Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1001–1250 av 2261 emner
Emne Studiepoeng
KUN2501K – Anvendt kunsthistorie – kunst- og kunstindustrimuseer (10 studiepoeng) 10
KUN2502K – Anvendt kunsthistorie – forlag og mediebedrifter (10 studiepoeng) 10
KUN2511K – Selvfremstillinger: Bacon, Hockney og Kitaj (10 studiepoeng) 10
KUN2512K – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10
KUN2513K – Den russiske avantgarden 1905–1933 (10 studiepoeng) 10
KUN4035 – Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier (10 studiepoeng) 10
KUN4050 – Edvard Munch: Kunst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4071 – Norsk billedkunst 1870-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4072 – Skandinavisk maleri ca. 1870-1900: kontekst og teori (10 studiepoeng) 10
KUN4075 – Collsions/Collusions: Modernity and Public Art 1880-1920 (10 studiepoeng) 10
KUN4081 – Kinesisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4089 – Roma: Keisernes og pavenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4091 – Paris: Akademienes og avantgardens arnested (10 studiepoeng) 10
KUN4092 – New York: Art in the New World (10 studiepoeng) 10
KUN4093 – Venezia: Dogenes by (10 studiepoeng) 10
KUN4094 – Sicilia: Fra Magna Graecia til italo-bysantinsk kongedømme (10 studiepoeng) 10
KUN4095 – Hellas: Den greske tradisjon (10 studiepoeng) 10
KUN4096 – Istanbul: Fra det bysantinske til det ottomanske riket (10 studiepoeng) 10
KUN4120 – Renessansens arkitektur i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen (10 studiepoeng) 10
KUN4122 – Manér og tanke: manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 (10 studiepoeng) 10
KUN4131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
KUN4141 – Tradisjonalist og klassisist: Andrea Palladio (1508-1580) i lys av monument og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4150 – Middelalderens billedkunst og arkitektur: midt- og sørøst England ca.1070-1540 (5 studiepoeng) 5
KUN4220 – Verk versus tekst (10 studiepoeng) 10
KUN4260 – Materialitet/visualitet: kunstteoretiske tilnærminger (10 studiepoeng) 10
KUN4305E – Inside the medieval church: the church room and its decoration in medieval Scandinavia (10 studiepoeng) 10
KUN4320 – Kirker og kirkeinventar i Norden ca. 1100-1650. Bruk og fortolkning i nåtid og fortid. (20 studiepoeng) 20
KUN4330 – Teori og metode i studiet av middelalderens kunst (10 studiepoeng) 10
LAT0101 – Latin i går, i dag og i morgen (5 studiepoeng) 5
LAT0102 – De internasjonale ordene (10 studiepoeng) 10
LAT1100 – Innføring i latin (20 studiepoeng) 20
LAT1103 – Latinsk grammatikk I (5 studiepoeng) 5
LAT1104 – Oversettelse til latin I (5 studiepoeng) 5
LAT1302 – Latin tekstemne grunnivå - Vergil: Aeneiden 4. bok (5 studiepoeng) 5
LAT1303 – Latin tekstemne grunnivå - Sallust: Catilina (5 studiepoeng) 5
LAT1304 – Latin tekstemne grunnivå: Cicero, tale 1 og 3 til Catilina (5 studiepoeng) 5
LAT1305 – Latin tekstemne grunnivå: Catull og Horats (5 studiepoeng) 5
LAT2104 – Oversettelse til latin II (5 studiepoeng) 5
LAT2302 – Latin tekstemne fordypningsnivå - Vergil: Aeneiden 4. bok (5 studiepoeng) 5
LAT2303 – Latin tekstemne fordypningsnivå - Sallust (5 studiepoeng) 5
LAT2304 – Latin tekstemne fordypningsnivå: Cicero, tale 1 og 3 til Catilina (5 studiepoeng) 5
LAT2305 – Latin tekstemne fordypningsnivå: Catull og Horats (5 studiepoeng) 5
LAT4104 – Oversettelse til latin III (5 studiepoeng) 5
LAT4105 – Latinsk verbalsemantikk (5 studiepoeng) 5
LAT4106 – Språklige emner i latin - Metrikk (5 studiepoeng) 5
LAT4107 – Edisjonsfilologi (5 studiepoeng) 5
LAT4501 – Latin prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
LAT4502 – Latin forskningsseminar (10 studiepoeng) 10
LATAM2501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM2502 – Problemer i det post-koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM2503 – Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM2504 – Latinamerikanske demokratier (10 studiepoeng) 10
LATAM2505 – Latinamerikanske demokratier (20 studiepoeng) 20
LATAM2506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM2509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM2510 – Lever caudilloene fortsatt i Latin-Amerika? (10 studiepoeng) 10
LATAM4500 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (5 studiepoeng) 5
LATAM4501 – Problemer i det koloniale Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4503 – Kulturmøter i Latin-Amerika – litteratur og historie (10 studiepoeng) 10
LATAM4505 – Latinamerikansk utenrikspolitikk siden 1980 (10 studiepoeng) 10
LATAM4506 – Latinamerikanske økonomier (10 studiepoeng) 10
LATAM4508 – Latinamerikanske migrasjoner (10 studiepoeng) 10
LATAM4509 – Revolusjon og reform: Venstresiden i Latin-Amerika fra Castro til Dilma (10 studiepoeng) 10
