Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 501–750 av 2261 emner
Emne Studiepoeng
GRE4303 – Tekstseminar i gresk: Lukian (10 studiepoeng) 10
GRE4305 – Tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4306 – Tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4403 – Fordypningsseminar i gresk- Aristoteles:Poetikken (10 studiepoeng) 10
GRE4405 – Fordypningsseminar i gresk: Menander og Theofrast (10 studiepoeng) 10
GRE4409 – Papyrologiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4501 – Gresk prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
GRE4502 – Gresk forskningsseminar (10 studiepoeng) 10
HEB4110 – Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen (10 studiepoeng) 10
HEB4120 – Hebraisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
HEB4590 – Masteroppgave: Hebraisk (60 studiepoeng) 60
HIN1102 – Devanagari-skrift og hindi-tekster (10 studiepoeng) 10
HIN1110 – Hindi 1 (20 studiepoeng) 20
HIN1120 – Hindi 2 (20 studiepoeng) 20
HIN2110 – Hindi språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN4011 – Advanced Readings in Hindi (5 studiepoeng) 5
HIN4590 – Masteroppgave: Hindi (60 studiepoeng) 60
HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1111 – Eldre norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1120 – Eldre europeisk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1130 – Eldre global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1131 – Eldre global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1300 – Nyere verdenshistorie (20 studiepoeng) 20
HIS1300EUMET – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1311 – Nyere norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1320 – Nyere europeisk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1320EU – Nyere europeisk historie for Europaprogramstudenter (10 studiepoeng) 10
HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1330 – Nyere global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS2113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS2130 – Middelalderkulturen (20 studiepoeng) 20
HIS2132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS2135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS2136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag. (10 studiepoeng) 10
HIS2138 – Den verdslige middelalderkulturen: blant krigere, hoffolk og byborgere (10 studiepoeng) 10
HIS2139 – Den religiøse middelalderkulturen: mellom kloster og katedral (10 studiepoeng) 10
HIS2141 – Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS2153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2154 – Synet på dansketiden i 200 år. Norsk historiediskusjon fra 1814 til 2002 (10 studiepoeng) 10
HIS2155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750 (10 studiepoeng) 10
HIS2156 – Den industrielle revolusjon (10 studiepoeng) 10
HIS2158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS2172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
HIS2174 – Hva skjedde egentlig i kolonitiden i Latin-Amerika og i Karibia? (1492-1820-årene) (10 studiepoeng) 10
HIS2175 – Slaveri og slavehandel i to verdensdeler: Afrika og Amerika fra 1440-åra til 1888 (10 studiepoeng) 10
HIS2189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS2311 – The Industrialization of Europe (10 studiepoeng) 10
HIS2312 – Verdensøkonomiens globalisering på 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2313 – The Social and Economic History of Modern Norway (10 studiepoeng) 10
HIS2315 – Business History: Europe and the United States since 1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2316 – Vestens økonomiske historie på 1800- og 1900-tallet (20 studiepoeng) 20
HIS2331 – Historiens historie. Historiefaget i Vesten 1800-2002 (10 studiepoeng) 10
HIS2332 – Vitenskap og politisk kultur i Europa og Nord-Amerika, med vekt på det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
HIS2333 – Kunnskapseliter og statsutvikling i Norge og Europa i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
HIS2334 – Vitenskapen i den moderne verden (10 studiepoeng) 10
HIS2335 – Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2352 – Jakten på det norske: Norsk nasjonalisme og nasjonsbygging ca 1770-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2356 – Holocaust (10 studiepoeng) 10
HIS2358 – Genocide in Historical Context (10 studiepoeng) 10
HIS2360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS2372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. (10 studiepoeng) 10
HIS2373 – Småstat, sikkerhet og solidaritet. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 1905-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2374 – Hjelp til selvhjelp? Norsk utviklingshjelp i internasjonalt perspektiv, 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2375 – Annerledeslandet? Norge, Norden og europeisk integrasjon 1947-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2376 – Foreign Aid and Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2391 – Kjønn og makt i historisk perspektiv: Streiftog i feminismens politiske historie (10 studiepoeng) 10
HIS2392 – Frigjøring og integrasjon? Forbruk, kultur og samfunn i Vesten i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS2394 – Fra bondesamfunn og industrisamfunn til - hva slags samfunn? Norsk samfunnshistorie fra om lag 1850 til 2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS2412 – Global migrasjon og multikulturalisme, med vekt på Europa fra om lag 1850 til 2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2413 – Stat og samfunn i Sovjet­unionen 1917-1991 (10 studiepoeng) 10
HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (10 studiepoeng) 10
HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS2416 – State, Politics and Culture in 20th Century South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS2417 – Politics, Poverty and Water in Post-colonial India (10 studiepoeng) 10
HIS4011 – Historiography and Historical Theory: Accounting for change and continuity (10 studiepoeng) 10
HIS4014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4020 – Historisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4021 – Samtidshistorisk metodologi (10 studiepoeng) 10
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS4113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen og i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS4130 – Middelalderkulturen (10 studiepoeng) 10
HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS4135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS4136 – Ære og lov i Skandinavia fra middelalderen til i dag. (10 studiepoeng) 10
HIS4138 – Den verdslige middelalderkulturen: blant krigere, hoffolk og byborgere (10 studiepoeng) 10
HIS4139 – Den religiøse middelalderkulturen: mellom kloster og katedral (10 studiepoeng) 10
HIS4141 – Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4142 – Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS4151 – Handel, sølv og kanoner. Handelskapitalismens epoke, ca. 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS4153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4154 – Synet på dansketiden i 200 år. Norsk historiediskusjon fra 1814 til 2002 (10 studiepoeng) 10
HIS4155 – Trolldomsprosessene i Europa 1450-1750 (10 studiepoeng) 10
HIS4156 – Den industrielle revolusjon (10 studiepoeng) 10
HIS4157 – Gender and urban economy (10 studiepoeng) 10
HIS4158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS4159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS4161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS4173 – Problemer i Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
HIS4174 – Hva skjedde egentlig i kolonitiden i Latin-Amerika og i Karibia? (1492-1820-årene) (10 studiepoeng) 10
HIS4175 – Slaveri og slavehandel i to verdensdeler: Afrika og Amerika fra 1440-åra til 1888 (10 studiepoeng) 10
HIS4189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4311 – The Industrialization of Europe (10 studiepoeng) 10
HIS4312 – Verdensøkonomiens globalisering på 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4313 – The Social and Economic History of Modern Norway (10 studiepoeng) 10
HIS4315 – Business History: Europe and the United States since 1800 (10 studiepoeng) 10
HIS4316 – Vestens økonomiske historie på 1800- og 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS4331 – Historiens historie. Historiefaget i Vesten 1800-2002 (10 studiepoeng) 10
HIS4332 – Vitenskap og politisk kultur i Europa og Nord-Amerika, med vekt på det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
HIS4333 – Kunnskapseliter og statsutvikling i Norge og Europa i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
HIS4334 – Vitenskapen i den moderne verden (10 studiepoeng) 10
HIS4335 – Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS4345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4352 – Jakten på det norske: Norsk nasjonalisme og nasjonsbygging ca 1770-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS4355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4356 – Holocaust (10 studiepoeng) 10
HIS4357 – Norsk utvandring og historisk erfaring i et flerkulturelt Amerika (10 studiepoeng) 10
HIS4358 – Genocide in Historical Context (10 studiepoeng) 10
HIS4359 – Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden. (10 studiepoeng) 10
HIS4360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS4361 – Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS4372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union (10 studiepoeng) 10
HIS4373 – Småstat, sikkerhet og solidaritet. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 1905-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4374 – Hjelp til selvhjelp? Norsk utviklingshjelp i internasjonalt perspektiv, 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4375 – Annerledeslandet? Norge, Norden og europeisk integrasjon 1947-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS4378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4391 – Kjønn og makt i historisk perspektiv: Streiftog i feminismens politiske historie (10 studiepoeng) 10
HIS4392 – Frigjøring og integrasjon? Forbruk, kultur og samfunn i Vesten i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS4394 – Fra bondesamfunn og industrisamfunn til - hva slags samfunn? Norsk samfunnshistorie fra om lag 1850 til 2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS4412 – Global migrasjon og multikulturalisme, med vekt på Europa fra om lag 1850 til 2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4413 – Stat og samfunn i Sovjet­unionen 1917-1991 (10 studiepoeng) 10
HIS4414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (10 studiepoeng) 10
