Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 1168 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V – Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARAM2110 – Bibelhebraisk/Arameisk (10 studiepoeng) 10
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2030 – Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2040 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK3021 – Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4041 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARKIV1010 – Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 – Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 – Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BAL4550 – Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2300 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
BUL2120 – Bulgarsk syntaks og skriftlig språkbruk (10 studiepoeng) 10
EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EAS4500 – Europeiske og amerikanske studier. Metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
ETNO1010 – Byggeskikk og boligforhold (10 studiepoeng) 10
ETNO1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
ETNO1030 – Individ og kollektiv (10 studiepoeng) 10
ETNO1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
ETNO2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
ETNO2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
ETNO2030 – Natur og kultur: Forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
ETNO2040 – Mat: Kultur og historie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IT – Examen facultatum for IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2100 – Fordypning - Metafysikk (5 studiepoeng) 5
FIL2101 – Fordypning - Bevissthetsfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2303 – Arbeidslivsetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2304 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2306V – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2500 – Fordypning - Filosofihistorie (5 studiepoeng) 5
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2502 – Fordypning - Det 19. århundres filosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2503 – Kontinentalfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FIL4001 – Skrivekurs for mastergradsstudenter (0 studiepoeng) 0
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4531 (10 studiepoeng) 10
FIL4541 (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FOLK1010 – Europeiske eventyr og nordiske ballader (10 studiepoeng) 10
FOLK1020 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
FOLK1030 – Ritualer og overganger 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK1040 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK1050 – Heksetro og trolldom i Europa 1400 - 1700 (10 studiepoeng) 10
FOLK1060 – Humor og kultur (10 studiepoeng) 10
FOLK2020 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK2030 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
FRA2107 – Moderne fransk grammatikk: setningsstruktur og nominalfrase (10 studiepoeng) 10
FRA2311 – Fransk litteratur, epokestudium: Renessansen (20 studiepoeng) 20
FRA3520 – Leseemne, fransk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
FRA4320 – Fordypning i fransk litteratur: epoke (klassisismen) (10 studiepoeng) 10
GERM1101 – Germansk: Gotisk/urnordisk (10 studiepoeng) 10
GERM1102 – Germansk: Gammelhøytysk / gammelnedertysk (10 studiepoeng) 10
GERM1103 – Germansk: Norrønt på sammenlignende grunnlag (10 studiepoeng) 10
GERM1104 – Germansk: Gammelengelsk på sammenlignende grunnlag (10 studiepoeng) 10
GERM2101 – Germansk: Sammenlignende germansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
GERM2102 – Germansk typologi (10 studiepoeng) 10
GERM4101 – Germansk: Tekstlesning I (20 studiepoeng) 20
GERM4102 – Germansk: Tekstlesning II (20 studiepoeng) 20
GERM4103 – Germansk: Teori I (10 studiepoeng) 10
GERM4104 – Germansk: Teori II (10 studiepoeng) 10
GRE1102 – Innføring i gresk (20 studiepoeng) 20
GRE1304 – Gresk tekstemne grunnivå - Platon: Kriton og Apologien (5 studiepoeng) 5
GRE1306 – Gresk tekstemne grunnivå: Thukydid: Metodekapitlet og utvalg fra 4. bok (5 studiepoeng) 5
GRE1307 – Gresk tekstemne grunnivå - Xenofons Hellenica (5 studiepoeng) 5
GRE1311 – Moralfilosofiske tekster: Klassiske (5 studiepoeng) 5
GRE1312 – Moralfilosofiske tekster: Etterklassiske (5 studiepoeng) 5
GRE1404 – Elegi (5 studiepoeng) 5
GRE1501V – Gresk tragedie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
GRE2306 – Gresk tekstemne fordypningsnivå: Thukydid: Metodekapitlet og utvalg fra 4. bok (5 studiepoeng) 5
GRE2307 – Gresk tekstemne fordypningsnivå - Xenofons Hellenica (5 studiepoeng) 5
GRE2311 – Moralfilosofiske tekster: Klassiske (5 studiepoeng) 5
GRE2312 – Moralfilosofiske tekster: Etterklassiske (5 studiepoeng) 5
GRE4106 – Språklige emner i gresk - gresk metrikk (5 studiepoeng) 5
GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi (5 studiepoeng) 5
GRE4409 – Papyrologiske tekster (10 studiepoeng) 10
HEB4110 – Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen (10 studiepoeng) 10
HEB4120 – Hebraisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
HIN1102 – Devanagari-skrift og hindi-tekster (10 studiepoeng) 10
HIN4011 – Advanced Readings in Hindi (5 studiepoeng) 5
HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1111 – Eldre norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1120 – Eldre europeisk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1130 – Eldre global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1131 – Eldre global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1300 – Nyere verdenshistorie (20 studiepoeng) 20
HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L – Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1311 – Nyere norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1320 – Nyere europeisk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1320EU – Nyere europeisk historie for Europaprogramstudenter (10 studiepoeng) 10
HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1330 – Nyere global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS2113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS2130 – Middelalderkulturen (20 studiepoeng) 20
HIS2132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS2135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS2136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag. (10 studiepoeng) 10
HIS2138 – Den verdslige middelalderkulturen: blant krigere, hoffolk og byborgere (10 studiepoeng) 10
HIS2139 – Den religiøse middelalderkulturen: mellom kloster og katedral (10 studiepoeng) 10
HIS2152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS2153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2154 – Synet på dansketiden i 200 år. Norsk historiediskusjon fra 1814 til 2002 (10 studiepoeng) 10
HIS2155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750 (10 studiepoeng) 10
HIS2156 – Den industrielle revolusjon (10 studiepoeng) 10
HIS2158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS2161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
HIS2174 – Hva skjedde egentlig i kolonitiden i Latin-Amerika og i Karibia? (1492-1820-årene) (10 studiepoeng) 10
HIS2175 – Slaveri og slavehandel i to verdensdeler: Afrika og Amerika fra 1440-åra til 1888 (10 studiepoeng) 10
HIS2189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS2312 – Verdensøkonomiens globalisering på 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2316 – Vestens økonomiske historie på 1800- og 1900-tallet (20 studiepoeng) 20
HIS2331 – Historiens historie. Historiefaget i Vesten 1800-2002 (10 studiepoeng) 10
HIS2332 – Vitenskap og politisk kultur i Europa og Nord-Amerika, med vekt på det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
HIS2333 – Kunnskapseliter og statsutvikling i Norge og Europa i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2352 – Jakten på det norske: Norsk nasjonalisme og nasjonsbygging ca 1770-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2356 – Holocaust (10 studiepoeng) 10
HIS2360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS2372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. (10 studiepoeng) 10
HIS2373 – Småstat, sikkerhet og solidaritet. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 1905-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2374 – Hjelp til selvhjelp? Norsk utviklingshjelp i internasjonalt perspektiv, 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2375 – Annerledeslandet? Norge, Norden og europeisk integrasjon 1947-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2391 – Kjønn og makt i historisk perspektiv: Streiftog i feminismens politiske historie (10 studiepoeng) 10
HIS2392 – Frigjøring og integrasjon? Forbruk, kultur og samfunn i Vesten i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS2394 – Fra bondesamfunn og industrisamfunn til - hva slags samfunn? Norsk samfunnshistorie fra om lag 1850 til 2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS2412 – Global migrasjon og multikulturalisme, med vekt på Europa fra om lag 1850 til 2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2413 – Stat og samfunn i Sovjet­unionen 1917-1991 (10 studiepoeng) 10
HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (10 studiepoeng) 10
HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS4014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4020 – Historisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4021 – Samtidshistorisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS4112 – Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS4113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen og i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4130 – Middelalderkulturen (10 studiepoeng) 10
HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS4135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS4136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag. (10 studiepoeng) 10
HIS4138 – Den verdslige middelalderkulturen: blant krigere, hoffolk og byborgere (10 studiepoeng) 10
HIS4139 – Den religiøse middelalderkulturen: mellom kloster og katedral (10 studiepoeng) 10
HIS4142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4151 – Handel, sølv og kanoner. Handelskapitalismens epoke, ca. 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS4154 – Synet på dansketiden i 200 år. Norsk historiediskusjon fra 1814 til 2002 (10 studiepoeng) 10
HIS4155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750 (10 studiepoeng) 10
HIS4156 – Den industrielle revolusjon (10 studiepoeng) 10
HIS4158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10