Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 1830 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V – Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT2211 – Antikkens roma - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT2221 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ANT4600 – Digital methods in classical philology (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 – Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 – Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 – Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2010 – Arabisk D (40 studiepoeng) 40
ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 – Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARAM2110 – Bibelhebraisk/Arameisk (10 studiepoeng) 10
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2021 – Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2030 – Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2031 – Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2040 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK3021 – Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4041 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4050 – Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4300 – Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
ARKIV1010 – Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 – Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 – Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BAL4550 – Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2000 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2300 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
BKS4091 – Masteroppgave i bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
BUL2120 – Bulgarsk syntaks og skriftlig språkbruk (10 studiepoeng) 10
EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EAS4500 – Europeiske og amerikanske studier. Metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4003 – Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
EST1000 – Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST2000 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
ETNO1010 – Byggeskikk og boligforhold (10 studiepoeng) 10
ETNO1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
ETNO1030 – Individ og kollektiv (10 studiepoeng) 10
ETNO1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
ETNO2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
ETNO2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
ETNO2030 – Natur og kultur: Forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
ETNO2040 – Mat: Kultur og historie (10 studiepoeng) 10
EURO1000 – Europa og EU: historisk innføring (10 studiepoeng) 10
EUS4015 – Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-FIL – Exfac, filosofivariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IDE – Exfac idehistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IT – Examen facultatum for IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KUN – Examen Facultatum, kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL1009 – Vitenskap og demokrati: filosofiske problemstillinger (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2000 – Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2100 – Fordypning - Metafysikk (5 studiepoeng) 5
FIL2101 – Fordypning - Bevissthetsfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 – Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2303 – Arbeidslivsetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2304 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2306V – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2500 – Fordypning - Filosofihistorie (5 studiepoeng) 5
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2502 – Fordypning - Det 19. århundres filosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2503 – Kontinentalfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FIL2700 – Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4001 – Skrivekurs for mastergradsstudenter (0 studiepoeng) 0
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4322 – Etikk i Antikken (10 studiepoeng) 10
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4324 – Etikk i Antikken med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4350 – Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4392 – Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4400 – Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4406 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 – Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4531 (10 studiepoeng) 10
FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4541 (20 studiepoeng) 20
FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4552 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4570 – Filosofihistorie frem til 1600 med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4580 – Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FOLK1010 – Europeiske eventyr og nordiske ballader (10 studiepoeng) 10
FOLK1020 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
FOLK1030 – Ritualer og overganger 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK1040 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK1050 – Heksetro og trolldom i Europa 1400 - 1700 (10 studiepoeng) 10
FOLK1060 – Humor og kultur (10 studiepoeng) 10
FOLK2020 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
FOLK2030 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
FRA2107 – Moderne fransk grammatikk: setningsstruktur og nominalfrase (10 studiepoeng) 10
FRA2311 – Fransk litteratur, epokestudium: Renessansen (20 studiepoeng) 20
FRA3520 – Leseemne, fransk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
FRA4320 – Fordypning i fransk litteratur: epoke (klassisismen) (10 studiepoeng) 10
GERM1101 – Germansk: Gotisk/urnordisk (10 studiepoeng) 10
GERM1102 – Germansk: Gammelhøytysk / gammelnedertysk (10 studiepoeng) 10
GERM1103 – Germansk: Norrønt på sammenlignende grunnlag (10 studiepoeng) 10
GERM1104 – Germansk: Gammelengelsk på sammenlignende grunnlag (10 studiepoeng) 10
GERM2101 – Germansk: Sammenlignende germansk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
GERM2102 – Germansk typologi (10 studiepoeng) 10
GERM4101 – Germansk: Tekstlesning I (20 studiepoeng) 20
GERM4102 – Germansk: Tekstlesning II (20 studiepoeng) 20
GERM4103 – Germansk: Teori I (10 studiepoeng) 10
GERM4104 – Germansk: Teori II (10 studiepoeng) 10
GRE1001 – Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1102 – Innføring i gresk (20 studiepoeng) 20
GRE1105 – Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1304 – Gresk tekstemne grunnivå - Platon: Kriton og Apologien (5 studiepoeng) 5
GRE1306 – Gresk tekstemne grunnivå: Thukydid: Metodekapitlet og utvalg fra 4. bok (5 studiepoeng) 5
GRE1307 – Gresk tekstemne grunnivå - Xenofons Hellenica (5 studiepoeng) 5
GRE1311 – Moralfilosofiske tekster: Klassiske (5 studiepoeng) 5
GRE1312 – Moralfilosofiske tekster: Etterklassiske (5 studiepoeng) 5
GRE1401 – Attisk prosa I (5 studiepoeng) 5
GRE1402 – Attisk prosa II (5 studiepoeng) 5
GRE1403 – Homer (5 studiepoeng) 5
GRE1404 – Elegi (5 studiepoeng) 5
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE1501V – Gresk tragedie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2110 – Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2306 – Gresk tekstemne fordypningsnivå: Thukydid: Metodekapitlet og utvalg fra 4. bok (5 studiepoeng) 5
GRE2307 – Gresk tekstemne fordypningsnivå - Xenofons Hellenica (5 studiepoeng) 5
GRE2311 – Moralfilosofiske tekster: Klassiske (5 studiepoeng) 5
GRE2312 – Moralfilosofiske tekster: Etterklassiske (5 studiepoeng) 5
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 – Gresk fagprosa (10 studiepoeng) 10
GRE2403 – Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 – Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4106 – Språklige emner i gresk - gresk metrikk (5 studiepoeng) 5
GRE4109 – Gresk edisjonsfilologi (5 studiepoeng) 5
GRE4110 – Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4301 – Greske biografier (10 studiepoeng) 10
GRE4302 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE4307 – Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4312 – Gresk keisertidsprosa (10 studiepoeng) 10
GRE4400 – Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4404 – Gresk papyrologi (10 studiepoeng) 10
GRE4407 – Greske moralfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4408 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE4409 – Papyrologiske tekster (10 studiepoeng) 10