Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 751–1000 av 2324 emner
Emne Studiepoeng
IBS3205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4010 – Introduction to information resources in Ibsen studies (5 studiepoeng) 5
IBS4020 – Methods and Theory in Ibsen Studies (0 studiepoeng) 0
IBS4104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IDE1001 – Idéhistorisk fagteori (10 studiepoeng) 10
IDE1010 – Europas tenkning 1600-1900 (20 studiepoeng) 20
IDE1011 – Europas tenkning 1600 - 1800 (20 studiepoeng) 20
IDE1020 – Oldtidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1020N – Oldtidens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1030 – Middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1030N – Middelalderens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1040 – Vår egen tids tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1040N – Vår tids tenkning (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1041 – Vår egen tids tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1050 – Renessanse og reformasjon (10 studiepoeng) 10
IDE1060 – Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1102 – Tidlig moderne europeisk tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag (10 studiepoeng) 10
IDE2010 – Idéhistoriske hovedverker (20 studiepoeng) 20
IDE2011 – Idehistorisk praksis (10 studiepoeng) 10
IDE2015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE2040 – Familiens historie (10 studiepoeng) 10
IDE2061 – Globaliseringens idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2070 – Amerikansk tenkning 1890-1990 (10 studiepoeng) 10
IDE2090N – Jødehatets historie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4000 – Idéhistorisk prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
IDE4001 – Fremleggingsseminar, Masterprosjekter (10 studiepoeng) 10
IDE4002 – Idehistoriens teori og historie (20 studiepoeng) 20
IDE4003 – Metoder for teksttolkning (10 studiepoeng) 10
IDE4004 – Idehistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
IDE4015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE4030 – Historieteori og fortolkningsteori (10 studiepoeng) 10
IDE4081 – Essayets idéhistorie fra Montaigne til Adorno (10 studiepoeng) 10
IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4083 – Kierkegaards estetiske stadium (10 studiepoeng) 10
IDE4101 – Idehistoriske klassikere, kjønnsteoretiske lesninger (10 studiepoeng) 10
IDE4102 – Fremtredende idehistorikere (10 studiepoeng) 10
IDE4110 – Idéhistorisk fagteori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4900 – Idéhistorisk prosjektsemester (20 studiepoeng) 20
IDE4980 – Spesialpensum i idehistorie - prøveforelesning (10 studiepoeng) 10
IRSK1100 – Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK1110 – Irske tekster (20 studiepoeng) 20
IRSK1501 – Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10
IRSK1503 – Skottland og Wales (10 studiepoeng) 10
IRSK1510 – Irland etter 1900 (10 studiepoeng) 10
IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2120 – Walisisk for språkstudentar (10 studiepoeng) 10
IRSK2130 – Kontrastiv gælisk (10 studiepoeng) 10
IRSK2140 – Tidlig moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK2301 – Irsk middelalderlitteratur (10 studiepoeng) 10
IRSK2302 – Irsk middelalderlitteratur II (1200-tallet og framover) (10 studiepoeng) 10
IRSK4100 – Keltologisk metode (10 studiepoeng) 10
IRSK4110 – Moderne irsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4120 – Walisisk for språkstudenter (10 studiepoeng) 10
IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4301 – Irsk middelalderlitteratur (10 studiepoeng) 10
IRSK4302 – Irsk middelalderlitteratur II (1200-tallet og framover) (10 studiepoeng) 10
ISL4101 – Islandsk 4 , fordjuping i moderne islandsk språk (20 studiepoeng) 20
ITA0100 – Innføring i italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA0101 – Innføring i italiensk 1 (10 studiepoeng) 10
ITA0102 – Innføring i italiensk 2 (10 studiepoeng) 10
ITA1103 – Munnleg italiensk 1 (10 studiepoeng) 10
ITA2101 – Italiensk morfosyntaks 1 (10 studiepoeng) 10
ITA2102 – Italiensk morfosyntaks 2 (10 studiepoeng) 10