LATAM4511 – Konstitusjoner og konstitusjonalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4520 – Norge i Latin-Amerika: forbindelser og forestillinger (10 studiepoeng) 10
LATAM4550 – Tendenser i forskningen om Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LEGE – Norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger (0 studiepoeng) 0
LEKS1100 – Leksikografi 1 (10 studiepoeng) 10
LEKS2100 – Leksikografi 2 (10 studiepoeng) 10
LEKS4100 – Leksikografi 3 (10 studiepoeng) 10
LEKS4101 – Leksikografi 4 (20 studiepoeng) 20
LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1105 – Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING1106 – Språk i samfunnet (10 studiepoeng) 10
LING2101 – Særspråk (10 studiepoeng) 10
LING2102 – Semantikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2103 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2105 – Fonetikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2106 – Fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2107 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING2109 – Språk og samfunn i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
LING2110 – Afrikansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2111 – Språkendring og språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2112 – Metaforteori (10 studiepoeng) 10
LING4100 – Språkvitenskapelige metoder og feltarbeid (10 studiepoeng) 10
LING4102 – Kognitiv grammatikk (10 studiepoeng) 10
LING4103 – Teoretisk syntaks (10 studiepoeng) 10
LING4104 – Språktypologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4105 – Psykolingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4107 – Sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4108 – Pragmatikk og diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
LING4109 – Tospråklighet 2 (10 studiepoeng) 10
LING4112 – Semantikk 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4113 – Syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING4115 – Fonetikk 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4116 – Fonologi 2 for masterstudenter (10 studiepoeng) 10
LING4117 – Morfologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4119 – Metaforteori for masterstudentar (10 studiepoeng) 10
LING4121 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Konstruksjonsgrammatikk og argumentstruktur (10 studiepoeng) 10
LING4122 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Språk og aldring (10 studiepoeng) 10
LING4123 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4124 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Kognitiv lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4125 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk - det mentale leksikon (10 studiepoeng) 10
LING4131 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Leksikalsk-funksjonell grammatikk (10 studiepoeng) 10
LING4132 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Lingvistikk, språk og samfunn i Afrika (10 studiepoeng) 10
LING4133 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Narrativanalyse (10 studiepoeng) 10
LING4134 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Artikulatorisk fonologi (10 studiepoeng) 10
LING4180 – Veiledet lesning i psykolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4280 – Prosjektoppgåve i klinisk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4290 – Masteroppgave i tegnspråk (Individuell oppgave) (60 studiepoeng) 60
LING4291 – Masteroppgave i tegnspråk (Gruppeoppgave) (60 studiepoeng) 60
LIT2304 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og teknologi (10 studiepoeng) 10
LIT2305 – Litteraturteoretisk emne: Stilistikk (10 studiepoeng) 10
LIT2306 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og bilder (10 studiepoeng) 10
LIT2307 – Litteraturteoretisk emne: strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2308 – Litteraturteoretisk emne: Walter Benjamin (10 studiepoeng) 10
LIT2309 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT2311 – Litteraturteoretisk emne: Strukturalismen (10 studiepoeng) 10
LIT2312 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT2313 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT2314 – Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT2322 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Postkolonialisme (10 studiepoeng) 10
LIT2323 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: Kjærlighetspoesien i middelalderen (10 studiepoeng) 10
LIT2324 – Litterært fordypningsemne: epokestudium. Etterkrigstid 1945-75 (10 studiepoeng) 10
LIT2325 – Litterært fordypningsemne: epokestudium: opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
LIT2326 – Litterært fordypningsemne, epokestudium: Modernisme (10 studiepoeng) 10
