Musikkhistoriske temaer 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning (10 studiepoeng) 10
MUS2710 – Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS2730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2801 – Lydlære 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2830 – Interaktiv musikk (10 studiepoeng) 10
MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap (20 studiepoeng) 20
MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA1300 – History of Literature in The Modern Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 – Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
MØNA2504 – Kultur og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10