ITA2104 – Italiensk fonologi (5 studiepoeng) 5
ITA2105 – Munnleg italiensk 2 (10 studiepoeng) 10
ITA2106 – Skriveferdigheter i italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA2107 – Italiensk fonologi og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ITA2302 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (5 studiepoeng) 5
ITA2303 – Italiensk renessanselitteratur (5 studiepoeng) 5
ITA2304 – Italiensk litteratur frå 1200- og 1300-tallet (5 studiepoeng) 5
ITA2305 – Lectura Dantis I (10 studiepoeng) 10
ITA2306 – Lectura Dantis II (10 studiepoeng) 10
ITA2307 – Italiensk teater (og film) (10 studiepoeng) 10
ITA2309 – Italiensk litteratur etter 2. verdenskrig (5 studiepoeng) 5
ITA2310 – Le novelle di Verga e dei veristi (10 studiepoeng) 10
ITA2311 – Dino Buzzati e il fantastico (10 studiepoeng) 10
ITA2313 – Italiensk skjønnlitteratur frå det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
ITA2314 – Italiensk etterkrigslitteratur, 20. århundre (10 studiepoeng) 10
ITA2315 – Lectura Dantis III (10 studiepoeng) 10
ITA2316 – Italiensk litteratur frå 1700- og 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
ITA2317 – Italiensk film og fjernsyn (10 studiepoeng) 10
ITA2319 – Dantes Guddommelige Komedie (10 studiepoeng) 10
ITA2320 – Buzzati - una produzione multiforme (10 studiepoeng) 10
ITA2322 – Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundre, tilleggsemne, særpensum (10 studiepoeng) 10
ITA2502 – Italiensk samtidshistorie og politikk (10 studiepoeng) 10
ITA4190 – Masteroppgave i italiensk språk (60 studiepoeng) 60
ITA4302 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (10 studiepoeng) 10
ITA4303 – Italiensk renessanselitteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4304 – Italiensk litteratur frå 1200- og 1300-tallet (10 studiepoeng) 10
ITA4305 – Lectura Dantis I (10 studiepoeng) 10
ITA4306 – Lectura Dantis II (10 studiepoeng) 10
ITA4313 – Italiensk skjønnlitteratur frå det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
ITA4314 – Italiensk etterkrigslitteratur, 20. århundre (10 studiepoeng) 10
ITA4315 – Lectura Dantis III (10 studiepoeng) 10
ITA4316 – Dino Buzzati e il fantastico (10 studiepoeng) 10
ITA4319 – Dantes Guddommelige Komedie (10 studiepoeng) 10
ITA4321 – Italiensk litteratur frå det 20. århundre, tilleggsemne, særpensum (20 studiepoeng) 20
ITA4322 – Italiensk litteratur frå opplysningstid og romantikk (20 studiepoeng) 20
ITA4390 – Masteroppgave i italienskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
JAP1110 – Japansk 1 (20 studiepoeng) 20
JAP1300 – Japansk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP1502 – Religion og filosofi i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP1503 – Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP2503 – Japanese History (10 studiepoeng) 10
JAP4000 – Innledende metode-/kildekurs (moderne tekster) (10 studiepoeng) 10
JAP4001 – Japansk master: forskingsemne i moderne japansk litteratur og kultur (10 studiepoeng) 10
JAP4002 – Japansk master: forskningsemne i religions- og idéhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP4003 – Research course in Japanese linguistics (10 studiepoeng) 10
JAP4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
JAP4091 – Japanese Master’s Degree thesis – Language programme (60 studiepoeng) 60
JAP4120 – Moderne japansk 1 (10 studiepoeng) 10
JAP4130 – Innledende metode-/kildekurs (klassiske tekster) (10 studiepoeng) 10
JAP4140 – Klassisk japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4150 – Moderne japansk 2 (10 studiepoeng) 10
JAP4160 – Moderne japansk 3 (10 studiepoeng) 10
JAP4310 – Moderne japansk litteratur/språk (10 studiepoeng) 10
JAP4501 – Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4503 – Historie/Idéhistorie (10 studiepoeng) 10
JAP4510 – Topics in Modern Japan Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4520 – Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4590 – Masteroppgave: Japansk (30 studiepoeng) 30
JAP4591 – Masteroppgave i japansk (60 studiepoeng) 60
JAP4592 – Masteroppgave: Japansk (AAS 30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
JOUR2529 – Medieretorikk (10 studiepoeng) 10