LIT2327 – Litterært fordypningsemne: Den historiske avantgarden 1910-1940 (10 studiepoeng) 10
LIT2328 – Litterært fordypningsemne: Epokestudium Romantikken 1740-1835 (10 studiepoeng) 10
LIT2342 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium: Roman/allegori (10 studiepoeng) 10
LIT2343 – Litterært fordypningsstudium, sjangerstudium. 1800-tallsromanen: dannelse og desillusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2344 – Litterært fordypningsemne, sjangerstudium: Robinsonaden (10 studiepoeng) 10
LIT2345 – Den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
LIT2360 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema (10 studiepoeng) 10
LIT2362 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema (10 studiepoeng) 10
LIT2363 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: kjærlighetsmotivet i litteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT2364 – Litterært fordypningsemne, temastudium: Drama etter 1980 (10 studiepoeng) 10
LIT2366 – Litterært fordypningsemne sentrert om et tema: Liv og diktning (10 studiepoeng) 10
LIT2380 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium (10 studiepoeng) 10
LIT2382 – Litterært fordypningsemne, forfatterskapsstudium: Thomas Bernhard (10 studiepoeng) 10
LIT2383 – Litterært fordypningsemne: forfatterskapsstudium: Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
LIT2384 – Litterært fordypningsstudium: forfatterskapsstudium. Torborg Nedreaas. Tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
LIT2401 – Tekstutgivelse og bokhistorie (10 studiepoeng) 10
LIT2402 – Teorier om den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
LIT2461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT2462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT3400 – Prosjektarbeid/praksisemne i litteraturformidling (20 studiepoeng) 20
LIT4313 – Litteraturteoretisk emne: Representasjon og selvframstilling (10 studiepoeng) 10
LIT4314 – Litteraturteori: Intertekstualitet (10 studiepoeng) 10
LIT4315 – Litteraturteoretisk emne: Kunst og filosofi hos Gilles Deleuze (10 studiepoeng) 10
LIT4316 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur, språk og erfaring. Teorier om litterariteten og livet (10 studiepoeng) 10
LIT4317 – Litteraturteori: Litteratur, foto, film. (10 studiepoeng) 10
LIT4318 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4320 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4323 – Litteraturteoretisk emne: Representasjon og selvframstilling (20 studiepoeng) 20
LIT4324 – Litteraturteoretisk emne: Intertekstualitet (20 studiepoeng) 20
LIT4325 – Litteraturteoretisk emne: Kunst og filosofi hos Gilles Deleuze (20 studiepoeng) 20
LIT4326 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur, språk og erfaring. Teorier om litterariteten og livet. (20 studiepoeng) 20
LIT4327 – Litteraturteori: Litteratur, foto, film (20 studiepoeng) 20
LIT4328 – Litteraturteoretisk emne: Feministisk litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4330 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturens politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4344 – Litterært tekststudium: Litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
LIT4345 – Litterært tekststudium: William Faulkner (10 studiepoeng) 10
LIT4346 – Litterært tekststudium: litteratur og by (10 studiepoeng) 10
LIT4347 – Litterært tekststudium: Tor Ulven (10 studiepoeng) 10
LIT4348 – Litterært tekststudium: litteratur og sykdom (10 studiepoeng) 10
LIT4349 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (10 studiepoeng) 10
LIT4350 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (10 studiepoeng) 10
LIT4351 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (10 studiepoeng) 10
LIT4352 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (10 studiepoeng) 10
LIT4353 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (10 studiepoeng) 10
LIT4354 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (10 studiepoeng) 10
LIT4355 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (10 studiepoeng) 10
LIT4356 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT4357 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (10 studiepoeng) 10
LIT4358 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (10 studiepoeng) 10
LIT4359 – Den sørafrikanske roman (10 studiepoeng) 10
LIT4364 – Litterært tekststudium: Litteratur og samfunn (20 studiepoeng) 20
LIT4365 – Litterært tekststudium: William Faulkner (20 studiepoeng) 20
LIT4366 – Litterært tekststudium: litteratur og by (20 studiepoeng) 20
LIT4367 – Litterært tekststudium: Tor Ulven (20 studiepoeng) 20
LIT4368 – Litterært tekststudium: litteratur og sykdom (20 studiepoeng) 20
LIT4369 – Litterært tekststudium: Den moderne reiselitteraturen (20 studiepoeng) 20
LIT4370 – Litterært tekststudium: Den moderne novellen (20 studiepoeng) 20