HIS4415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS4416 – State, Politics and Culture in 20th Century South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS4417 – Politics, Poverty and Water in Post-colonial India (10 studiepoeng) 10
HIS4418 – Den nye kaldkrigshistorien (10 studiepoeng) 10
HIS4419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS4421 – War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
HIS4422 – Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS4425 – Early medieval culture (10 studiepoeng) 10
HIS4426 – Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4500A – Oppgaveseminar i Athen (10 studiepoeng) 10
HIS4501A – Religion og helligdommer i antikkens Hellas: Form og funksjon (10 studiepoeng) 10
HIS4600R – Kildebehandling, fagtradisjon og metode i antikk- og middelalder-studier. (10 studiepoeng) 10
HIS4601R – Roma i middelalderen (10 studiepoeng) 10
HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (10 studiepoeng) 10
HUMIT1730 – Hypermedier (10 studiepoeng) 10
HUMIT1731 – Hypermedier (10 studiepoeng) 10
HUMIT1750 – Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
HUMIT1751 – Beregnbarhet (5 studiepoeng) 5
HUMIT1760 – Introduksjon til kognisjonsvitenskaper (10 studiepoeng) 10
HUMIT2710 – Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
HUMIT2720 – Datalingvistikk 1 (10 studiepoeng) 10
HUMIT3710 – Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT3720 – Datalingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
HUMIT3730 – Web-programmering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4700 – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4710 – Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4711 – Behandling og analyse av store tekstmengder (10 studiepoeng) 10
HUMIT4712 – Kunstig intelligens (AI) (10 studiepoeng) 10
HUMIT4720 – Datalingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
HUMIT4721 – Teoretisk datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
HUMIT4722 – Emner i datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
HUMIT4730 – Web-programmering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4740 – Ekspertskjønn og regler (10 studiepoeng) 10
HUMIT4741 – Beslutningstaking og beslutningsteknologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4750 – Utvalgte emner i logikk (10 studiepoeng) 10
HUMIT4751 – Modallogikk (10 studiepoeng) 10
HUMIT4760 – Veiledet lesning i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4770 – Prosjekt i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4785 – Avslutningsemne for master i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4790 – Masteroppgave: IT - språk, logikk, psykologi (30 studiepoeng) 30
HUMPRO3000 – Humanistisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IBER3101 – Translatologi (i norsk-iberoromansk perspektiv) (10 studiepoeng) 10
IBER4104 – Translatologi (i norsk-iberoromansk perspektiv) (10 studiepoeng) 10
IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk (10 studiepoeng) 10
IBS3101 – Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 – Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 – Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4010 – Introduction to information resources in Ibsen studies (5 studiepoeng) 5
IBS4020 – Methods and Theory in Ibsen Studies (0 studiepoeng) 0
IBS4104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IDE1001 – Idéhistorisk fagteori (10 studiepoeng) 10
IDE1010 – Europas tenkning 1600-1900 (20 studiepoeng) 20
IDE1011 – Europas tenkning 1600 - 1800 (20 studiepoeng) 20
IDE1020 – Oldtidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1020N – Oldtidens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1030 – Middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1030N – Middelalderens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1040 – Vår egen tids tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1040N – Vår tids tenkning (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1041 – Vår egen tids tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1050 – Renessanse og reformasjon (10 studiepoeng) 10
IDE1060 – Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1102 – Tidlig moderne europeisk tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag (10 studiepoeng) 10
IDE2010 – Idéhistoriske hovedverker (20 studiepoeng) 20
IDE2011 – Idehistorisk praksis (10 studiepoeng) 10
IDE2015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE2040 – Familiens historie (10 studiepoeng) 10
IDE2061 – Globaliseringens idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2070 – Amerikansk tenkning 1890-1990 (10 studiepoeng) 10
IDE2090N – Jødehatets historie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (10 studiepoeng) 10
IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (20 studiepoeng) 20
IDE4003 – Metoder for teksttolkning (10 studiepoeng) 10
IDE4004 – Idehistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
IDE4015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE4030 – Historieteori og fortolkningsteori (10 studiepoeng) 10
IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno (10 studiepoeng) 10
IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium (10 studiepoeng) 10
IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger (10 studiepoeng) 10
IDE4102 – Fremtredende idehistorikere (10 studiepoeng) 10
IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie (10 studiepoeng) 10