JOUR2530 – Nyhetsanalyse (10 studiepoeng) 10
JOUR3421 – Trends in international journalism (20 studiepoeng) 20
JOUR3422 – Trends in International Journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR3717 – Nettaviser & nettjournalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR3810 – Gruppeprosjekt - journalistikk (20 studiepoeng) 20
JOUR4092 – Overgangsemne høyere grad (5 studiepoeng) 5
JOUR4100 – Innføringsemne obligatorisk (10 studiepoeng) 10
JOUR4110 – Journalistikkforskning: teori og metode (20 studiepoeng) 20
JOUR4332 – Massmedia in transition Societies. The Baltics as a case. (10 studiepoeng) 10
JOUR4422 – Foreign Affairs Journalism. The Norwegian Experience and the International Perspective (20 studiepoeng) 20
JOUR4423 – Politisk journalistikk (20 studiepoeng) 20
JOUR4426 – Journalistisk ansvar og etikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4600 – Metodeemne - obligatorisk (10 studiepoeng) 10
JOUR4829 – Journalistenes og journalistikkens historie med vekt på pressens rolle i utvalgte perioder. (10 studiepoeng) 10
KIN1110 – Kinesisk 1 (20 studiepoeng) 20
KIN1120 – Kinesisk 2 (20 studiepoeng) 20
KIN1300 – Kinesisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
KIN1501 – Kinas samfunn og politikk (10 studiepoeng) 10
KIN1502 – Religion og filosofi i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2110 – Kinesisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
KIN2111 – Klassisk kinesisk språk (10 studiepoeng) 10
KIN2501 – Før Kina overtar verden – kontraster i en kommende supermakt (10 studiepoeng) 10
KIN2502 – Religion i Kinas moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
KIN4011 – History/History of Ideas 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4012 – Language/Literature 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4013 – Anthropology/Sociology 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4021 – History/History of Ideas 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4022 – Language/Literature 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4023 – Anthropology/Sociology 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4090 – Chinese Master’s Degree thesis in language (60 studiepoeng) 60
KIN4111 – Classical Chinese (10 studiepoeng) 10
KIN4310 – Approaches to the Study of Chinese Civilization. Theories and Methodologies (20 studiepoeng) 20
KIN4320 – Topics in Chinese History and Thought (10 studiepoeng) 10
KIN4330 – Topics in Chinese Literature (10 studiepoeng) 10
KIN4390 – Master’s Thesis in Chinese Civilization (60 studiepoeng) 60
KIN4530 – Topics in Chinese Ideas and Ideologies (10 studiepoeng) 10
KIN4590 – Chinese: Master’s Degree thesis in Asian and African Studies (60 studiepoeng) 60
KIN4591 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4592 – Master's Thesis: Chinese (AAS 30 sp) (30 studiepoeng) 30
KIS1010 – Elitekultur og folkekultur. Fra 1500-tallet til i dag (10 studiepoeng) 10
KIS1020 – Ritualer og iscenesettelser (10 studiepoeng) 10
KIS1030 – Slitesterke mønstre. Antikken i senere kunst og tenkning (10 studiepoeng) 10
KIS3000 – Bacheloroppgave i kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KIS4000 – Introduksjon til masterstudiet i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4001 – Masteroppgavekurs i kultur- og idestudier (10 studiepoeng) 10
KIS4010 – Feltkurs for kultur- og idéstudier (10 studiepoeng) 10
KIS4020 – Arkivfunksjoner (10 studiepoeng) 10
KIS4040 – Roma: religion, politikk, kultur (10 studiepoeng) 10
KONS2011 – Konserveringsetikk (Konserveringshistorie- og filosofi II) (5 studiepoeng) 5
KONS2020 – Konservatorens rolle i museer og gallerier (Konserveringsproblematikk I) - erstattet av KONS2060 (5 studiepoeng) 5
KONS2021 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk II) - erstattet av KONS2061 (5 studiepoeng) 5
KONS2030 – Praktiske og visuelle ferdigheter (10 studiepoeng) 10
KONS3000 – Dokumentasjon av artefakter. (5 studiepoeng) 5
KONS3001 – Replikasjon av artefakter (5 studiepoeng) 5
KONS3002 – Praksis i historiske maleteknikker (5 studiepoeng) 5
KONS3030 – Gjenstandsteknologi (5 studiepoeng) 5
KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (5 studiepoeng) 5