LIT4371 – Litterært tekststudium: Drama etter 1960 (20 studiepoeng) 20
LIT4372 – Litterært tekststudium: Litterære bagateller: prosadikt, fragmenter, maksimer (20 studiepoeng) 20
LIT4373 – Litterært tekststudium: Modernitet og erindring (20 studiepoeng) 20
LIT4374 – Litterært tekststudium: Litterær journalistikk (20 studiepoeng) 20
LIT4375 – Litterært tekststudium: Litterær posisjonering (20 studiepoeng) 20
LIT4376 – Litterært tekststudium: Hus og hjem i romaner fra 1800-tallet til i dag (20 studiepoeng) 20
LIT4377 – Litterært tekststudium: Den moderne kriminalroman (20 studiepoeng) 20
LIT4378 – 'Eye' and 'I': The fictional construction of subjectivity in Nabokov's novels (20 studiepoeng) 20
LIT4379 – Den sørafrikanske roman (20 studiepoeng) 20
LIT4384 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
LIT4385 – Litterært tekststudium: Oversettelse, resepsjon og sirkulasjon av nordisk litteratur i Europa 1870-1900 (20 studiepoeng) 20
LIT4386 – Litteratur og sykdom (5 studiepoeng) 5
LIT4387 – Litterært tekststudium: Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (10 studiepoeng) 10
LIT4388 – Kjærlighet i den globaliserte mediealderen (20 studiepoeng) 20
LIT4401 – Litteraturformidlingens sjangere (5 studiepoeng) 5
LIT4402 – Teorier om den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
LIT4411 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng): Adorno (10 studiepoeng) 10
LIT4412 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (10 studiepoeng) 10
LIT4413 – Avantgardens teori (10 studiepoeng) 10
LIT4414 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århundrets litteraturteori (10 studiepoeng) 10
LIT4415 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (10 studiepoeng) 10
LIT4416 – Performativitet (10 studiepoeng) 10
LIT4417 – Litteratur og diskursteori (10 studiepoeng) 10
LIT4419 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (10 studiepoeng) 10
LIT4421 – Litteraturteoretisk emne (20 studiepoeng): Adorno (20 studiepoeng) 20
LIT4422 – Litteraturteoretisk emne: Hermeneutikk (20 studiepoeng) 20
LIT4423 – Avantgardens teori (20 studiepoeng) 20
LIT4424 – Litteraturteoretisk emne: Teorier om det gestiske i det 20.århunderets litteraturteori (20 studiepoeng) 20
LIT4425 – Litteraturteoretisk emne: Litteratur og politikk (20 studiepoeng) 20
LIT4426 – Litteraturteoretisk emne: Performativitet (20 studiepoeng) 20
LIT4427 – Litteratur og diskursteori (20 studiepoeng) 20
LIT4429 – Litteraturteoretisk emne: Litteraturvitenskapen møter naturvitenskapelige utfordringer (20 studiepoeng) 20
LIVKUN1010 – Livssynskunnskap (10 studiepoeng) 10
LÆR4000 – Undervisning og læring i grupper (10 studiepoeng) 10
MAS1000 – Kystens kulturhistorie ca. 800-1500 (10 studiepoeng) 10
MAS1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
MAS1120 – Middelalderlatin (10 studiepoeng) 10
MAS1500 – Vest-Europas historie ca. 500-1500 (10 studiepoeng) 10
MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1511 – Norrøn og keltisk mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS1520 – Middelalderens klostre - religion og kultur (10 studiepoeng) 10
MAS1521 – Norrøn før-kristen religion - generell innføring (10 studiepoeng) 10
MAS1550 – Norrøn og irsk kultur 700-1300: Herskermakt og myter. I. (10 studiepoeng) 10
MAS1620 – Middelalderens kunst og arkeologi (10 studiepoeng) 10
MAS2000 – Urbi et orbi - pavedømmet i middelalderen (10 studiepoeng) 10
MAS2001 – Veien til Roma. Pilegrimer og pilegrimsmål i middelalderens Europa (10 studiepoeng) 10
MAS2100 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
MAS2101 – Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
MAS2160 – Language and Settlement in England, ca. 400-1200 A.D. (10 studiepoeng) 10
MAS2161 – England's Viking Inheritance (10 studiepoeng) 10
MAS2200 – The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
MAS2300 – Field-school in North-Atlantic Archaeology (10 studiepoeng) 10
MAS2301 – The settlement of the North Atlantic (10 studiepoeng) 10
MAS2302 – Historical landscapes (10 studiepoeng) 10
MAS2303 – Vinland – Myth and reality (10 studiepoeng) 10
MAS2304 – Vern av arkeologiske kulturminner i Norge (10 studiepoeng) 10
MAS2500 – Gaver, varebytte og handel i norrøn kontekst (10 studiepoeng) 10
MAS2520 – Norrøn mytologi (10 studiepoeng) 10
MAS2525 – Old Norse religion (10 studiepoeng) 10
MAS2600 – Art and Artefacts of the Viking Period (10 studiepoeng) 10
MAS2601 – Scandinavian Art and Architecture in the High Middle Ages (10 studiepoeng) 10
MAS3000 – Runology - as an object and museum subject (10 studiepoeng) 10
MAS3520 – Religionsskiftet i Norden fra vikingtid til middelalder (10 studiepoeng) 10
MAS3620 – Norwegian Viking Ships: Ship-building Techniques, Art and History (10 studiepoeng) 10