KONS4020 – Forebyggende konservering (Konserveringsproblematikk 4) (10 studiepoeng) 10
KONS4030 – Gjenstandsteknologi (5 studiepoeng) 5
KONS4031 – Nedbryting i arkeologisk funnmateriale (5 studiepoeng) 5
KONS4032 – Konservering av organisk materiale (20 studiepoeng) 20
KONS4034 – Konservering av uorganisk materiale - erstattes heretter av emnene KONS4038 og 4039 (20 studiepoeng) 20
KOR1110 – Koreansk språk 1 (20 studiepoeng) 20
KOR1120 – Koreansk språk 2 (20 studiepoeng) 20
KOR1300 – Koreansk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
KOR1501 – Koreas samfunn og politikk (10 studiepoeng) 10
KOR1503 – Koreas historie (10 studiepoeng) 10
KOR2110 – Koreansk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
KOR4504 – Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS2010 – Religion og menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4001 – Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KOS4010 – Current Themes in Asia and Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
KOS4011 – Current Themes in Asia and Middle East studies 2 (10 studiepoeng) 10
KOS4015 – New Themes in Asia and Middle East Studies (5 studiepoeng) 5
KOS4016 – New Themes in Asia and Middle East Studies 2 (5 studiepoeng) 5
KULH1010 – Byggeskikk og boligforhold (10 studiepoeng) 10
KULH1020 – Kulturlandskap (10 studiepoeng) 10
KULH1030 – Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH1040 – Primærnæringenes kulturhistorie: Jordbruk (10 studiepoeng) 10
KULH1050 – Witchcraft and Magic (10 studiepoeng) 10
KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH1070 – Eventyr. Europeisk muntlig episk diktning 1750 til i dag (10 studiepoeng) 10
KULH1080 – Fortelling og kultur - Norden (10 studiepoeng) 10
KULH1090 – Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH1112 – I tidsklemma -Tidens kulturhistorie i tekster, ting og teknologier (10 studiepoeng) 10
KULH1404 – Legends and Fairy-Tales (10 studiepoeng) 10
KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (20 studiepoeng) 20
KULH2002 – Museenes kulturhistorie (20 studiepoeng) 20
KULH2010 – Kulturminnevernets historie (10 studiepoeng) 10
KULH2020 – Materiell kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2030 – Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr (10 studiepoeng) 10
KULH2040 – Mat: Kultur og historie (10 studiepoeng) 10
KULH2050 – Folkelig religiøsitet i Europa fra 1500-2000 (10 studiepoeng) 10
KULH2060 – Kulturteori og mentalitetshistorie (10 studiepoeng) 10
KULH2070 – Fortelling og kultur (20 studiepoeng) 20
KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (20 studiepoeng) 20
KULH2090 – Arrangere fortiden:kulturhistorisk kunnskapsformidling (10 studiepoeng) 10
KULH4000 – Introduksjon til masteroppgaven i kulturhistorie – prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
KULH4001 – Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4003 – Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis (10 studiepoeng) 10
KULH4011 – Negotiating Religion: Purity, Transculturality and Secularity (10 studiepoeng) 10
KULH4012 – Hvite frakker og sorte bøker - medisinens kulturhistorie 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
KULH4013 – Nye temaer i kulturhistorien 3 (5 studiepoeng) 5
KULH4014 – Nye temaer i kulturhistorien 4 (5 studiepoeng) 5
KULH4016 – New Themes in Cultural History 6 (10 studiepoeng) 10
KULH4110 – Kulturhistoriens tekster og retorikk (10 studiepoeng) 10
KULH4120 – Livsoverganger (10 studiepoeng) 10
KULH4140 – Individ- religion - nasjon (10 studiepoeng) 10
KULH4150 – Kulturalisering av naturen (10 studiepoeng) 10
KULH4160 – Religion, tradisjon og modernitet (10 studiepoeng) 10
KULH4170 – Ungdom, kultur og medier (10 studiepoeng) 10
KULH4180 – Kulturmøter ved nasjonsgrenser (10 studiepoeng) 10
KULT1010 – Økonomi og samfunn (10 studiepoeng) 10
KULT2000 – Kultur og identitet (10 studiepoeng) 10
KULT2100 – Kjønn og kultur (10 studiepoeng) 10
KULT2100N – Kjønn og kultur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
KULT2110 – Samisk kultur og religion ( 10 studiepoeng) 10
KULT2200 – Kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10